Hälsokontroll med fertilitetsprofil

Hälsokontroll med fertilitetsprofil är för kvinnor som vill undersöka sin hälsostatus och samtidigt få information om blodanalyser kopplat till fertilitet – äggreserv, ägglossning samt PCOS. Den innehåller totalt 39 analyser inklusive AMH (Anti-Müllerin Hormon), testosteron och SHBG samt blodanalyser av vitaminer, mineraler och sköldkörtelhormoner. 

  • 39 st analyser: hormoner kopplat till fertilitet: AMH, testosteron & SHBG, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, bristande njur-leverfunktion, och inflammation och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen. Du behöver också fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Varför beställa Hälsokontroll med fertilitetsprofil?

Du som kvinna får en generell hälsokontroll samtligt som du får information om hormoner kopplade till fertilitet. Du/Ni kanske funderar på att skaffa barn och vill ta reda på din hälsostatus. Testet är utformat så att det liknar en generell hälsokontroll, med ytterligare inriktning på fertilitet. Utöver de vanliga analyserna som görs vid en generell hälsokontroll tillkommer AMH, testosteron samt SHBG och syftet är att besvara frågor avseende äggreserv och PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). Proverna svarar på om sköldkörteln fungerar normalt vilket har betydelse för fertiliteten. Läs mer om AMH, PCOS samt testosteron och SHBG längre ner på sidan.

Vad behöver jag tänka på inför provtagningen?

Du skall ta blodprovet innan kl. 10 på dagen på fastande mage, detta på grund av bland annat glukos och järn som har denna anvisning. Denna hälsokontroll behöver inte tas på en specifik dag i menscykeln.

Läkemedel, hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner, kosttillskott eller vissa läkemedel  kan påverka dina hormonnivåer. Detta kan påverka dina resultat på blodanalysen. Om det är så att du vill ta kontrollen trots hormonbehandling var då medveten om att resultatet på blodanalysen kan påverkas av detta.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Din ålder är en viktig faktor

För kvinnor är ålder den faktor som påverkar fertiliteten mest. Kvinnan är som mest fertil under åren 18-25 och män är mest fertila under 35 år. Efter att man fyllt 35 år minskar möjligheten att bli gravid avsevärt, det gäller både kvinnor och män.  Läs mer här om vilka faktorer som påverkar fertiliteten. När kvinnan fyllt 40 år minskar sannolikheten ytterligare, med stigande ålder ökar även risken för missfall. Detta innebär inte att det är omöjligt att bli gravid, men för många blir det svårare. Om man som kvinna befinner sig i förklimakteriet börjar hormonerna rubbas, man kan få olika symtom till exempel oregelbunden mens. När man är yngre är menscykeln för de allra flesta, när den är normal och i balans, regelbunden, och hormonerna samspelar, läs mer här.

Följande blodmarkörer ingår i Hälsokontroll med fertilitetsprofil:

Analysgrupp Analys
Hormon

AMH (Anti-Müllerin Hormon)

Testosteron

SHBG

Vitaminer

Kobalamin - B12

Folat - B9

D-vitamin

Mineraler

Järn

Magnesium

Zink

Sköldkörtel

TSH

T4

T3

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

Kolesterol - Totalt

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

NON-hdl kolesterol

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Inflammation

CRP

Frågor och svar

Om provet

För vem passar Hälsokontroll med fertilitetsprofil?

Hälsokontroll med fertilitetsprofil passar för kvinnor som vill kontrollera värden på hormoner som tydligt är kopplade till fertilitet. Utöver det sker analys av vissa vitaminer, mineraler och exempelvis sköldkörtelns funktion.

Önskas ett stort allmänt hälsotest, utan inriktning på fertilitet, rekommenderas istället Hälsokontroll Stor.

Provet kan exempelvis genomföras av kvinnor som planerar att bli gravid och vill säkerställa att blodvärdena är inom normala nivåer.

Vad är AMH – äggreserv?

AMH används för bedömning av ovariell reserv och har därmed en koppling till kvinnans fertilitet. AMH korrelerar med antalet antralfolliklar i ovarierna. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Det säger dock ingenting om äggens kvalitet.

Du får ingen exakt siffra på hur många ägg du har kvar, utan en indikation på om du har många eller färre ägg kvar. Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar. Vad som anses vara ett normalt AMH värde beror på kvinnans ålder. Unga kvinnor har högre värden på grund av naturligt högre antal ägg i äggstockarna. AMH sjunker sedan successivt fram till att vara icke mätbart postmenopausalt. Studier gällande om AMH-nivåerna påverkas av preventivmedel med hormoner pekar åt olika håll: vissa resultat pekar på att nivåerna ej påverkas och andra studier pekar på att nivåerna kan påverkas, sänkas. Läs mer här.

Vad är PCOS – polycystiskt ovariesyndrom?

PCOS är en vanlig orsak till mensrubbning hos kvinnor i fertil ålder. Man räknar med att mellan 5 och 10 % av fertila kvinnor är drabbade. Infertilitet är ett av de största problemen som kvinnor med PCOS söker hjälp för. PCOS är vanligt om man har anovulatorisk infertilitet, det vill säga att du har mens som vanligt men utan ägglossning. Ägglossningen störs då av hormonrubbningar som leder till hyperandrogenism, det vill säga för höga nivåer av manligt könshormon hos kvinnan. Det finns ett samband mellan kvoten av testosteron och SHBG som kan indikera om man behöver utredas vidare med misstanke om PCOS. Du kommer att få denna bedömning av läkaren i din kommentar. Läs mer om PCOS här.

Vad innebär testosteron för kvinnor?

Testosteron är mannens viktigaste könshormon, men även kvinnor har testosteron. Generellt har kvinnor lägre nivåer än män. Om man som kvinna lider av PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) får man en onormal hormonproduktion med för höga nivåer av manliga könshormoner och högre nivå av testosteron i blodet. Balansen rubbas på grund av för många äggblåsor på äggstockarna vars funktion påverkas, menstruationen rubbas och detta leder till att man kan ha svårt att bli gravid. POCS upptäcks ofta när man har svårigheter att bli gravid därför att sjukdomen gör att ägglossningen uteblir.

Vad är SHBG?

SHBG, sexualhormonbindande globulin, är ett transportprotein för könshormonerna testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Fertila kvinnor har normalt högre värden av SHBG än män. Nivåerna sjunker med stigande ålder. Kvoten mellan testosteron och SHBG kan användas för att bestämma koncentrationen av det fria testosteronet, som ej är proteinbundet.

Vilka kompletterande prover kan tas?

Fertilitetstest Äggstatus – Ger information om mängden äggfolikar som du har. Däremot inget om dess kvalité. Provet mäter även nivån på FSH, LH, Östradiol, Testosteron samt SHBG.

Graviditetstest – Analys av HCG vilket visar om du är gravid eller inte. Testet kan inte påvisa orsaker till att du inte blivit gravid.

Progesteron & Östrogen – Visar värden av progesteron och östrogen. Hormonet progesteron påverkar en kvinnas möjlighet att bli gravid.

Klimakterietestet – Ett test som visar de hormonnivåer som tydligt kan kopplas till klimakteriet.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något inför provtagningen?

Tillför du hormoner på något sätt kan detta påverka resultatet på blodanalysen. Det kan exempelvis vara P-piller, kosttillskott eller läkemedel. Om läkemedel med hormoner äts ska alltid läkare konsulteras innan behandlingen avbryts. Om det är så att du vill ta kontrollen trots hormonbehandling var då medveten om att resultatet på blodanalysen kan påverkas av detta.

Du skall ta blodprovet innan kl. 10 på dagen på fastande mage, detta på grund av bland annat glukos och järn som har denna anvisning.

Allmän information kring provtagning kommer att skickas ut via mail direkt efter beställt blodprov. Läs igenom informationen noga och hör av dig vid frågor.

När kan provtagning ske?

Provtagning sker drop-in tider och genomförs på det provtagningsställe som angetts i kassan vid beställning. Ett fårtal orter har tidsbokning. Ett par minuter efter att beställning skett har mottagningen fått remissen varpå provtagning kan ske. Kontrollera alltid öppettiderna på provtagningsstället i förväg då det varierar något mellan dem.

Om resultatet

Tolkning av provsvar; hormoner-fertilitet

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar gällande hormoner och frågan om fertilitet. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation gällande fertilitet rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare. Du kommer inte kunna få svar på frågan om du är fertil eller inte, den frågan är alltför komplex och kräver kompletterande undersökningar.

Kan provet förklara varför jag inte blir gravid?

Det räcker inte med en blodanalys för att kunna fastslå orsaken till att en kvinna inte blir gravid. Har du försökt i minst ett år bör läkare uppsökas för vidare undersökning.

Däremot kan blodanalyserna påvisa avvikande värden som därmed kan behöva undersökas vidare. Vid normala värden kan även vissa orsaker till infertilitet uteslutas.

Vad innebär höga eller låga värden?

Alla provsvar presenteras med ett referensvärde samt kommentar av läkare. Vid stora avvikande värden kommer en läkare att kontakta dig för att ge ytterligare information.

Höga eller låga värden kan exempelvis påvisa ökad risk för vissa hjärt- och kärlsjukdomar, mineralbrist eller tecken på hormonrubbningar. Exempelvis kan höga värden av testosteron vara ett tecken på POCS, vilket är en av de vanligaste orsakerna till svårigheter med att bli gravid.

Beställ Hälsokontroll med fertilitetsprofil - 2295 kr

Så fungerar Min Journal