Binjurefunktionstest – DHEAS

Binjurefunktionstestet är för dig som vill undersöka om binjurarna påverkar din livskvalitet. Följande ingår i binjurefunktionstestet:

  • 1 st analys av DHEAS
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Sitt ner i lugn och ro minst 15 minuter innan provtagning. Kroppsaktivitet (träning) innan provtagning bör undvikas.

Vad gör binjurarna?

Binjurarnas primära funktion är att starta igång kroppen på morgonen samt hantera den dagliga stressen med hjälp av hormonen kortisol och adrenalin. Att ha en obalans av något slag i binjurarna kan påverka förmågan att fungera i vardagen.

Binjurarna och stress

Olika typer av stress ger upphov till inflammationer i kroppen och binjurarna frigör då kortisol som är antiinflammatorisk. Vid konstant stress arbetar binjurarna på övertid och producerar kortisol hela tiden vilket med tiden mattar ut dem.

Symptom på utmattade binjurar

Symptom på utmattade binjurar är trötthet, irritation, låg energi på morgonen samt under dagen, svängningar i humöret, smärta i kroppen, samt att man kan bli sjuk relativt enkelt. Mycket stress påverkar både binjurarna och sköldkörteln, som reglerar energinivåerna i kroppen. Utmattade binjurar syftar på binjurebarken och kortisolproduktionen.

DHEAS

DHEAS, Dehydroepiandrosteron-sulfat, är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion i kroppen. Nivåerna är kopplat till ålder: man har som högst nivå som ung vuxen, sedan sjunker nivåerna med åldern. DHEAS har en motsatt och balanserande effekt i relation till kortisol. Kortisolet är katabolt, det vill säga det utsöndras för att få kraft och energi för att handskas med stressen, vilket samtidigt innebär att det bryter ner och tär på kroppen.

Höga och låga DHEAS nivåer

Både för höga och för låga värden kan vara ohälsosamt. Höga värden kan bero på sjukdom i binjurebarken medan en minskad DHEAS-nivå ofta beror på åldern, men kan även vara ett tecken på sjukdom eller nedsatt binjurefunktion.

Följande blodmarkör ingår i Binjurefunktionstestet

Analysgrupp Analys
Hormon

DHEAS

Beställ binjurefunktionstestet

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om binjurefunktionstestet

Om provet

För vem passar binjuretestet?

Binjuretestet passar för dig som vill kontrollera om binjurarna har normal funktion.

Vad analyseras?

Analys sker av DHEAS. Detta hormon produceras i binjurarna och kan därefter omvandlas till flera andra hormoner. DHEAS påverkar exempelvis kroppens uppbyggnad och läkning.

Hur påverkas binjurarna vid stress?

I binjuremärgen produceras bland annat adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner hjälper kroppen vid en stressad situation, t.ex. genom ökad puls, ökat blodtryck, högre blodsockerhalt samt vidgade luftrör. Kroppen förbereds för en kraftansträngning, vilket kallas för adrenalinpåslag eller adrenalinkick.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

Träna inte nära inpå provtagning eftersom detta kan öka nivåerna tillfälligt. Det är även viktigt att du kommer i god tid samt sitter ner ca 15 minuter. Kroppen ska alltså vara lugn och avslappnad.

Hur lång tid efter att beställning skett kan provtagning ske?

Remissen som skickas från Medisera till provtagningsstället är aktiv är 3 månader. Inom denna tid förväntas provtagningen genomföras.

Finns det även tester för njurarna?

Binjuretestet analyserar binjurarnas funktion. Önskas analys av njurarnas funktion rekommenderas istället njurtestet.

Om resultatet

Vad kan för höga eller låga nivåer av DHEAS påvisa?

Höga nivåer kan vara tecken på sjukdom i binjurebarken. Låga nivåer kan vara tecken på att binjuren har nedsatt funktion och/eller tecken på vissa sjukdomar. Vid avvikande värden bör en läkare genomföra fler provtagningar och undersökningar för att kunna utesluta/fastställa sjukdomar.

Kan jag visa upp resultatet på en hälsocentral?

Du kan visa upp dina värden för en läkare på en vårdcentral. Detta exempelvis om du är orolig vid avvikande värden. Läkaren gör då en helhetsbedömning baserat på vilka eventuella prover som behöver genomföras utifrån ditt hälsotillstånd.

Hur fort kommer analyssvaren?

Analyssvaren blir vanligtvis tillgängliga i ”Min Journal” 2 till 6 arbetsdagar efter att provtagning genomförts.

Hur presenteras resultaten vid höga eller låga DHEAS värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för DHEAS på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om värdena är höga, normala eller låga. Se videon ”Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Binjurefunktionstest- DHEAS - 445 kr

Så fungerar Min Journal