Kortisoltest – Stress

Kortisoltestet är för dig som vill undersöka nivån på stresshormonet i kroppen. Följande ingår i Mediseras kortisolprov:

  • 1 st analys av kortisol
  • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Kortisol

Kortisol är ett stresshormon som är viktigt för många funktioner i kroppen, det hjälper bl.a. till att reglera inflammation, blodsockernivå samt att kroppen håller ett jämnt blodtryck. Både för mycket och för lite kortisol kan påverka kroppen negativt, där för lite kortisol kan ta sig uttryck i trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång, medan för mycket kortisol visar sig som förhöjt blodtryck, viktuppgång, lättretlighet och fettansamlingar.

Långsiktigt kan kortisolnivåerna påverka din hälsa genom till exempel nedsatt immunförsvar och kardiovaskulära sjukdomar. Stress, rädsla eller inflammation påverkar kortisolmängden som ökar för att minska stressens negativa påverkan.

Kortisol och kolesterol

Kortisolet tillverkas av kolesterol, som delvis tillförs kroppen genom födan, och insöndras från binjurarna, ofta i relation till stress. Kroppen utsöndrar kortisol när du är stressad för att stärka immunförsvaret. Detta är bra initialt, men leder till problem med immunförsvaret om det håller i sig för länge. Kortisolet bildas i olika mängd under dygnet, beroende av dygnsrytmen. Kortisolnivåerna är lägst precis innan morgonen, och som högst vid uppvaknandet.

Kortisol och stress

Fysisk stress, rädsla eller inflammation påverkar kortisolmängden som ökar för att minska stressens negativa påverkan. Kortisol, som är ett skyddande stresshormon, i tillfälligt förhöjda nivåer har en inflammationshämmande effekt på immunsystemets celler. Dock har långvarig stress motsatt effekt på immunförsvaret.

Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till att reglera är att se till att levern hanterar blodsockernivån samt att kroppen håller ett jämnt blodtryck.

Brist på kortisol

Ett kortisolprov som visar på brist på kortisol kan bero på Addisons sjukdom. Anledningen till Addisons sjukdom är att kroppens immunförsvar angriper binjurarnas bark, där bl.a. kortisol bildas. Symtomen blir allvarliga när kroppen utsätts för stress, t.ex. vid en infektion, eftersom kortisol är ett stresshormon. Symtomen är bl.a. muskelsvaghet, trötthet och viktnedgång. Addisons sjukdom måste behandlas.

För mycket kortisol

Förhöjda halter av kortisol under en längre period har många effekter på kroppen. Kortisolet håller ned immunförsvaret och höjer nivåerna av glukos i blodet, genom att stimulera produktion av glukos i lever och genom att stimulera fettnedbrytning i kroppens vävnader. Risken för att kardiovaskulära sjukdomar ökar är ett av de största problemen med höga kortisolnivåer. Förhöjda halter av kortisol kan bero på Cushings syndrom, med symtom som bristningar på huden, påverkat humör, viktuppgång och fettansamlingar på olika ställer på kroppen. Ångestsyndrom och depressioner är andra sjukdomar som kan ha koppling till kortisol.

Vad ingår i kortisolprovet?

Analysgrupp Analys
Hormon

Kortisol

Undersök din hälsa redan idag – beställ kortisoltestet

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i ”Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Kortisoltest - Stress - 290 kr

Så fungerar Min Journal