Hälsokontroll med fertilitetsprofil

Hälsokontroll med fertilitetsprofil är för kvinnor som vill undersöka sin hälsostatus och samtidigt få information om sin fertilitet. Den innehåller totalt 39 analyser inklusive progesteron och östradiol samt blodanalyser av vitaminer, mineraler och sköldkörtelhormoner. 

  • 39 st analyser: hormoner kopplat till fertilitet (progesteron & östradiol), vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, bristande njur-leverfunktion, testosteronnivåer och inflammation och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa Hälsokontroll med fertilitetsprofil? 

Du som kvinna får en generell hälsokontroll samtligt som du får information om hormoner kopplade till fertilitet. Du/Ni kanske funderar på att skaffa barn och vill ta reda på din hälsostatus.

Progesteron & Östradiol

Progesteron och östrogen samverkar under din menstruationscykel och balanserar varandra. Redan efter det att du fyllt 35 så minskar produktionen av progesteron vilket innebär att olika symtom kan uppstå, även om du inte ännu är i klimakteriet. Dessa hormoner påverkar dina möjligheter att bli gravid.

Testosteron

Testosteron är mannens viktigaste könshormon men även kvinnor har testosteron. Generellt har kvinnor lägre nivåer än män. Om man som kvinna lider av PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) får man en onormal hormonproduktion med för höga nivåer av manliga könshormoner och högre nivå av testosteron i blodet. Balansen rubbas på grund av för många äggblåsor på äggstockarna vars funktion påverkas, menstruationen rubbas och detta leder till att man kan ha svårt att bli gravid. POCS upptäcks ofta när man har svårigheter att bli gravid därför att sjukdomen gör att ägglossningen uteblir. Detta är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet. När det gäller kvinnor kan blodprovet tas när som helst på dagen och behöver inte tas på fastande mage.

SHBG

SHBG, sexualhormonbindande globulin, är ett transportprotein för könshormonerna testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Fertila kvinnor har normalt högre värden av SHBG än män. Nivåerna sjunker med stigande ålder. Kvoten mellan testosteron och SHBG kan användas för att bestämma koncentrationen av det fria testosteronet, som ej är proteinbundet.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet? 

Du skall ta blodprov på dag 19-25 i din menstruationscykel gällande Hälsokontroll med fertilitetsprofil om du har en regelbunden menstruationscykel på 28 dagar. Då är du i mitten av lutealfasen och progesteronet i en normal cykel skall då öka. Läs mer här om menstruationscykeln och hormonnivåer i blodet. Här kan du läsa mer om hur du räknar ut vilken dag du skall ta ditt blodprov. Om du har en oregelbunden cykel eller mellanblödningar blir detta svårare att räkna ut korrekt och kommer med stor sannolikhet att påverka resultatet.

Kompletterande tester 

Denna hälsokontroll kan kompletteras med Fertilitet – Äggstatus som ger dig en indikation om mängden äggfolliklar du har kvar samt information om dina nivåer av FSH, LH och östradiol.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral 

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Om du har/tar preventivmedel eller läkemedel innehållande hormoner rekommenderar vi inte denna Hälsokontroll om du inte vill veta dina värden under dessa förutsättningar.

Försöker du bli gravid? 

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner-fertilitet 

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar gällande hormoner och frågan om fertilitet. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation gällande fertilitet rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Hälsokontroll med fertilitetsprofil: 

Analysgrupp Analys
Hormon

Östradiol

Progesteron

Testosteron

SHBG

Vitaminer

Kobalamin - B12

Folat - B9

D-vitamin

Mineraler

Järn

Magnesium

Zink

Sköldkörtel

TSH

T4

T3

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - Totalt

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Inflammation

CRP

Beställ Hälsokontroll med fertilitetsprofil - 1990 kr

Så fungerar Min Journal