Klorid (Cl) test

Klorid testet är för dig som vill undersöka vätske-, syrabas- och jonbalansrubbning. Följande ingår:

  • 1 st analys av klorid (Cl)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är klorid?

Klorid (Cl) är en negativt laddad jon av grundämnet klor och behövs för metabolismen, det vill säga processen där mat omvandlas till energi. Klorid utgör tillsammans med väte magsäckens magsyra (väteklorid), som är viktig för matsmältning och försvar mot bakterier och mikroorganismer. Ämnet finns i många livsmedel och framförallt i bordssalt som natriumklorid. Klorid hjälper också till att reglera syra/bas balansen i kroppen. Njurarna kontrollerar mängden klorid som förekommer i blodet.

Tillsammans med bland annat kalium och natrium tillhör klorid gruppen elektrolyter och i samspel med dessa och andra elektrolyter agerar klorid för att kroppens celler ska fungera normalt och för att njurarna ska kunna reglera vätske- och saltbalansen i kroppen.

Varför behövs analysen?

Tillsammans med bland annat kalium och natrium tillhör klorid gruppen elektrolyter och i samspel med dessa och andra elektrolyter agerar klorid för att kroppens celler ska fungera normalt och för att njurarna ska kunna reglera vätske- och saltbalansen i kroppen. Analysen ger en indikation på en eventuell rubbning i syrabas-, vätske- eller jonbalansen i kroppen.

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Klorid

Frågor och svar om klorid

Vad innebär ett högt värde av klorid?

Förhöjda nivåer hänger samman med ökad grad av syra och kan även ses vid uttorkning.

Vad innebär ett lågt värde av klorid?

Sänkta nivåer kan ses vid förlust av saltsyra från magtarmkanalen, vid kraftig svettning eller kräkning, hormonella rubbningar och vid vissa behandlingar och sjukdomar.

Beställ Klorid test - 290 kr

Så fungerar Min Journal