CDT prov – alkoholkonsumtion

CDT provet/alkoholkonsumtionstestet kan användas för att bedöma konsumtionen av alkohol. Följande ingår i CDT provet:

  • 1 st analys av CDT för att mäta konsumtion av alkohol
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är CDT?

CDT värdet motsvarar effekten av nedbrytning av alkohol i blodet och anger fördelningen mellan olika former av proteinet transferrin. Vid regelbundet hög alkoholkonsumtion påverkas fördelningen av transferrin, och de former som har ett lågt kolhydratinnehåll (CDT) ökar i andel.

CDT utgör normalt en mindre del (< 2.0%) av totalt transferrin i blodet (serum), men vid högre intag eller missbruk av alkohol under längre tid ökar vanligtvis CDT-värden till över 2.0%. Sensitiviteten är inte tillräcklig för att helt säkert utesluta överkonsumtion av alkohol, dock är den diagnostiska specificiteten hög, dvs. det är sällsynt med falskt positiv CDT.

CDT betraktas som en mycket specifik alkolholmarkör då värden över 2.0%, förutom av alkolhol, endast ses vid sällsynta medfödda defekter som CDG-syndrom samt ibland vid galaktosemi eller fruktosemi. Dessutom kan CDT-värdet i slutet av graviditet närma sig gränsvärdet.

Hur stor alkoholkonsumtion krävs?

För att nå över referensvärdet vid CDT prov krävs förtäring av ca 450 gram ren alkohol per vecka under 1 – 4 veckor före blodprovet tas. Det motsvarar exempelvis en hel flaska vin alternativt 3 till 4 burkar starköl varje dag.

Folkhälsoinstitutets nivå för ”riskbruk” är 168 gram alkohol per vecka för män och 108 gram för kvinnor. Referensvärdet för CDT är alltså högt över riskbruksbeteende.

Högt värde av CDT

Vid en långvarig hög konsumtion av alkohol kommer fördelningen av de olika formerna av transferrin att ändras vilket visas i blodprovet. I de fall som CDT-värdet är över referensvärdet innebär det att personen med väldigt stor sannolikhet dricker en större mängd alkohol.

Följande blodmarkör ingår i CDT provet

Analysgrupp Analys
Alkoholkonsumtion

CDT

Frågor och svar om CDT

Påverkar sjukdomar eller mediciner CDT-värdet?

Nej, CDT-värdet påverkas generellt inte av sjukdomar, försvagad leverfunktion eller mediciner. Det är därmed ett relativt tydligt värde på alkoholkonsumtion. Det finns dock enstaka fall vid en mycket ovanlig medfödd defekt, en grupp av sjukdomar som kallas CDG-syndrom. Det innebär att man har medfödda glykosyleringsstörningar där man sett påverkade CDT-värden som inte kan förklaras av alkoholkonsumtion. Läs mer om MPI-CDG här.

Beställ CDT prov - 425 kr

Så fungerar Min Journal