Inspektionen för Vård och Omsorg – IVO

Medisera är registrerad hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), vilket innebär att företaget omfattas av de lagar och regler som gäller för vårdgivare. IVO är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. IVO inrättades 1 juni 2013 och syftar till att utföra tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping övergick från 1 juni 2013 till IVO.

IVO har sitt huvudkontor med stödfunktioner i Stockholm. Utöver detta har myndigheten sin huvudsakliga verksamhet vid sex regionala avdelningar med kontor belägna i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. IVO utövar tillsyn och kontroll av:

  • Hälso- och sjukvård
  • Personal inom hälso- och sjukvård
  • Socialtjänst
  • Verksamhet enligt LSS
  • Handläggning av anmälningar enligt lex Sarah, lex Maria och allmänhetens klagomål på vård och omsorg
  • Tillstånd för verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS
  • Vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården

Läs mer om IVO:s verksamhet här.