Womnis hälsokontroll – kvinna

Womnis hälsokontroll – kvinna innehåller blodstatus och analyser kopplade till eventuell järnbrist eller anemi (blodbrist) samt sköldkörtelmarkörerna TSH och T4 (fritt).

 Följande ingår:

  • 11 st analyser av järn, ferritin, blodstatus, TSH och T4 (fritt)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen.

Varför skall du beställa Womnis hälsokontroll för kvinnor?

Womni är en vårdgivare som i samarbete med Medisera har satt samman denna blodpanel. Det kan vara så att du redan är patient hos Womni och att du blivit rekommenderad att ta dessa blodprover eller att du är intresserad av att veta ditt blodvärde på dessa markörer ändå.

Bra att veta

Ta ditt blodprov i god tid innan ditt bokade besök hos Womni, gärna 7-10 dagar innan. Du behöver ha mobilt BankID för att kunna ta del av dina provresultat hos Medisera. Du behöver inte skicka ditt resultat till Womni. Du behöver däremot ge Womni samtycke till att ta del av dina provresultat digitalt, då de är en annan vårdgivare.

Övriga provtagningsinstruktioner

Denna Hälsokontroll skall tas innan kl. 10:00 på dagen.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Womni kan hjälpa dig med en mer utförlig helhetsbedömning i relation till just din situation.

Följande blodmarkörer ingår i Womnis hälsokontroll – kvinna:

Analysgrupp Analys
Mineraler

Järn

Ferritin

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ Womnis hälsokontroll för kvinnor

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Womnis lilla hälsokontroll - kvinna - 740 kr

Så fungerar Min Journal