Immunglobulin A (IgA)

Detta test är för dig som vill undersöka immunglobulin A (IgA), en av kroppens viktiga antikroppar. Följande ingår:

  • Analys av Immunglobulin A (IgA)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Ta inte blodprovet samtidigt som du medicinerar NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol). Blodanalys bör heller inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling, du bör vänta minst 2 veckor efter avslutad kur.

Följande blodmarkör ingår i Immunglobulin A (IgA) testet:

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Immunglobulin A (IgA)

Vad är antikroppar?

Antikroppar är proteiner i blodet och en del av kroppens immunförsvar. Dess viktigaste uppgift är att upptäcka smittämnen som t.ex. bakterier, virus, maskar, parasiter eller svampar.

Vad är Immunoglobulin A (IgA)?

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som främst förekommer i kroppens slemhinnor också kallat det mukosala immunförsvaret. IgA finns framför allt i mag-tarmkanalen och luftvägarna, samt i utsöndrade vätskor såsom tårar, saliv och bröstmjölk.

Cirka 15-20 procent av blodets immunglobuliner utgörs av Immunglobulin A och det är den vanligaste immunglobulin bristen.

Förhöjt värde

Stegrade koncentrationer av S-IgA är förknippade med en rad tillstånd/sjukdomar i bl.a. lunga, tarm, lever och njure. Dessutom kan monoklonalt förhöjda halter ses vid lymfoproliferativa sjukdomar såsom IgA-myelom (M-komponent typ IgA).

Sänkt värde

Låga nivåer kan bero på sekundär brist (benmärgspåverkan, lymfoproliferativ sjukdom, immunsuppressiv behandling) eller primär ärftlig brist. Många patienter med IgA-brist är asymptomatiska, men associerad med bakteriella infektioner.

Ärftlig IgA-brist är tämligen vanligt bland skandinaver och uppvisar en ökad frekvens av autoimmuna sjukdomar som celiaki, tyroideasjukdom och diabetes mellitus typ I och SLE.

Individer med total IgA-brist som bildat antikroppar mot IgA har ökad risk att drabbas av reaktioner vid blodtransfusion eller injektion av IgA-innehållande läkemedel.

Hur mäts Immunoglobulin A (IgA)?

Immunoglobulin A (IgA) kan mätas både i plasma (P), vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum (S). Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Att tänka på innan du tar provet

Medicinering

Ta inte blodprovet samtidigt som du medicinerar NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol). Blodanalys bör heller inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling, du bör vänta minst 2 veckor efter avslutad kur.

Här kan du läsa om fler olika antikroppar att analysera via blodprov

Immunglobulin G, (lgG)

Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som ingår i det så kallade adaptiva immunförsvaret. Antikroppen bildas av B-lymfocyter som är en vit blodkropp. IgG skyddar mot infektioner genom bland annat neutralisering av mikrober och toxiner genom att direkt binda sig till dem. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin G (IgG) via Medisera. Läs mer om Immunglobulin G (IgG).

Immunglobulin M, (igM)

Immunglobulin M (IgM) ingår i det primära immunförsvaret vilket är det som först aktiveras vid en infektion. En ökning av immunglobulin M är ett ett tydligt tecken på infektion. IgM är den största av alla antikroppar. Immunglobulin M (IgM) produceras av B-celler som är en typ av vit blodkropp.  Ytan är klädd med antikroppar som är specialiserade på ett specifikt smittoämne. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin M (IgM) via Medisera. Läs mer om Immunglobulin M (IgM).

Coronatest – Covid-19, antikroppar (Q)

Coronatest – Covid-19, antikroppar, kvantitativ analys (Q) för ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion. Analysen påvisar mängden antikroppar i siffror och utifrån detta tolkas resultatet: negativt/gränsvärde/positivt. Läs mer här.

Beställ Immunglobulin A (IgA) - 249 kr

Så fungerar Min Journal