Albumin

Denna analys mäter albumin i blodet. Följande ingår i albumintestet:

  • 1 analys av albumin
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Vad är albumin?

Albumin är ett protein i blodet som bland annat hjälper kroppen ta upp olika ämnen från den mat vi äter. Albumin produceras i levern och det är ett av de vanligaste proteinerna vi har i blodet. Proteinet har flera viktiga uppgifter i kroppen, bland annat ska det hindra vattnet i blodet från att lämna blodkärlen och leta sig ut till vävnaderna. Proteinet transporterar även fett och vissa hormoner till olika delar av kroppen.

Varför behövs analysen?

En albuminkontroll utförs oftast som en del av en större testpanel för levern och njuren. Om det finns en obalans påverkas även många andra ämnen och funktioner i kroppen.

Följande ingår i albumintestet

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Albumin

Frågor och svar om albumin

Vad innebär ett högt värde av albumin?

Höga värden av albumin är ett tecken på uttorkning eller vätskebrist. Detta resultat förekommer oftast efter sjukdomar eller besvär där kroppen gör sig av med mycket vätska, exempelvis diarré och kräkningar. Albuminbalansen återställs vid rehydrering.

Vad innebär ett lågt värde av albumin?

Har du för lite albumin i kroppen tappar blodkärlen sin förmåga att hålla kvar vattnet i blodbanan, vilket gör att vattnet börjar samla sig i olika delar av kroppen. Albuminbrist kan bero på flera saker. En del njursjukdomar kan få kroppen att läcka ut albumin genom urinen. En annan orsak som kan leda till brist på albumin är undernäring. Bristen kan få mage, fötter, ansikte och andra kroppsdelar att svullna. Även skador och sjukdomar som påverkar lever och njure kan leda till låga albuminvärden.

Beställ Albumin - 275 kr

Så fungerar Min Journal