Kunskapsbank

Välkommen till Mediseras kunskapsbank. Här hittar du vanliga frågor och svar, artiklar och ämnesområden inom hälsa och hälsokontroll. Observera att samtliga texter under vår kunskapsbank är att betrakta som populärvetenskapliga och att Medisera ej kan garantera att innehållet baseras på den allra senaste forskningen.

Vad är skillnaden på DHEA och DHEAS?

DHEA (dehydroepiandrosteron) produceras i binjurar och även dess sulfat DHEAS (dehydroepiandrosteron-sulfat) produceras här. Viss produktion sker också i hjärnan och i könskörtlarna. DHEA är det steroidhormon som det finns mest av hos människan och det kan omvandlas till flera andra hormoner till exempel testosteron och östradiol. Nivåerna i kroppen minska...

Läs vidare

Unilabs öppettider – Provtagning sommar 2021

Här kan du läsa om förändrade öppettider om du skall ta ditt blodprov på ett Unilabs provtagningsställe under sommaren 2021. I Stockholm inför Unilabs  Tallhöjden, Gärdet, Johannes, Surbrunn, Axelsberg lunchstängt under sommaren. Unilabs Jakobsberg inför sommartider. I Västra Götaland stänger Almedal from v. 25 tom v. 32 och Carlanderska inför...

Läs vidare

SYNLAB´s öppettider – Provtagning sommar 2021

Här kan du läsa om förändrade öppettider under sommaren 2021 gällande de provtagningsställen som är anslutna till SYNLAB. Under perioden 28/6-13/8 (v.26-v.32) har alla närlaboratorier stängt för lunch och SYNLAB Medilab Ekerö stänger lite tidigare än vanligt. Dag före Midsommarafton, torsdag 24/6, stänger vi som på fredagar och Midsommarafton är...

Läs vidare

Karolinska´s öppettider – Provtagning sommar 2021

Här kan du läsa om förändrade öppettider under sommaren 2021 gällande de provtagningsställen som är anslutna till Karolinska.

Läs vidare

Vilka hälsokontroll paket erbjuder ni?

Det är alltid en god idé att skapa sig en bra överblick över hälsan. En screening gör det möjligt att upptäcka riskfaktorer för framtida sjukdomar i tid. Vi erbjuder olika paket för hälsokontroll som låter dig göra en större kartläggning av bland annat hjärta och kärl, mineral och vitamin-nivåer samt...

Läs vidare

Vad kostar ett blodprov för D-vitamin?

Ett D-vitamin blodprov kostar knappt 500 kr via Medisera. Framförallt är det vegetarianer och personer som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel (främst mejeriprodukter) som får D-vitaminbrist. Men det gäller även personer som har mycket liten solexponering. Bredare kontroll via Vitamin & Mineraltest D-vitaminbrist kan exempelvis resultera i trötthet och...

Läs vidare

Visas nivån av järn via blodprov?

Med ett blodprov går det enkelt att se aktuell nivå av järn i blodet. Brist på järn är framförallt vanligt hos fertila kvinnor och kan resultera i trötthet och en känsla av energilöshet. Vanligaste orsaken är att personen förlorar blod, vid mens, men även sjukdomar kan ligga bakom låga värden...

Läs vidare

När undersöka PSA från prostatan via blodprov?

PSA-värdet i blodet ökar vid ett flertal olika sjukdomar som uppstår i prostatan. Exempelvis används provet för att hitta tidiga tecken på prostatacancer. Vid förhöjda värden ska alltid läkare kontaktas för vidare utredning. Exempel på när blodprover tas för att kontrollera prostatans funktion är vid: Misstanke om sjukdom i prostatan....

Läs vidare

Vad är MCHC?

MCHC är förkortning av engelskans Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Blodanalysen är en åttonde analys i den panel som heter “Blodstatus”. Analysen ger information om hemoglobinkoncentrationen i de röda blodkropparna och räknas ut som kvoten mellan hemoglobinvärdet och EVF-värdet (hematokrit). Alla laboratorier svarar inte ut MCHC.

Läs vidare

Blodprov och järn – vilken behandling finns?

Via blodprov kan brist på järn upptäckas vilket kan vara en orsak till onormal trötthet. Vilken behandling som sker beror på hur stor järnbristen är samt vad som anses vara orsaken. Järntabletter och sprutor Vid blodbrist som orsakas av för låga järnvärden är en vanlig behandling järntabletter. De äts regelbundet...

Läs vidare

Varför tas blodprov på leukocyter?

Leukocyter (vita blodkroppar) har en viktig funktion i kroppens immunförsvar. Blodprov tas både för att upptäcka om kroppen har en infektion eller sjukdom samt för att följa upp eventuella behandlingar. Kroppen bekämpar sjukdom eller infektion I det fall blodprovet visar höga värden av leukocyter kan det tyda på att kroppen...

Läs vidare

Hur kan jag boka blodprov utan remiss av läkare?

Samtliga blodprov hos Medisera kan bokas utan remiss av läkare. Det betyder att du själv väljer vilket prov som ska genomföras samt när och var detta ska ske. Välj och boka blodprov online Välj först vilket blodprov du vill genomföra. De minsta är enbart inriktade mot ett blodvärde medan de...

Läs vidare

SYNLAB´s öppettider – Provtagning jul/nyår 2020, januari 2021

Här kan du läsa mer om öppettiderna: klicka här.

Läs vidare

Kan jag radera medicinsk data från journalen?

Medisera kan skicka resultatet per rekommenderat brev, men vi kan ej radera medicinska data ur journalsystemet. Enligt lag måste vi spara dessa i 10 år. Vi kan radera viss personlig data från affärssystem och interna system, tex kontaktuppgifter. Men all data går således ej att ta bort om du beställer...

Läs vidare

Kan blodprov visa näringsbrist?

Blodprov kan tydligt visa att en person har näringsbrist, dvs. att personen får i sig för lite av de näringsämnen som kroppen behöver. Den vanligaste näringsbristen är järnbrist. Upp mot 30 – 40 % av alla svenska fertila kvinnor har järnbrist. Vanliga symtom är bland annat trötthet, huvudvärk och sämre...

Läs vidare

Varför tas blodprov före operation?

Om en operation innebär att patienten behöver sövas, alternativt att ryggbedövning kommer att ske, tas blodprov några dagar i förväg. Via blodprovet kan läkarna kontrollera att värdena är på godkända nivåer vilket innebär att operationen kan genomföras. Är värdena för kraftigt avvikande kan operationen behöva skjutas upp. Prover beror på...

Läs vidare

Hur visar CDT blodprov konsumtion av alkohol?

Genom att analysera nivån av CDT i blodet kan hög och långvarig konsumtion av alkohol påvisas. Det krävs att den höga konsumtionen har skett ett par veckor före provtagningen för att det ska kunna uppstå nivåer över referensvärdet. CDT kallas även för kolhydratfattigt transferrin. Hur påverkar alkoholen CDT? CDT, kolhydratfattig...

Läs vidare

Vad är kostnaden för att ta blodprov privat?

När blodprov beställs via Medisera sker proverna på en privat vårdcentral eller provtagningsställe. Kostnaden för blodprovet beror främst på hur många analyser som ska ske, de billigaste kostar drygt 300 kr. Ett ämne, ett organ eller tematisk test Hos Medisera kan blodprov som analyserar enbart något specifikt ämne beställas, exempelvis...

Läs vidare

Kan jag beställa gluten blodprov utan remiss?

Hos Medisera kan celiakiprov (ofta benämnd som glutenprov) beställas utan remiss. Få svar inom 2 – 6 dagar på om du har avvikande värden på transglutaminas lgA. Så beställs gluten blodprov Beställ blodprov och välj provtagningsplats Boka Mediseras ”Glutentest – Celiaki” och välj hos vilken privat vårdcentral eller provtagningsplats som...

Läs vidare

Kan blodprov upptäcka brist på vitaminer och mineraler?

Blodprov kan tydligt visa på för låga nivåer av specifika vitaminer och mineraler. Järnbrist är vanligast vid mineralbrist och kan resultera i bland annat trötthet, yrsel och energilöshet. Framförallt orsakas brist på vitaminer och mineraler av en ensidig kost. Men det kan även finnas andra orsaker och detta inte minst...

Läs vidare

Hur kan ett blodprov indikera reumatism?

Genom att mäta anti-CCP samt RF kan blodprover indikera att en person eventuellt har reumatism. Det går däremot aldrig att diagnostisera detta utan ytterligare läkarundersökningar. Mäter anti-CCP och RF Eftersom 75 % av de som har reumatism har anti-CCP i blodet är det en indikator som används för att upptäcka...

Läs vidare

Vad visar ett hälsotest via blodprov?

Ett hälsotest via blodprov kan innefatta olika analyser som exempelvis visar blodvärde, vitaminbrist, rubbningar i sköldkörteln samt indikationer på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsotesterna är olika omfattande och innehåller därmed olika analyser. Vilka värden visar Mediseras Hälsokontroll Stor? Ett omfattande hälsotest som erbjuds av Medisera är Hälsokontroll Stor...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov på vårdcentral utan remiss?

Via Medisera är det möjligt att beställa blodprov utan remiss som genomförs på en privat vårdcentral. Du bestämmer själv vad som ska analyseras och får svaret inom 2 – 6 arbetsdagar. Provtagning i ca 15 städer Medisera erbjuder provtagning i ca 15 städer runt om i Sverige. Vid bokning väljs...

Läs vidare

Kan man upptäcka brist på vitamin-B12 via blodprov?

Ja, via blodprov går det att se nivån på vitamin B12 och upptäcka eventuell brist. Eftersom en normal nivå av B12 krävs för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar kan låga nivåer leda till blodbrist. Symtom på B12-brist är exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappningar och huvudvärk. Om ett vitamin B12-test...

Läs vidare

Vilka blodprov kan indikera diabetes?

De blodprov som tydligast indikerar diabetes är HbA1c samt P-Glukos. De kan även kompletteras med andra analyser. HbA1c HbA1c visar medelvärdet på blodsockret under de senaste åtta till tolv veckorna. Vid höga värden kan provet även indikera om det är typ 1-diabetes eller typ 2-diabets. P-Glukos P-Glukos visar på blodsockervärdet...

Läs vidare

Kan man veta om värdet på blodanalysen är normal för just mig?

Mitt resultat ligger inom laboratoriets referensvärde. Men hur kan man veta om det är normalt för just mig? Mediseras läkare kan inte bedöma om detta är ett normalt värde för just dig, våra läkare har inte din anamnes och sjukdomshistoria. Ditt värde är normalt i relation till det referensvärde som...

Läs vidare

När lämnas blodprov för TSH?

Blodprov som visar nivån på TSH tas framförallt för att kontrollera att sköldkörteln har fullgod funktion. Värdet kan även tas vid behandling för att följa dess påverkan på sköldkörteln. För att se sköldkörtelrubbning Vid sköldkörtelrubbningar (hypotyreos eller hypertyreos) kan du uppleva dig trött, darrig, energilös, få hjärtklappningar eller gå upp/ner...

Läs vidare

Kan blodprov visa om jag är i klimakteriet?

Med blodprov går det att se om en kvinna är i klimakteriet. En period som innebär kraftigt hormonella förändringar där bland annat stora växlingar i nivån på hormonerna östrogen och FHS uppstår. Mat och motion kan minska de fysiska och psykiska besvären som klimakteriet kan innebära. Vid stora problem kan...

Läs vidare

Vid vilka tillfällen undersöks kalium i blodprov?

Blodprov som visar nivån av kalium i blodet tas framförallt vid misstanke om njursjukdomar. Det är även vanligt med regelbundna prover vid behandling med läkemedel mot hjärtsjukdomar eller högt blodtryck. Om kaliumbalansen är rubbad kan musklernas funktion försämras vilket därmed även kan påverka hjärtats möjlighet att fungera korrekt. Vid misstanke...

Läs vidare

Vad kan ett kortisoltest via blodprov visa?

Nivån på stresshormonet kortisol mäts exempelvis via blodprov. Avvikande värden kan tyda på Cushings syndrom, Addisons sjukdom eller förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Stress är en starkt bidragande orsak till förhöjt värde vilket förklarar varför kortisol kallas för stresshormon. Normalt sett rör sig värdet relativt snabbt upp och ner...

Läs vidare

Kan toxoplasma kontrolleras via blodprov?

Ja, via blodprov är det möjligt att kontrollera om en person har eller har haft toxoplasmainfektion. Har du haft infektionen en gång är du sedan immun resten av livet. Framförallt är toxoplasmainfektioner farliga för gravida då det kan resultera i skador på fostret. Smittar via kattens avföring Det absolut vanligaste...

Läs vidare

Vad visar albumin i blodprov?

Ett blodprov där nivån av albumin mäts kan indikera att skada eller sjukdom finns i levern eller njuren. Provet behöver kompletteras med ytterligare prover för att en helhetsbild ska kunna ges. Albuminets funktion i kroppen Proteinet albumin har bland annat funktionen att hjälpa kroppen att ta upp näringsämnen från mat...

Läs vidare

Ta blodprov på vårdcentral; hur fungerar det?

Vid besök på en offentlig vårdcentral avgör en läkare vilka blodprover som behöver genomföras utifrån ditt allmänna mående. Önskar du själv bestämma vilka blodprover som ska ske kan beställning ske via Medisera. Blodprov via offentliga vården Är du sjuk, har sjukdomssymtom eller har ett allmänt sämre mående ska en vårdcentral...

Läs vidare

Vilka alkoholtest via blodprov finns det?

Det finns två alkoholtester som kan utföras via blodprov, CDT och PEth. Bägge dessa prover visar enbart avvikande värden vid konsumtion över en längre period. Vid enstaka berusningstillfällen kommer de inte att påvisa förhöjda värden. Medisera erbjuder test av PEth. Läs om Mediseras PEth test. PEth – Förhöjda värden vid...

Läs vidare

Kan man mäta natrium via blodprov?

Man kan mäta nivån av natrium i blodet via blodprov. Natrium påverkar bland annat kroppens nerv- och muskelfunktion. Dessutom reglerar mineralämnet vätskebalansen. Blodprov kan påvisa avvikande värden och tas exempelvis vid misstanke om njur- eller hjärtsjukdom samt om en person är uttorkad. Vid vilka tillfällen tas blodprov för natrium? Det...

Läs vidare

Vilket blodprov skall jag ta vid sköldkörtelproblem?

För att upptäcka sköldkörtelrubbningar kan blodprov genomföras som mäter hormonerna T3, T4 och TSH samt antikropparna Anti TPO och TRAK. Symtom på sköldkörtelrubbning är bland annat sömnproblem, inre stress, plötsliga svettningar, trötthet och energilöshet. Under 2019 behandlades 482 000 personer i Sverige för överfunktion eller underfunktion i sköldkörteln. Av dessa var...

Läs vidare

Blodprov på Karolinska?

Du är välkommen att ta blodprov på Nya Karolinska i Solna eller provtagningsställen som hanteras av Karolinska i andra delar av Stockholm. Beställ blodprov Vill du ta ditt blodprov på Nya Karolinska i Solna är du välkommen till Eugeniavägen 3. Det går även bra att ta blodprovet på andra Karolinska...

Läs vidare

Vad visar blodprov som mäter kreatinin?

Ett blodprov som mäter nivån av kreatinin påvisar njurfunktion. Prover kan tas för kontroll av njurfunktion eller för att utvärdera olika läkemedels påverkan på njurarna under en behandling. Visar nivåer av kreatinin i blodet Kreatinin bildas när kreatininfosfat, musklernas energireserv, bryts ner. Ämnet tas upp av njurarna för att kroppen...

Läs vidare

Hur visas infektion i kroppen i blodprov?

Det är främst blodmarkörerna CRP och SR som används för att utreda infektion och inflammation i kroppen. Det krävs däremot fler prover för att en specifik sjukdom eller diagnos ska kunna fastställas. CRP Med CRP-prov (C-reaktivt protein) kan infektioner och inflammationer i kroppen upptäckas. Prover kan tas vid misstanke om...

Läs vidare

Kan reumatism upptäckas via blodprov?

Blodprover kan visa avvikande värden som kan vara ett resultat av reumatism. Däremot krävs även andra undersökningar för att en läkare ska kunna utesluta eller diagnostisera att en person har reumatism. Har du tecken på reumatism bör du alltid uppsöka hälsocentral. Detta även om blodproverna inte påvisar avvikande nivåer. En...

Läs vidare

Vill du ta blodprov i Stockholm, men undvika väntrum?

Unilabs fältenhet utomhus för blodprovtagning i Solna Alla patienter som är oroade över att besöka vårdenheter för att ta blodprov är välkomna till Unilabs fältenhet utomhus för blodprovtagning. Fältenheten ligger på Anderstorpsvägen 10 i Huvudsta, Solna. Patienter som vill undvika väntrum, är symptomfria från covid-19 och förkylning samt har en...

Läs vidare

Coronatest för antikroppar mot coronavirus covid-19 via blodprov

Antikroppar i blodprov kan visa om du haft ett virus eller ej, så även antikroppar för coronavirus covid-19. Beställning av Mediseras Coronatest görs här varvid elektronisk remiss skickas direkt till provtagningsstället. Du behöver bara ta med legitimation inför provtagning. Vad innebär coronavirus? Det finns många virus som tillhör coronavirusfamiljen. De...

Läs vidare

Hur lång tid tar det att få svar på blodprov?

Beroende på vilka analyser som ska genomföras tar det olika lång tid innan provsvaren är klara. En del provsvar är klara redan kommande vardag. Eftersom vi vill att ansvarig läkare först skall analysera provsvaren innan du som kund kan ta del av dem tar det mellan 2 och 6 dagar...

Läs vidare

Vad visar ett blodprov för sköldkörteln?

När blodprov genomförs för att undersöka sköldkörtelns funktion analyseras främst TSH men provet kan även innefatta andra analyser. Testet kan påvisa sköldkörtelrubbning vilket innebär under- eller överproduktion. Läs mer om Mediseras sköldkörteltest. Underfunktion Underfunktion i sköldkörteln kan resultera i frusenhet, trötthet och även viktuppgång. Generellt känner personer att de har...

Läs vidare

Vad visar ett CRP blodprov?

Ett blodprov som testar CRP (C-reaktivt protein) kallas generellt för snabbsänka och mäter nivån av proteinet CRP i blodet för att upptäcka infektion eller inflammation. Provet tas oftast tillsammans med ett SR-prov. Läs mer om Mediseras CRP test via blodprov. Vid misstanke om infektion/inflammation Den vanligaste orsaken till att läkare...

Läs vidare

Hur mäts kortisol via blodprov?

Nivån av stresshormonet kortisol kan enkelt mätas via blodprov. Låga värden kan tyda på Addisons sjukdom medan höga värden innebär ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar samt kan tyda på Cushkings sjukdom. Via provet kan en indikation ges om ytterligare utredning behöver ske. Så beställs kortisolprov Beställ kortisolprov online här Välj...

Läs vidare

Information om provtagning i samband med Coronavirus Covid-19

Beställning av Coronatestet för antikroppar görs här varvid elektronisk remiss skickas direkt till provtagningsstället. Du behöver bara ta med legitimation. Våra provtagningsställen har riktlinjer kring hur de hanterar sin verksamhet gällande Coronavirus Covid-19. De följer myndigheternas rekommendationer och är noga med att informera om att man ska stanna hemma när man...

Läs vidare

Hur sker ett celiaki blodprov?

Celiaki är en livslång sjukdom som ofta benämns med glutenintolerans eller glutenallergi – vilket däremot är felaktigt. Med ett enkelt blodprov kan avvikande värden upptäckas. Läs mer om Mediseras Glutentest – Celiaki blodprov. Vad innebär celiaki? Vid celiaki är det glutenprotein som behöver undvikas. Vid förtäring vill kroppen bekämpa enzymet...

Läs vidare

Vad är B-MCV blodprov?

B-MCV är remissordet som används vid behov av MCV-blodprov. Ett prov som anger den genomsnittliga volymen på blodets röda blodkroppar. Det visar alltså blodkropparnas storlek. Blodprovet kan bland annat visa vilken typ av anemi en person lider av. För att sedan få ett korrekt värde behöver även EVF-och EPK-tester genomföras....

Läs vidare

Hur visar ett blodprov konsumtionen av alkohol?

CDT-prov och PEth-prov kan påvisa konsumtion av alkohol. Vid högre värde än referensvärdet på ett CDT-prov innebär det att konsumtionen är minst 2,5 gånger mer än vad Folkhälsoinstitutet klassar som riskbruk. PEth – PEth är en alkoholmarkör och bildas i kroppen enbart vid förtäring av alkohol (etanol). CDT – CDT-värde...

Läs vidare

Vad visar B SR blodprov?

Remissordet för SR (sänkningsreaktionen) är B-SR. Vanligtvis benämns däremot detta enbart som sänkan eller SR-prov. Blodprovet visar om det finns infektion eller inflammation i kroppen. Inflammation påverkar de röda blodkropparna Vid en inflammation i kroppen ökar förekomsten av specifika proteiner i blodet. Dessa påverkar blodets förmåga att klumpa ihop sig...

Läs vidare

Hur lång tid bör jag vänta med Hälsokontroll efter att jag har gett blod?

Hur lång tid tar det för kroppen att bilda nytt blod igen efter att jag gett blod? Det tar 2–4 veckor innan de röda blodkropparna återbildats. Det är dessa som tar längst tid att återbilda. Läs mer om att ge blod  här.  

Läs vidare

Kan blodprov visa cancer?

Ett enskilt blodprov kan inte säkerställa om en person har cancer eller inte. Däremot kan blodprov påvisa ändrade värden som kan vara ett resultat av cancer. Det vanligaste är PSA-prov som mäter värdet i blodet av “Prostataspecifikt antigen” som utsöndras från just prostatan. Värdet av PSA stiger vid olika sjukdomar...

Läs vidare

Var kan jag lämna blodprov i Stockholm?

I Stockholm kan blodprov lämnas på över 80 olika platser om provet bokas via Medisera.se. De olika provtagningsplatserna är sorterade under följande: Centrala Stockholm Lämna blodprov på någon av de provtagningsställen som finns i City, på Gärdet, Kungsholmen, Södermalm, Östermalm eller i Vasastan. Norra Stockholm Provtagningsställen finns bland annat i...

Läs vidare

Vad innebär blodprovet Stockholm 3?

Stockholm3 är ett test som bedömer risken att en person får allvarlig prostatacancer. Analys sker av fem proteiner, ca 100 genförändringar samt kliniska data. Analysresultatet ställs sedan i förhållande till personens ålder och släkthistoria varpå risken för prostatacancer kan beräknas. Skillnaden mellan Sthlm3 och PSA-prov Med ett PSA-prov mäts nivån...

Läs vidare

Vilka blodprov visar värden för hjärtat?

Kolesterol, triglycerider och apolipoprotein är exempel på markörer som undersöks vid ett blodprov där värdena är fokuserade på hjärtats och blodkärlens funktion. De vanligaste blodproven som undersöker kolesterol, triglycerider och apolipoprotein är Hälsokontroll stor som kostar 1390 sek och innehåller 35 blodmarkörer och Hjärt & Kärltestet som kostar 590 sek...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov i Stockholm drop-in?

I Stockholm kan du ta blodprov drop-in under provtagningsställernas öppettider. Medisera samarbetar med över 80 provtagningsställen i Stockholm. Beställ dock först blodprovet här på medisera.se, så skickas den elektroniska remissen ut automatiskt i samband med beställning till det provtagningsställe du väljer i kassan. 1. Välj blodprov Välj först blodprov genom...

Läs vidare

Erbjuder Medisera privat blodprov i Göteborg?

Ja, vi erbjuder privat blodprov i Göteborg. Med privat menas att någon remiss inte krävs. Du väljer själv vad som ska analyseras och när provet ska genomföras. Var i Göteborg tas proverna? Vi samarbetar med Unilabs vilket innebär att blodprover kan genomföras på Almedals Unilabs provtagning (Mölndalsvägen 30) samt på...

Läs vidare

Kan jag få ett utlåtande gällande hormonell obalans från Mediseras läkare?

Vi kan tyvärr inte ge dig ett utlåtande på din hormonbalans. Det vi kan ge dig är ditt värde i relation till referensvärdet. Frågan om hormonell obalans kräver en mer omfattande utredning för att kunna bedöma om man behöver behandling. Detta kan vi tyvärr inte erbjuda endast utifrån ett blodprov....

Läs vidare

Vilka cancermarkörer kan ses via blodprov?

Cancermarkörer (tumörmarkörer) är de ämnen som blir förhöjda vid cancer. Ökad produktion av vissa ämnen kan uppstå vid samtliga cancerformerm men det vanligaste är att ett förhöjt värde påvisar en specifik cancerform. Fördelar och nackdelar med att analysera cancermarkörer Fördelen med att genomföra blodprov, för att analysera cancermarkörer, är att...

Läs vidare

Behöver jag göra ett uppehåll med progesteronkräm och östrogenpreparat innan blodprovet? I såfall hur länge?

Vi kan tyvärr inte ge några medicinska rekommendationer. När det gäller hormoner och tillskott är detta ett komplext område och det går inte att ge ett exakt svar på din fråga. Du får själv avgöra om du vill se dina blodvärden med dessa tillskott, eller hålla upp en period innan....

Läs vidare

Svar på blodprov

Ett blodprov kan ge svar på många frågor, t.ex. om du har eller är på väg att få diabetes eller har brist på vitaminer. Om du vill ta blodprov för att få svar på hur dina blodvärden ser ut kan du läsa mer om vår mest populära hälsokontroll som innehåller...

Läs vidare

Blodprov och referensvärden

Många benämningar för blodmarkörer består av åtminstone två delar, åtskilda av ett streck (-). Den första anger varifrån provet ska tas, t.ex. blod (B), serum (S) eller urin (U). Den andra anger vad man letar efter, mäter eller undersöker som blodfetter, blodkroppar eller kemiska föreningar. Hemoglobin kan t.ex. benämnas som...

Läs vidare

Celiaki blodprov – kan man upptäcka sk. glutenintolerans via blodprov?

Det kan man. Vid misstanke om celiaki som också kallas glutenintolerans tas ett blodprov som visar halten av transglutaminasantikroppar i blodet. En förhöjd halt av transglutaminasantikroppar kan indikera att personen har celiaki/är glutenintolerant. För att ställa en diagnos räcker det inte med att ta ett blodprov, denna utredning behöver kompletteras...

Läs vidare

Har ni blodprov för klimakteriet?

Ja det stämmer, vi har blodprov för dig som vill undersöka om du är i klimakteriet. Blodprovet innehåller analys av fem blodmarkörer kopplade till fertilitet, klimakteriet och sköldkörtelfunktionen. Dessa är FSH, östradiol, AMH, TSH och T4. Du hittar mer information och kan beställa testet här: klimakterietest

Läs vidare

Vad är det som gäller avseende referensvärdet på 25-OH-Vitamin D, D-vitamin?

Referensintervallet för 25-OH-Vitamin D är olika på de tre laboratorierna; Karolinska, Unilabs och SYNLAB Medilab. Detta beror på olika analys metoder.  Riktlinjer och beslutsgränser avseende om man har D-vitaminbrist eller ej kan se olika ut beroende på region i Sverige. Här hittar du officiella vårdprogrammet för D vitamin i Stockholm:...

Läs vidare

Kan man ta blodprov efter klockan 17 i Stockholm?

Nej, tyvärr. Varken Karolinska, Unilabs eller Medilab erbjuder detta.

Läs vidare

Hur många rör med blod behöver man lämna för en hälsokontroll stor?

Det går åt fem provrör à 5 ml för kvinna och sex provrör à 5 ml för man. Men man behöver bara sticka en gång. Skillnaden beror på att S-Testosteron behöver ett eget provrör och denna ingår i hälsokontroll stor för män, men ej för kvinnor.

Läs vidare

Hur många rör med blod behöver man ta för en hälsokontroll bas?

Det behövs tre provrör á 5 ml var, men bara ett stick. Patienten kommer att lämna 15 ml blod vilket motsvarar en msk totalt. Svårt att tro att det är samma mängd men man blir lätt lurad av att det ser mycket ut när det är i ett rör istället...

Läs vidare

Vad är fosfat och fosfor? Kan man ta blodprov på fosfat?

Fosfat och fosfor används ofta synonymt, är nära besläktade, men är inte exakt samma sak. Fosfor är ett grundämne som är mycket reaktivt och det finns inte i fri form i naturen eller i kroppen. Fosfat är den joniserade formen av fosfor. Fosfat och kalcium bildar till exempel ett slags...

Läs vidare

Vad är ALP (alkalisk fosfatas)?

Alkalisk fosfatas är ett enzym kopplat till leverfunktion och skelettet. Ett enzym är ett protein som inverkar på kemiska reaktioner, det vill säga får dem att gå snabbare eller långsammare. Detta enzym hjälper till att spjälka fosfatgrupper från olika molekyler i kroppen. Varför behövs analysen? Analysen behövs för att utreda...

Läs vidare

Kan jag beställa blodprov i Stockholm på Karolinska?

Ja, Medisera samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet vilket innebär att provtagning efter beställning kan ske på flera sjukhus och vårdcentraler i och runt Stockholm. Bland annat kan provtagning ske på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Blodprov på Karolinska sjukhuset Önskas blodprovet genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset i...

Läs vidare

Hur görs hälsokontroll via blodprov i Göteborg?

Via Medisera.se kan hälsokontroll via blodprov bokas varpå provtagning sedan sker hos vår samarbetspartner, Unilabs, i Göteborg.  Så här fungerar det: Beställning Välj vilken hälsokontroll som ska genomföras. Vi erbjuder allt från mindre blodprover som enbart analyserar ett enda värde till breda hälsokontroller med över 30 blodmarkörer. Välj var hälsokontrollen...

Läs vidare

Kan blodprov lämnas på Aleris i Göteborg?

Nej, Medisera samarbetar inte med Aleris i Göteborg då Aleris (som numera heter SYNLAB) inte har provtagningsställen i Göteborg. Däremot kan blodprover beställas via vår hemsida och sedan lämnas hos Unilabs. Unilabs har provtagning på Mölndalsvägen 30C, samt på Carlanderska Sjukhuset på Carlandersparken 1. Så fungerar det Välj och beställ...

Läs vidare

Helblod (B), Serum (S) och Blodplasma (P) – hur mäter man olika ämnen i blodet?

Blodet som cirkulerar i våra kroppar kallas för helblod. När blodet lämnat kroppen koagulerar det. Vid centrifugering samlas blodkropparna och koaglet i botten och ovanpå samlas en vätska som benämns som serum och som är fri på blodkroppar och koagel. Blodprovsanalyser utförs på serum, men också på helblod och blodplasma....

Läs vidare

Var kan jag lämna blodprov i Göteborg?

I Göteborg kan blodprov lämnas hos Unilabs, vilka är våra samarbetspartners. Blodprov lämnas alltid drop-in tider efter att beställning skett via Medisera.se. Medisera provtagningsplatser via Unilabs Almedal Unilabs Provtagning (Mölndalsvägen 30C 2tr) Öppettider: Måndagar – Torsdagar 7:15-15:00 (Lunchstängt mellan 11:30-12:30) Carlanderska Sjukhuset (Carlandersparken 1, Målpunkt B, Våning 0. Följ skyltar...

Läs vidare

Vad är det för pris på blodprov i Stockholm?

Priset för blodprov är främst beroende på hur många markörer som ska analyseras. De billigaste provproverna kostar ca 300 kr medan de mest omfattande kostar 1390 – 2500 kr. Pris på enstaka blodmarkörer De flesta blodprover med enbart en blodmarkör kostar mellan 300 kr och 500 kr. Dessa rekommenderas om...

Läs vidare

Ta blodprov på vårdcentral i Göteborg utan remiss?

De blodprover som beställs via Medisera.se genomförs på en privat vårdcentral och sker utan att någon remiss behöver ges från en läkare. Fördelen är därmed att du väljer var och när som proverna ska tas samt vad som ska analyseras. Vid sjukdom eller sjukdomssymtom ska däremot alltid en läkare kontaktas...

Läs vidare

Finns det blodprov som direkt visar cancer?

Det finns inte blodprov som till 100% kan säkerställa att personen har cancer. Däremot finns det blodprov (exempelvis PSA-prov) som kan upptäcka symtom på cancer. I dessa fall behöver ytterligare prover genomföras innan en läkare kan ställa diagnosen. Tumörmarkörer visar symtom tidigt PSA-prov innebär att mängden av prostataspecifikt antigen mäts...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov lördag och söndag?

Tyvärr går det inte att ta blodprovet på helger.

Läs vidare

Hur räknar jag ut vilken dag i menstruationscykeln jag skall ta blodprovet?

Börja med att ta reda på din cykels längd. Hur många dagar är din cykel? En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Cykelns längd kan variera från person till person, även tidpunkten för ägglossning kan variera,...

Läs vidare

Var kan blodprov tas i Stockholm City?

Medisera erbjuder drygt 15 platser för blodprov i centrala Stockholm samt 3 platser mitt i city. I centrala Stockholm finns provtagningsställen på Östermalm, Gärdet, Vasastan, Kungsholmen och Södermalm. I city finns samarbete med Unilabs samt SYNLAB. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Unilabs på Drottningsgatan och Kungsgatan Drottninggatan...

Läs vidare

Hur tolkas progesteron och östradiol blodprover?

Gällande dessa hormoner får du ditt exakta värde från blodanalysen. Dessa värden jämförs sedan med referensintervall. Det står inte om värdet är högt eller lågt, röd och grön prick saknas, det finns bara allmänna referensvärden? Båda dessa hormoner har flera olika referensintervall beroende på vilken fas i menstruationscykeln du befinner...

Läs vidare

Varför är referensintervallen för testosteron olika i mina laboratorie rapporter?

Anledningen till att det är olika referensintervall är åldersrelaterat. Med åldern ändras referensintervallet i relation till ålder. Intervallen gäller för åldern 21-49 år och 50 år och äldre för båda könen. Antagandet här är att man blir äldre sjunker testosteronet vilket är helt normalt. Läs mer här.

Läs vidare

Vad är bra eller dåligt kolesterol-värde?

Gällande kolesterol kan man ligga inom referensintervallet men ändå behöva sänka sin nivå av kolesterol för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Referensintervallet skall ses som en glidande skala där ju lägre kolesterolvärde, desto bättre. Målvärdet för kolesterol styrs av många individuella faktorer exempelvis andra sjukdomar, ärftlighet, blodtryck, rökning. Nuvarande europeiska...

Läs vidare

Vad gäller inför blodprov: Vitamin- och Mineral test?

Enligt anvisningarna skall du ta detta blodprov innan kl. 10 på morgonen på grund av dygnsvariation av exempelvis järn. Du behöver inte fasta.

Läs vidare

Jag har beställt hälsokontroll: vad skall jag tänka på inför blodprovstagningen?

Vad händer nu? Du tar ditt blodprov på valt provtagningsställe. Observera att öppettider kan vara ändrade eller provtagningsstället stängt i samband med semestertider i slutet av juni fram till i början av augusti samt i samband med storhelger som jul, påsk och midsommar. Vi hänvisar här till provtagningsställets egna information om...

Läs vidare

Vad gör jag om jag har flera remisser på blodprovstagning från olika vårdgivare?

Om du har flera remisser ställda på ditt personnummer från olika vårdgivare är det viktigt att du uppmärksammar sköterskan på detta när du lämnar ditt blodprov. Informera om att det är vårdgivaren Medisera Health som du vill ta prover för. Du behöver således veta eller fråga om du har remisser...

Läs vidare

Kan ett blodprov ge svar på om jag har en hormonell obalans?

Nej, du kan inte få svar på detta endast genom ett blodprov, men ett blodprov är en del i en sådan utredning och kan ge en vägledning. Frågan om hormonell obalans är komplex. Dels för att kroppens system och hormoner är sammanlänkade och samspelar/inverkar på varandra och dels för att...

Läs vidare

Kan man ha B12- och folat-värden inom referensintervall men ändå ha en brist i cellerna?

Ja, det kan man ha, även om det är mycket ovanligt. Då blodprovet analyserar plasma eller serum i blodet kan man genom blodprov inte upptäcka om det primära problemet är malabsorbation det vill säga att tunntarmen inte kan ta upp vitaminet och tillgodogöra sig det. Om man äter B-vitamintillskott eller dricker energidrycker...

Läs vidare

När i månaden skall jag ta blodprov för progesteron och östradiol?

Det beror på din fråga och ditt syfte med provtagningen. Progesteron tillverkas i äggstockarna och styr om och när ägglossning ska ske. Om man mäter progesteron och östrogen på den 21:a dagen i menstruationscykeln kan detta vara en pusselbit gällande eventuell infertilitet. Detta kan ge en ledtråd gällande om menscykeln...

Läs vidare

Finns det olika analyser av eGFR?

Ja, det finns olika analyser av eGFR. Man kan beräkna eGFR både utifrån P-Cystatin C (Pt-eGFR(CysC)relativ) och utifrån P-Kreatinin (Pt-eGFR(Krea)relativ). Mer om Cystatin C: https://medisera.se/fragor-svar/test-av-cystatin-c-via-blodprov-vad-innebar-det/ Mer om P-Kreatinin: https://medisera.se/fragor-svar/vilken-information-far-man-av-markoren-egfr-krea-rel/

Läs vidare

Kan jag beställa blodprov i Stockholm på en söndag?

Beställning av blodprover kan genomföras dygnet runt, alla dagar i veckan. Däremot kan själva provtagningen enbart utföras på vardagar. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Öppettider för provtagning i Stockholm De vanligaste öppettiderna är mellan 8 – 16 måndagar till torsdagar samt 8 – 12 på fredagar. Öppettiderna...

Läs vidare

Erbjuder ni blodprov på lördagar i Stockholm?

Nej, de blodprover som beställs via Medisera kan enbart tas på vardagar. Dock kan beställning på medisera.se ske dynget runt. Efter att provtagning genomförts tar det sedan 2 – 6 dagar tills dess att provsvaren är tillgängliga under ”Min Journal”. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Öppettider på...

Läs vidare

Påverkar antihistamin allergiblodprov?

Fråga: Om man tar medicin (antihistamin, till exempel som tablett, nässprej eller ögondroppar) ska man undvika att ta det inför ett allergiblodprov eller kan man få resultat ändå? Skall blodprovet tas när man är symptomfri och inte medicinerar? Svar: Medicinering med antihistamin påverkar sannolikt minimalt ett blodprov som avser mäta IgE-antikroppar. För...

Läs vidare

Specialbeställning av blodprov

Medisera får ofta frågor om specialbeställningar gällande blodprover. När vi får dessa frågor behöver Medisera som vårdgivare förhålla sig till dessa från flera perspektiv; medicinskt, vårdtagarperspektiv (det vill säga patient- och patientsäkerhet), vårdgivarperspektiv (kopplat till ansvar och lagstiftning), etiskt samt ekonomiskt. Innan vi kan erbjuda ett blodprov Mediseras medicinskt ansvarige...

Läs vidare

Vad är Urea?

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi får i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln. Därefter utsöndras urea från kroppen genom njurarna och urinen. Urea finns...

Läs vidare

Vad är konjugerat bilirubin?

De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Bilirubin är således i huvudsak en nedbrytningsprodukt av hemdelen i hemoglobinet. I levercellerna konjugeras bilirubinet med glukuronsyra för...

Läs vidare

Vad är prolaktin (PRL)?

Prolaktin produceras i hypofysen och är ett peptidhormon. Både män och kvinnor har prolaktin och vi vet idag inte allt om hur detta hormon fungerar i kroppen. ”Pro” betyder ”för” och ”laktin” betyder ”mjölk” och pekar på det hormonet först upptäcktes för: det vill säga att reglera mjölkproduktionen. Idag vet...

Läs vidare

Om jag vill undersöka min fertilitet är det Progesteron & Östrogentest jag ska beställa?

Ja, dessa blodprover är en del i att utreda fertilitet, men kan inte ensamt ge hela svaret på denna fråga. En fertilitetsutredning är en mer omfattande utredning och genomförs vanligtvis av en gynekolog. Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest. Faktisk ägglossning...

Läs vidare

Vad innebär en blodanalys av Bilirubin?

Ordet bilirubin kommer från latinets bilis som betyder galla och ruber som betyder röd/rödfärgad. De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Det gulfärgade ämnet utsöndras...

Läs vidare

Vad innebär en blodanalys av P- APT-tid?

APT-tid, aktiverad partiell tromboplastintid, kan även förkortas APTT. APT-tid är ett screeningstest för att mäta aktiviteten i blodets koagulationsfaktorer i det så kallade interna koagulationssystemet. Vid en skada där blödning uppstår bildar dessa faktorer en inre ”plugg” över skadan för att stoppa blödningen. Detta verkar tillsammans med det externa koagulationssystemet...

Läs vidare

Vad innebär en blodanalys av P-PK (INR) Protrombinkomplex?

PK står för protrombinkomplex och INR står för International Normalized Ratio. INR, som är en internationell enhet, korrigerar de största skillnaderna mellan olika reagens och olika metoder/instrument genom att man beräknar kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid. Metoden är standardiserad nationellt och internationellt. Utomlands kan beteckningen vara endast...

Läs vidare

Varför tar analysen av IGF-1 ibland längre tid?

När det gäller laboratorieanalysen IGF-1 körs den mer sällan, ca en gång per vecka, oftast på onsdagar. Detta beror på att det ofta är små volymer och att en hel maskin behöver startas upp för att göra just denna analys. Det kan dröja ytterligare om laboratoriet endast har ett eller två prov...

Läs vidare

Vad är det för CRP som ingår i era hälsokontroller?

Vad är CRP? Snabbsänkan eller CRP-prov är ett blodprov som mäter koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) som stiger vid inflammation. Vilket CRP ingår i era hälsokontroller? Är det ett sådant som inte kan visa CRP<4 mg/l eller är det ett s.k. hsCRP som kan visa nivåer ned till omkring 1...

Läs vidare

Inom vilket PSA-total intervall räknas PSA kvoten ut?

Det går inte att ge ett svar på inom vilket intervall PSA värdet skall ligga för att kvoten skall räknas ut. Det generella svaret lyder: PSA-kvoten beräknas endast vid måttliga PSA-förhöjningar, dvs. om ditt PSA (total) hamnar inom ett visst intervall. Om du inte har fått någon kvot beräknad innebär...

Läs vidare

Vem kan se mina provsvar? Syns min journal i NPÖ?

Det är endast Medisera som vårdgivare och de läkare som arbetar för oss och du som vårdtagare som kan komma åt journalerna. Samma sekretesslagar gäller som i övrig svensk hälso- och sjukvård. Det behövs ett samtycke från dig om journalen skall delas med andra vårdgivare, men om detta inte finns...

Läs vidare

Vad innebär blodanalys av GGT – Gamma-Glutamyl Transferase?

GGT (glutamyltransferas) är ett enzym som hänger samman med aminosyrasyntesen. Enzymet finns bland annat i levern. Enzymer, som är proteiner, är viktiga för att reglera hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen. Varför behövs analysen? Denna blodmarkör ingår i en analys av leverns status och kan även vara en del i...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov för stora sköldkörteltestet på eftermiddagen? Behöver jag fasta?

Så här skriver SYNLAB i sina anvisningar: Gällande tidpunkt på dygnet för blodprov rekommenderas det att man tar prov för TSH och T4 på morgonen om avsikten är att kontrollera tyroxinbehandling. Man skall ta provet tidigast 24 timmar efter den senaste dosen av Levaxin och ta sin morgondos efter att ha...

Läs vidare

Vem får beställa och ta blodprov?

Vem får beställa blodprov? Mediseras blodprov riktar sig i första hand till privatpersoner som fyllt 18 år som har ett tolvsiffrigt svenskt personnummer, en mobiltelefon och ett e-postkonto. Medisera behöver detta för att hantera elektroniska remisser. Blodprov är en vanlig undersökning som kan göras av många olika anledningar när blodet...

Läs vidare

Vad innebär blodanalys av Anti-CCP?

Anti-CCP är en serologisk markör vid reumatoid artrit (RA) ofta i kombination med Reumatoid faktor (RF). Att de är serologiska markörer innebär att det är blodets serum man analyserar. Serum är den gulaktiga genomskinliga vätskan som uppstår när blodet har koagulerat efter att man tagit bort blodkropparna och vissa proteiner....

Läs vidare

Vad innebär blodanalys av Reumatoid faktor (RF)?

Reumatoid faktor (RF) är en antikropp som riktas mot immunglobuliner i de drabbade lederna med retning och inflammation som följd. Immunglobuliner (Ig) är antikroppar som ingår i immunförsvaret för att bekämpa till exempel virus och bakterier. De delas in i 5 huvudklasser; IgA, IgD, IgE, IgG och IgM. Klicka här...

Läs vidare

Vilken information får man av markören eGFR (Krea) rel?

eGFR är ett mått på njurfunktion för att estimera (uppskatta) njurens glomerulära filtrationshastighet. Detta mått räknas ut genom att använda en formel där man utgår från resultatet av blodanalysen gällande plasmakreatinin eller Cystatin C. Markören eGFR (Krea) rel baseras på resultatet av blodanalysen gällande kreatinin. Specifikt är det en uppskattning...

Läs vidare

Test av Cystatin C via blodprov, vad innebär det?

Cystatin C är ett protein som framställs av de kärnförande cellerna i kroppen och filtreras bort genom njurens glomeruli. Ett glomerulus är ett kapillärnätverk bestående av kroppens minsta blodkärl. Test av Cystatin C via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår i Mediseras Njurtest. Varför behövs analysen? Genom att mäta nivån...

Läs vidare

Påverkas resultatet på T3, T4 och TSH om jag tar mitt Levaxin på morgonen innan blodprovet?

Ja, det gör det. Det beror på vad man har för diagnos och hur medicinen är ställd. Det kan även påverkas av hur lång tid som förflutit mellan det att du tar medicinen och tidpunkten för blodprovet. Här kommer ett exempel: Om man lider av hypotyeros (underproduktion) och har tagit...

Läs vidare

Sköldkörteltest; Jag äter levaxin. Ska jag hoppa över tabletten innan jag tar blodprovet?  

Svaret på din fråga är att det beror på vad du vill ta reda på; dina nivåer med eller utan medicin. Vill du veta dem utan medicin och det inte finns något medicinsk hinder kan du vänta med att ta den till efter blodprovet. Sedan är det svårt att få...

Läs vidare

Hur långt innan blodprovet ska jag sluta med vitaminer/kosttillskott för att få ett så rättvist svar som möjligt?

Det är svårt att ge ett rakt svar på denna fråga, men vitaminer och kosttillskott kan påverka provsvaren. Först och främst beror det på vilket värde du vill ta reda på; ditt värde med eller utan tillskott. Tar du vitaminer/tillskott kan resultatet visa högre värden. Det beror även på vilka...

Läs vidare

Vad är normalt blodvärde för män?

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Det mäts ofta i gram per liter och för män ligger normalvärdet på cirka 130-170 g/l. Klicka här för att läsa mer om...

Läs vidare

Vad är normalt blodvärde för kvinnor?

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Det mäts ofta i gram per liter och för kvinnor ligger normalvärdet på cirka 120-150 g/l. Klicka här för att läsa mer om...

Läs vidare

Kan jag använda friskvårdskuponger för att betala en hälsokontroll hos Medisera?

Nej, tyvärr. Nedan följer skatteverkets svar på frågan och Medisera tolkar det som att man inte kan använda friskvårdskuponger för Hälso- och sjukvård (som vår tjänst definieras som). Allmän hälsokontroll i syfte att upptäcka sjukdomar ingår inte i begreppet motion och annan friskvård. Betalar arbetsgivaren en sådan kontroll utgör förmånen en skattepliktig...

Läs vidare

Så fungerar det

Funderar du på att beställa ett hälsotest? Då har du eventuellt besvär som du vill reda ut, eller så kanske du bara är nyfiken på hur dina värden ser ut. Det finns många anledningar till att vilja utföra ett hälsotest. Oavsett anledning har vi på Medisera gjort det enkelt att...

Läs vidare

Varför hälsokontroll?

Den allra viktigaste anledningen till att göra en hälsokontroll är, enligt vår mening, att du bara lever en gång. Ditt liv och din livskvalitet är oerhört viktig. Ta hand om dig själv och din hälsa. Inte bara för din egen skull utan även för dina nära och kära. Följ dina blodvärden...

Läs vidare

Varför välja Medisera?

Om vi skulle sammanfatta varför du ska välja just Medisera med tre ord så är det dessa – enkelt, säkert och prisvärt. Genom att göra hälsokontroller lättillgängliga och prisvärda digitalt kan du när som helst få information om dina värden. Du får därmed snabbt reda på om något inte är som det...

Läs vidare

Bästa hälsokontrollen i Sverige?

Vi fick följande mail från en av våra patienter nyligen, och bestämde oss efter samtal med honom att publicera texten här. Christer från Stockholm skriver: Hej, Jag slutade förvärvsarbeta för snart 3 år sedan och för ca 2,5 år sedan flyttade jag till Sthlm från Småland. I mitt jobb ingick...

Läs vidare

Priser för olika typer av hälsokontroller

Priset för en hälsokontroll ligger vanligtvis mellan 1 000 sek och 3 000 sek beroende på vad du vill undersöka och på vilket sätt. Om man tittar på de dyraste och billigaste hälsokontrollerna är spannet idag stort. Generellt sett kan man säga att de hälsokontroller som innebär provtagning av blod,...

Läs vidare

Blodprov & Blodprovstagning

Kontrollera hälsan med blodprovstagning Idag är det lika enkelt att kontrollera hälsan via blodprov som det är att sköta bankärenden online. De blodprov som erbjuds via Medisera är samma typ av blodprov som du tar på vårdcentralen. Några av fördelarna är att du slipper vårdkö eftersom e-remissen skickas direkt till...

Läs vidare

Tänk på detta innan du tar blodprov

Öppettider för att ta blodprov Provtagning är inte möjlig efter kl. 12:00 på fredagar och dag före röd dag. Observera att öppettider kan var ändrade eller provtagningsstället stängt i samband med semestertider i slutet av juni fram till i början av augusti samt i samband med storhelger som jul, påsk...

Läs vidare

Boka hälsoundersökning via blodprov och blodanalys

Du kan idag boka en hälsoundersökning via blodprov online lika enkelt som att beställa en matkasse eller boka en städtjänst online. Den efterföljande blodanalysen utförs dels av våra samarbetspartners labb, men även av våra läkare som skriver ett utlåtande baserat på provsvaret. Klicka här för mer information om de hälsokontroller...

Läs vidare

Test av alkoholmarkör PEth via blodprov

PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som normalt inte förekommer i kroppen utan som enbart bildas i närvaro av etanol varför mätning av PEth i blodprov utnyttjas som en specifik alkoholmarkör. En enstaka berusning ger ingen förhöjning av B-PEth, mätvärdet stiger dock vid regelbundet intag av alkohol. Klicka här för att läsa mer...

Läs vidare

Hypertyreos, kan det upptäckas via blodprov?

Ja, det kan man. Vad är hypertyreos? Grekiskans ”hyper” betyder ”över”, ”tyreos” syftar till grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad. Sköldkörtel heter thyroid gland på engelska. Lider man av en överproduktion av de hormoner som sköldkörteln producerar kan detta innebära hypertyreos. Sköldkörteln styr och balanser kroppens ämnesomsättning, en funktion som är...

Läs vidare

Hypotyreos, kan det upptäckas via blodprov?

Ja, det kan det. Vad är hypotyreos? ”Hypo” kommer från grekiskan och betyder ”under”, ”tyreos” syftar till grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad. På engelska heter sköldkörtel ” thyroid gland”. Hypotyreos betyder således en underproduktion av de hormoner som sköldkörteln producerar. Den viktigaste funktionen som sköldkörteln har är att styra och...

Läs vidare

Test av Homocystein via blodprov

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen. Aminosyrorna är en av proteinets byggstenar. Genom olika processer omvandlas homocystein till exempelvis cystein, som är en annan aminosyra. För att denna omvandlingsprocess skall fungera krävs det bland annat tillräckliga nivåer av vissa enzymer samt B-vitamin. Homocystein samverkar med B-vitaminerna; B9 (folat),...

Läs vidare

Insulin, insulinresistens & insulintest

Vad är insulin? Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna i kroppen och har som främsta funktion att underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen. Insulinet påverkar även förmågan att ta upp och omsätta fettsyror och möjliggör upptagandet av triglycerider i blodet. Insulinet skickas ut i blodet när koncentrationen av...

Läs vidare

Hundallergitest

Vad innebär hundallergi? Pälsdjursallergi är en vanlig allergi, men den skiljer sig från person till person. Du kan vara mer allergisk mot vissa djur än andra. Just hundallergi förekommer i mindre omfattning jämfört med kattallergi. Om du har hundallergi betyder det att vissa allergener hos hunden får din kropp och...

Läs vidare

Hästallergitest

Vad innebär hästallergi? Att vara allergisk mot hästar är relativt ovanligt. Generellt brukar dessa allergier samlas under namnet pälsallergier, men personer som är överkänsliga mot hästar behöver inte nödvändigtvis vara allergiska mot katt eller hund, även om det finns en ökad risk för korsallergier. Klicka här för att läsa mer...

Läs vidare

Jordnötsallergitest

Vad är jordnötsallergi? Att vara allergisk mot jordnötter är nästa alltid allvarligt. Jordnötsallergi innebär att du är allergisk mot vissa proteiner som finns i stor mängd hos just dessa nötter. Notera att du även kan få allergiska reaktioner från jordnötter på grund av björkpollenallergi. Det beror på att det finns...

Läs vidare

Kattallergitest

Vad är kattallergi? Kattallergi är en av de vanligaste pälsdjursallergierna. Symtomen brukar visa sig när barnen är unga eller vid tonåren. Allergi mot katt betyder inte automatiskt att du är allergisk mot hund eller andra pälsdjur, även om detta naturligtvis kan förekomma. Kattens allergener kan komma från deras saliv eller...

Läs vidare

Mjölkallergitest

Vad innebär mjölkallergi? Vid komjölksallergi är det proteinerna vassle och kasein som kroppens immunförsvar reagerar på. Allergi mot mjölkprotein kan variera i styrka. En del kan dricka små mängder mjölk utan större besvär medan andra kan behöva akut sjukvård vid samma intag. Att vara allergisk mot mjölk är inte samma...

Läs vidare

Äggallergitest

Äggallergi innebär att man är allergisk mot proteinerna som finns i ägg. Detta är en allergi som ofta uppträder i tidig ålder och som sedan försvinner när barnet är cirka fyra år. Den kan även uppträda hos äldre personer. Både äggvitan och -gulan kan ge allergiska reaktioner, även vid små halter....

Läs vidare

Kvalsterallergitest

Kvalster är ett litet spindeldjur som inte går att se med blotta ögat. De lever över hela världen och är svåra att undvika. Kvalster trivs i fuktigt och varmt klimat och finns därför ofta i sängen. De lever på döda hudceller och kan orsaka allergi. En kvalsterallergi uppstår vanligtvis hos...

Läs vidare

Matallergitest

Matallergi, även kallad födoämnesallergi, är en besvärlig allergi som kan yttra sig på många olika sätt. Av livsmedel är det vanligast att vara allergisk mot fisk och skaldjur, mjölk, ägg, vete och nötter. Det är när immunförsvaret reagerar som en allergisk reaktion uppstår. Faktum är att alla typer av livsmedel...

Läs vidare

Nötallergitest

Nötallergi är egentligen en matallergi och en av de vanligaste allergierna som finns. Nötallergi är en allvarlig allergi även om de flesta kan leva normalt med den. Det farliga med nötallergi är att svalg och mun kan svullna upp och försvåra andningen, något som snabbt kan bli allvarligt. Nötallergi innebär...

Läs vidare

Pollenallergi test

Pollenallergi besvärar många och ger varierande besvär beroende på vilken typ av pollenallergi det handlar om. Allergin uppstår när pollenkorn fastnar i slemhinnorna som finns i ögon och näsa. Reaktionen är ofta ögon som kliar och blir röda samt en snuvig och rinnande näsa. De stora besvären brukar vara mellan...

Läs vidare

Pälsdjursallergitest

Kliande näsa, nysningar och röda ögon efter att du varit i närheten av en katt eller hund? Då kan du lida av pälsallergi. Pälsdjursallergi är relativt vanligt och uppstår när slemhinnor i ögonen, näsan eller i lungorna reagerar på ämnen från pälsdjur, vanligtvis djurets saliv, urin eller själva pälsen. Klicka...

Läs vidare

ALAT blodprov

Alaninaminotransferas, ofta förkortat ALAT, är ett enzym som finns i flera olika delar av kroppen och en liten del i blodet. Det allra mesta går att hitta i levern och levercellerna. ALAT finns bara i cytoplasman i levercellerna, vilket innebär att leverskador kan ge lägre värden av ALAT i blodet....

Läs vidare

Albuminprov

Albumin är ett protein i blodet som bland annat hjälper kroppen ta upp olika ämnen från den mat vi äter. Albumin produceras i levern och det är ett av de vanligaste proteinerna vi har i blodet. Proteinet har flera viktiga uppgifter i kroppen, bland annat ska den hindra vattnet i...

Läs vidare

Anti TPO – Tyreoperoxidas-antikroppar

I halsen finns sköldkörteln, ett organ som bland annat skickar ut sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i kroppen. Dessa hormoner styr ämnesomsättningen. Sköldkörtelns hormonproduktion styrs av hypofysen genom att den skickar hormonet TSH till sköldkörtel. TSH styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. Om det blir problem med hypotalamus,...

Läs vidare

AMH test via blodprov

Anti-Müllerin Hormon (AMH), även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. I manliga foster är det detta hormon som återbygger de müllerska gångarna så att kroppen inte utvecklar ett kvinnligt kön. Hos kvinnliga foster bildas hormonet flera veckor senare...

Läs vidare

Apo kvot, vad innebär det?

Blodfetterna i ditt blod består av triglycerider och olika typer av kolesterol. Just kolesterolet transporteras i två olika proteinpaket, HDL och LDL. HDL transporterar överflödigt fett i blodet till levern så att kroppen kan förbränna det. LDL transporterar kolesterol och fett till kroppens olika delar. LDL brukar även kallas för...

Läs vidare

Apo A eller Apolipoprotein A, vad är det?

I ditt blod finns det olika fetter som transporteras till och från kroppens olika delar. Dessa behövs för många viktiga processer, från att ge cellerna energi till energilagring, uppbyggnad av cellernas membran och produktion av hormoner. Det finns olika typer av fett i blodet, ofta uppdelade i grupperna triglycerider och kolesterol....

Läs vidare

Apo B eller Apolipoprotein B, vad är det?

I ditt blod finns det flera blodfetter som transporteras till olika delar i kroppen. Dessa delas upp i triglycerider och kolesterol. Kolesterolet färdas i proteinpaket som kallas för lipoproteiner. Det finns flera typer av dessa små paket, vanligtvis delas de upp i LDL och HDL vilket står för Low-density lipoprotein...

Läs vidare

ASAT blodprov

Aspartataminotransferas, ofta förkortat ASAT, är ett enzym som går att hitta i framförallt levern, men även i hjärtat och i skelettmuskulaturen. Inuti levern finns enzymet både i cytoplasman och i mitokondrier. Det går även att hitta ASAT i blodet och andra delar av kroppen. När kroppen är skadad eller sjuk...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-basofila granulocyter

I blodet finns det vita antikroppar som skyddar dig mot olika virus, sjukdomar och inflammationer. Immunförsvaret består av flera olika typer av antikroppar, varav basofila granulocyter är en sådan typ. Denna vita blodkropp både bildar och transporterar heparin och histamin. Att mäta just histamin är ett bra sätt att få...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-eosinofila granulocyter

Eosinofila granulocyter är en del av immunförsvaret. Det är en vit blodkropp som skickas iväg för att döda parasiter och bakterier som är för stora för de andra vita blodkropparna. Det är även eosinofilerna som gör att vävnaden blir inflammerad. De eosinofila granulocyterna är en liten del av det totala...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-leukocyter

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar, det vill säga de blodkroppar som skyddar kroppen mot bakterier, parasiter, virus och andra saker som vill skada kroppen. B:et i B-leukocyter står för benmärg, platsen där dessa vita blodkroppar produceras och mognar. Klicka här för att läsa mer om Mediseras blodstatus...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – MCH (hemoglobinmassa)

MCH är en förkortning av “Mean Corpuscular Hemoglobin”. Det är ett värde som anger den genomsnittliga massan av hemoglobin i varje röd blodcell och är ett av flera test som alltid utförs vid analys av blodet. Med andra ord kan man säga att MCH visar ungefär hur mycket hemoglobin varje...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-lymfocyter

Lymfocyter är en typ av leukocyter, det vill säga vita blodkroppar. En stor del av kroppens vita blodkroppar består av just lymfocyter, mellan 25 till 33 %. Det finns olika typer av lymfocyter men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen men har fått...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin (Hb) är ett protein hos de röda blodkropparna som binder syre. Det är med hjälp av hemoglobin som dina röda blodkroppar kan transportera syre till kroppens olika delar. Proteinet ser även till att koldioxid följer med ut när du andas ut. Hemoglobinet innehåller bland annat järn, vilket gör att ditt...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-monocyter

Kroppens immunförsvar består bland annat av flera olika typer av vita blodkroppar. Monocyter är en typ av vita blodkroppar som bekämpar patogener (svamp, bakterier och virus). De andra typerna är granulocyter och lymfocyter. Monocyter mognar i benmärgen och finns sedan i blodet i ett par dagar innan de migrerar ut...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-neutrofila granulocyter

Neutrofila granulocyter är en B-cell, det vill säga en cell som producerats i benmärgen. Det är även en av de vanligaste vita blodkropparna i blodet och utgör cirka 60 % av alla vita blodkroppar. Neutrofila granulocyter är en av de första vita blodkroppar som finns på plats vid sjukdom eller...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Trombocyter (TPK)

Trombocyter är en liten beståndsdel av blodet som även går under namnet blodplättar. Trombocyter hjälper till vid koagulering av blodet. När du skär dig så djupt att det börjar blöda är det trombocyterna som ser till att blodet koagulerar vid såret och bildar en sårskorpa. Om dina blodplättar inte fungerar...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Medel Cell Volym (MCV)

Ditt blod består av flera olika delar, bland annat blodplasma, vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar. MCV är ett värde som anger de röda blodkropparnas genomsnittliga volym. Det är med andra ord ett värde som visar hur stora dina röda blodkroppar är. Klicka här för att läsa mer om Mediseras...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Erytrocyter (EPK)

Erytrocyter är ett annat ord för röda blodceller eller röda blodkroppar. Tillsammans med blodplättar, vita blodkroppar och blodplasma utgör de vätskan som vi känner som blod. Ett EPK-test är ett av flera olika tester som görs på blodet. Det anger hur många röda blodceller som finns i ditt blod. Klicka...

Läs vidare

C-peptid test via blodprov

När kroppen producerar insulin bildas det olika biämnen, ett av dessa är C-peptid. Anledningen till att man mäter C-peptid istället för att mäta insulin är för att C-peptid stannar kvar i blodet under en längre period jämfört med insulin. Värt att nämna att man ska fasta ett visst antal timmar...

Läs vidare

CRP test via blodprov

I blodet finns olika proteiner och ett av dessa är CRP, det står för C-reaktivt protein. Just denna typ av protein produceras av levern och har som egenskap att reagera när kroppen utsätts för inflammationer. När kroppen utsätts för en inflammation sätts olika försvarsreaktioner igång. Detta gör kroppen genom att...

Läs vidare

D-vitaminbrist – test av d-vitamin via blodprov

D-vitamin är egentligen inte ett vitamin utan ett samlingsnamn på en grupp med steroider. Vi får i oss d-vitamin på flera olika sätt, bland annat genom kosten och när kolesterolet i huden träffas av ultravioletta strålar från solljuset. D-vitamin reglerar olika kroppsfunktioner, exempelvis upptaget av kalcium och fosfat samt olika...

Läs vidare

Vad är DHEAS?

DHEAS, Dehydroepiandrosteron-sulfat, är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion...

Läs vidare

Test av ferritin via blodprov

Ferritin är ett protein som finns inuti cellerna. Det är genom detta protein som kroppen kan lagra järn då ferritin binder till sig järnet. Detta protein finns framförallt i lever, mjälte och benmärg. Det går även att hitta spår av ferritin i blodet. Test av ferritin ingår i Mediseras stora...

Läs vidare

Folatbrist – test av folat via blodprov (folatsyra/folinsyra/vitamin B9)

Folat går under många olika namn, bland annat folatsyra, folinsyra och vitamin B9. Det är samma vitamin fast i olika former och det går under samlingsnamnet folacin. Folat har flera viktiga funktioner i kroppen, bland de viktigaste är tillverkningen av nytt blod tillsammans med järn och vitamin B12. Kroppen behöver...

Läs vidare

FSH test via blodprov

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. Det är ett viktigt hormon för kroppens fortplantningsförmåga, både hos kvinnor och hos män. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. FSH, östrogen och inhibin (ett annat hormon som produceras i äggstockarna) styr...

Läs vidare

PSA kvot (fri/tot)

PSA används främst för diagnos och uppföljning av sjukdom i prostatan och då särskilt prostatacancer. Kvoten mellan fritt och totalt PSA baseras på att en större del av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler, medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form. Läs mer om Mediseras...

Läs vidare

GFR prov

GFR står för Glomerular Filtration Rate och är ett mått på njurarnas funktion. Specifikt är det en uppskattning av hur mycket blod som passerar njurarnas glomeruli per minut. Glomeruli är njurarnas beståndsdelar där omkring en miljon små glomeruli arbetar tillsammans för att filtrera blodet och producera urin som avfallsprodukt. En...

Läs vidare

Glukostest via blodprov

Glukos är en enkel sockerart och kallas även för druvsocker och dextros. Enkla sockerarter (även kallade monosackarider) är en viktig kolhydrat och energikälla som kroppen snabbt kan ta åt sig och omvandla till energi. Andra former av kolhydrater som du äter omvandlas bland annat till glukos i kroppen. Energi transporteras...

Läs vidare

HbA1c test via blodprov

HbA1c är glykosylerat hemoglobin. Det förekommer när hemoglobinet exponeras för glukos under lång tid. Ju mer blodsocker du har haft i blodet, desto mer HbA1c kommer det att bildas. HbA1c används i första hand som ett sätt att se hur höga koncentrationer av glukos som har förekommit i blodets plasma de...

Läs vidare

HDL-kolesterol; mät HDL-kolesterol via blodprov

Kolesterol är en lipid, vilket innebär att den utgör ett fettaktigt ämne. Det är även en av flera delar som utgör cellernas skal och är väsentlig för att cellernas väggmembran ska få den stabilitet och viskositet som de behöver. Kolesterol förekommer till viss del i livsmedel, men den största andelen...

Läs vidare

Test av Homocystein via blodprov

I kroppen finns totalt 20 stycken olika aminosyror, dessa kan man likna vid kroppens naturliga byggstenar. En av aminosyrorna är cystein, något som bildas från homocystein genom omvandlingen av metionin (en annan aminosyra). När kroppen förbränner mat bildas olika typer av biprodukter, bland annat homocystein. Observera att gravida har andra...

Läs vidare

IGF-1 test via blodprov

IGF-1 är ett av kroppens tillväxthormoner. Den har kontroll över hur cellerna växer. Den största mängden IGF-1 tillverkas i levern. Hur mycket IGF-1 som utsöndras i kroppen varierar och beror på hur stort näringsintag man har. Utsöndringen påverkas även av GH, ett annat tillväxthormon. IGF-1 är ett oerhört viktigt tillväxthormon...

Läs vidare

Järnbrist – test av järn via blodprov

För att kroppen ska kunna binda röda blodkroppar med hemoglobin behövs järn, som är ett mineral. Järnet i blodet gör att kroppen kan transportera syre. Samtidigt behövs järn för att kroppen ska kunna göra sig av med restprodukten koldioxid och transportera det till lungorna för utandning. Detta är bara några av...

Läs vidare

Kalciumprov

Kalcium är ett ämne som i första hand går att hitta i kroppens skelett. Detta mineral har även många andra viktiga funktioner i kroppen. Det bidrar till att musklerna i kroppen fungerar väl, att blodet kan koagulera och mycket mer. En liten del av kroppens kalcium går att hitta i...

Läs vidare

Kaliumprov

Kalium är ett mineral i kroppen som finns i alla kroppsvätskor. Den bistår vid flera viktiga processer och funktioner, bland annat vid regleringen av vätskebalansen och vatten-syrabalansen i kroppen. Kalium är även viktig för att musklerna ska fungera optimalt. Vi får vanligtvis i oss kalium när vi äter mat. På...

Läs vidare

Vitamin B12 brist – test av vitamin B12 via blodprov

Kobalamin, även kallat vitamin B12, är ett vitamin som behövs för att flera viktiga kroppsfunktioner ska fungera. Vitamin B12 hjälper bland annat till vid skapandet av nya blodceller. Det är ett av åtta olika B-vitaminer. Kroppen kan inte producera detta vitamin på egen hand, vilket innebär att man måste få...

Läs vidare

Högt kolesterol – mät kolesterol via blodprov

Kolesterol-total är en analys som ger svar på hur mycket fett det finns i blodet av både kolesterol och triglycerider. Kolesterol är ett livsviktigt fettaktigt ämne som kroppen kan producera själv. Det används bland annat för att ge cellerna stadga. Triglycerider kan inte produceras i kroppen utan kommer från mat....

Läs vidare

Kortisoltest via blodprov

Kortisol är ett hormon som kroppen tillverkar genom att använda kolesterol. Hormonet utsöndras av binjurarna och det är ett viktigt hormon som bland annat hjälper kroppens ämnesomsättning. Du producerar hela tiden olika mängder kortisol under dagen. Som mest produceras hormonet på morgonen när du försöker vakna. En av kortisolets främsta...

Läs vidare

Kreatininprov

Kreatinin är ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning av kreatinfosfat, musklernas energireserv. Kreatininet i ditt blod tas upp av njurarna för att kroppen ska kunna göra sig av med ämnet när du kissar. Du kan ha ökade mängder kreatinin i kroppen om du bland annat har stora muskler...

Läs vidare

LDL-/HDL kolesterol kvot – mät LDL-/HDL kvot via blodprov

LDL och HDL är lipoproteiner som transporterar kolesterol till och från kroppens olika delar genom blodet. LDL och HDL står för Low-density lipoprotein respektive High-density lipoprotein. LDL brukar även kallas för “det dåliga kolesterolet” eftersom LDL kan fastna i blodkärlen och göra att de blir stelare och mindre flexibla, något...

Läs vidare

Högt LDL-kolesterol – mät LDL-kolesterol via blodprov

Kolesterol är ett ämne i kroppen som behövs för flera processer, bland annat för att ge cellernas membran stadga. Det är ett fettaktigt ämne och för att kunna transportera kolesterolet till olika delar av kroppen måste det knytas till ett protein. Det är här LDL kommer in i bilden. LDL...

Läs vidare

LH test via blodprov

LH är en förkortning av Luteniserande Hormon. Det är ett gonadotropin som produceras av hypofysens framlob. Hormonet frisläpps när hypofysen får signaler från hypotalamus i form av GnRH (gonadotropinfrisättande hormoner). Luteniserande hormoner har olika funktioner hos män och kvinnor, bägge väldigt viktiga. Hos män stimulerar LH testiklarnas produktion av testosteron....

Läs vidare

Magnesiumbrist – test av magnesium via blodprov

Magnesium är ett viktigt mineral som bland annat ser till att stabilisera cellmembranen och är förutsättningen för kroppens aktivering av ca 300 enzymer. Magnesium är även viktigt för vårt immunförsvar. Man får enkelt i sig den mängd magnesium man behöver varje dag genom en allsidig kost. Mineralen finns i bland annat linfrön,...

Läs vidare

Natriumprov

I kroppen finns flera olika vitaminer och mineraler, bland annat natrium. I våra kroppar finns natrium i jonform och den bidrar till flera viktiga processer och funktioner, bland annat våra nerv- och muskelfunktioner. Natrium reglerar även vätskebalansen i kroppen. Ämnet finns i alla kroppsvätskor men i högst koncentration i blodet. Vi...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Hematokrit (EVF)

Ditt blod består av flera olika delar, bland annat röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma. Ett EVF-test, även kallat hematokrit, anger hur stor andel av ditt blod som består av just röda blodkroppar. EVF står för Erytrocytvolymfraktion och testet utförs genom att centrifugera blodet så att det skiktar sig....

Läs vidare

Progesterontest via blodprov

Progesteron är ett steroidhormon som förekommer hos både kvinnor och män. Hos kvinnor bildas hormonet i äggstockarna under ägglossning, i nervsystemet och i binjurar. Hos män produceras progesteron i testiklarna, i nervsystemet och i binjurarna. Gravida kvinnor producerar även progesteron i moderkakan. Hormonet är viktigt för båda könen eftersom det...

Läs vidare

Prolaktintest via blodprov

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen, en liten körtel under hjärnan. Ett av hormonets syften att förbereda kvinnans bröst för amning. Det är även kopplat till många andra kroppsfunktioner, exempelvis ämnesomsättningen och immunförsvaret. Både män och kvinnor producerar och behöver prolaktin. Beställ prolaktintest här. Varför behövs test och...

Läs vidare

PSA test via blodprov

PSA är ett äggviteämne som alla män har oavsett hälsotillstånd. Förkortningen står för Prostataspecifikt Antigen och är ett enzym som endast män har. Inuti prostatan produceras PSA och finns oftast i en hög koncentration i mannens sädesvätska. PSA test tas genom ett enkelt blodprov. Att ha ett lågt värde PSA...

Läs vidare

S-SHBG

S-SHBG står för Sexualhormonbindande globulin. S:et framför SHBG står för serum och innebär att man testar blodserum. SHBG är ett glykoprotein som transporterar olika könshormoner till olika delar av kroppen, bland annat testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Det fungerar även som en depå för dessa hormoner. Proteinet syntetiseras i levern och...

Läs vidare

T3 – Trijodotyronin

Trijodotyronin, T3, är ett hormon från sköldkörteln som tillsammans med tyronin (T4) bestämmer hur mycket energi din kropp använder. Dessa hormoner från sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen. Bägge produceras i sköldkörteln, ett organ i halsen. Sköldkörteln styrs i sin tur av hypofysen genom hormonet THS. Ju mer THS som utsöndras, desto mer...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Leukocyter (LPK)

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar. Dessa blodkroppar är väsentliga för kroppens immunförsvar och går att hitta i flera olika delar i kroppen, exempelvis lymfkörtlarna, lungorna och mjälten. När man testar blodets värde av leukocyter undersöker man helt enkelt hur många vita blodkroppar det finns. Resultatet används ofta som...

Läs vidare

T4 – Tyroxin

Tyroxin, även kallat T4, är ett hormon som bildas i sköldkörteln, ett organ i halsen. Tillsammans med trijodotyronin (T3) reglerar det ämnesomsättningen i kroppen. Sköldkörteln styrs av hypofysen genom hormonet TSH. Hypofysen styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. Värt att notera att gravida kan ha andra referensvärden....

Läs vidare

Manligt könshormon testosteron

Testosteron är mannens viktigaste könshormon. Hormonet finns även i liten mängd hos kvinnor. Testosteron bildas redan i fosterstadiet och är därefter det hormon som sätter igång utvecklingen under puberteten. Könshormonet har även andra viktiga funktioner hos den vuxne mannen, bland annat styr det sexuell lust, hårväxt och muskulatur. Klicka här...

Läs vidare

TRAK

TRAK är en förkortning för TSH-receptorantikroppar eller tyroideastimulerande hormon-receptor antikroppar. TRAK är med andra ord en antikropp som anfaller sköldkörteln, ett litet organ i halsen som skickar ut sköldkörtelhormoner. Dessa hormoner styr kroppens ämnesomsättning. Sköldkörtelns hormonproduktion kontrolleras av hypofysen genom TSH-hormoner. Hypofysens TSH-produktion styrs i sin tur av hypotalamus genom TRH-hormoner....

Läs vidare

Transglutaminas & Transglutaminasantikroppar

Transglutaminas är ett enzym som finns i hög koncentration i tunntarmens mikrovilli. IgA är antikroppar som bildas i slemhinnorna och som finns i kroppsvätskor. De skyddar kroppen mot bakterier och virus som exempelvis försöker komma in genom luftvägarna. IgA antikroppar mot vävnadstransglutaminas undersöks vid misstanke av celiaki, som innebär att...

Läs vidare

Fettämnet triglycerider

Triglycerider är ett fettämne som kroppen inte kan producera själv utan som kommer från den mat vi äter. Triglyceriderna absorberas av tarmen och kommer på så sätt till levern. Härifrån transporteras det sedan vidare till olika delar i kroppen genom blodet för att användas som energi. Det kan även förvaras...

Läs vidare

TSH test – Tyreoideastimulerande hormon

Tyreoideastimulerande hormon, även kallat tyreotropin och TSH, är ett hormon som produceras av hypofysen, ett litet organ under hjärnan. Hormonets uppgift är att aktivera och reglera sköldkörteln. Just sköldkörteln finns i halsen och den släpper i sin tur ut hormoner som reglerar hur snabbt kroppen använder energi. Sköldkörtelhormonerna påverkar kroppens...

Läs vidare

Zinkbrist – test av zink via blodprov

Zink är ett mineral som nödvändig för allt liv. Det är viktig för flera kroppsfunktioner, bland annat nybildningen av celler. Kroppen behöver zink vid muskeltillväxt, graviditet, för att läka skador, för att få hår att växa och för att hormonerna ska fungera. Totalt finns det runt hundra olika kroppsfunktioner som...

Läs vidare

Östradioltest via blodprov

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. Östrogen är en grupp med steroidhormoner som finns hos bägge könen, men i betydligt högre koncentration hos kvinnor.  Östradiol kallas även för estradtiol och är viktigt för flera kroppsfunktioner, bland annat för skelettet och för kroppens sexuella funktioner. Östrogen tillverkas...

Läs vidare

Östrogentest via blodprov

Östrogen är en viktig grupp av steroidhormoner som finns hos både kvinnor och män (i högre koncentration hos kvinnor). Hormonet påverkar stora delar av kroppen, bland annat humöret, livmoder, bröst och hjärta. Det har även visat sig ha bra egenskaper mot hjärtinfarkt, depression och tandlossning. Östrogen tillverkas i hög grad...

Läs vidare

Vad är S-CA 19.9?

7 oktober 2021

S-CA 19.9 är en tumörmarkör som kan mätas i blodet. S-CA 19.9 är en cancerassocierad antigen som normalt syntetiseras av celler i gallväggarna, tjocktarms- och livmoderslemhinnan samt bukspottskörteln. Mätning av antigenen kan påvisa sjukdomsförlopp och används framförallt vid gallgångs- eller bukspottscancer. När mäts S-C 19.9? Mätning av S-C 19.9 sker...

Läs vidare
DHEAS och stress

DHEAS, kortisol & stress – hur hänger det ihop?

17 september 2021

DHEAS (dehydroepiandrosteron-sulfat) är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion...

Läs vidare
Kost och blodsocker

Kost och blodsocker, hur hänger det ihop?

10 september 2021

Påverkar kosten vårt blodsocker? Ja, det vi äter omvandlas till energi för att kroppen skall fungera. Det är blodet som transporterar energin till cellerna, ofta i form av druvsocker, det vill säga glukos. För att våra celler skall kunna tillgodogöra sig glukoset behövs det insulin, som är ett hormon. När...

Läs vidare
Medisera stipendium 2022 Linkoping universitet

Medisera stipendiet 2022 – Linköpings universitet

15 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
stipendium 2022 Göteborg

Medisera stipendiet 2022 – Göteborgs Universitet

14 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
stipendium 2022 Lunds Universitet

Medisera stipendiet 2022 – Lunds Universitet

14 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
Blodgrupp

Blodgrupper

4 april 2021

Att dela in människans blod i blodgrupper är ett sätt att klassificera blod från olika individer baserat på skillnader i blodcellernas egenskaper. Detta är speciellt viktigt vid blodtransfusion då blodet från blodgivaren som ska tillföras måste stämma överens med blodgruppen hos patienten. De två vanligaste systemen för att dela in...

Läs vidare
Medisera stipendie Karolinska

Medisera stipendiet 2022 – Karolinska Institutet

29 mars 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
Depression och blodprov

Depression och blodprov

5 mars 2021

Denna artikel är skriven i samarbete med Gordius. Vad är depression? Du kan ha fått en depression om du har känt dig nedstämd eller har haft svårt att känna glädje under minst två veckors tid. Vid en depression är det vanligt att tappa intresset för sådant som man i vanliga...

Läs vidare

Blodprov och CBG – kortisol bindande globulin

17 februari 2021

Kortisol transporteras både bundet och fritt i blodet. Det protein som kortisol främst är bundet till är transkortin, vilket alltså är ett kortisol bindande globulin (CBG). Ungefär 75 % av kortisol är bundet till detta protein, resten är bundet till proteinet albumin eller är fritt. Via blodprov går det både...

Läs vidare

Troponin och blodprov

6 januari 2021

Blodprov för att analysera nivå av troponin sker vid misstanke om myokardskada, exempelvis hjärtinfarkt. Tack vare att troponin har hög sensitivitet samt, i kombination med andra hjärtinfarkts kriterier, hög specificitet kan dessa provtagningar både påvisa skadan och dess omfattning. För att påvisa eller utesluta hjärtinfarkt En stor andel av de...

Läs vidare

Vad är S-CEA?

5 december 2020

S-CEA (carcinoembryonalt antigen) är en antigen som produceras under fosterutvecklingen och nivåerna hos vuxna är i regel mycket låga. Däremot kan förhöjda värden uppstå vid vissa cancerformer. Av den anledningen mäts S-CEA för att följa utvecklingen av sjukdomen och se hur olika behandlingar kan påverka sjukdomsförloppet. Detta främst vid kolorektal...

Läs vidare

Vad innebär blodprov av CRP, högkänsligt?

14 november 2020

Blodprov som mäter CRP, högkänsligt, genomförs för att upptäcka förhöjd risk för kardiovaskulära sjukdomar. Främst innebär det ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt. Vid värden på >3 mg/L anses risken vara hög och med värden < 1 mg/L är risken låg. Delvis sker även blodprovet för att bedöma låggradig inflammation....

Läs vidare
Graviditetstest via blodprov hCG

Graviditetstest via blodprov

29 oktober 2020

Det vanligaste är att graviditetstest (hCG-test) genomförs via mätning i urin. Fördelen med att genomföra testet via blodprov är dock att det ger ett exakt värde på hormonet hCG jämfört med mätning i urin (där hormonet endast detekteras). Blodprovet kan genomföras under graviditetsvecka 5-6, det vill säga två till tre veckor efter...

Läs vidare
Håll hjärnan frisk

Hjärnfondens företagsvän 2020

9 oktober 2020

“Det är en del av Mediseras mission att bidra till nytta både på individ och samhällsnivå och därför känns det meningsfullt och viktigt att även i år vara Hjärnfondens företagsvän.” Vad är Hjärnfonden? Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Fonden är...

Läs vidare
kortisol_stress

Medisera stipendiet 2021

7 oktober 2020

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i vilka insatser som får effekt för god hälsa? Medisera utlyser...

Läs vidare

Socioekonomisk status, riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2?

29 september 2020

Medisera stipendiet 2020 delas ut till Björn Wilder som studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Björns projekt har inriktning mot socioekonomisk status som riskfaktor för kardiovaskulära händelser hos patienter med diabetes typ 2 och forskningen bedrivs vid Sahlgrenska akademin. Bakgrund Diabetes är en av Sveriges stora folksjukdomar med en uppskattad...

Läs vidare
Coronatest, antikroppar

Medisera & Coronatest, Covid-19, antikroppar

1 juni 2020

Medisera Health AB är ett av de första blodanalysföretagen i Sverige som erbjuder antikroppstest av coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG)) via blodprov med analys på laboratorium, ett så kallat plattformsbaserat test. Syftet är att ge människor ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion. Läs mer här: Coronatest, Covid-19, antikroppar. Bakgrund Medisera...

Läs vidare
sömnproblem vad är det

Vad är ett sömnproblem och hur vanligt är det?

7 maj 2020

Denna artikel är skriven i samarbete med Learning to Sleep. Att ha problem med sömnen är mycket vanligt. En tredjedel av Sveriges befolkning lider av sömnproblem till och från. Av dessa personer är det ungefär 10% som uppfyller kriterierna för en allvarlig sömnstörning. Med sömnproblem menas en otillräcklig sömn eller...

Läs vidare
SHBG blodprov testosteronbrist testosteronöverskott

SHBG och blodprov

30 april 2020

Blodprov på SHBG, könshormonbindande globulin, sker främst för att detektera onormala nivåer av fritt testosteron i blodet: för höga värden hos kvinnor eller för låga värden hos män. Provet används exempelvis för att räkna ut testosteron/SHBG-kvot. Vad är SHBG? SHBG är ett hormonbindande glykoprotein vars uppgift är att binda upp...

Läs vidare
Hormonell obalans

Vad innebär hormonell obalans mellan progesteron och östrogen – kan man räkna ut det?

23 april 2020

Ja, det kan man. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå tillväga för att tolka dina provsvar. Innehållet i artikeln utgår ifrån Maria Säréns bok “Hormonkalendern – en bok om kvinnor”. Hormoner i balans Progesteron och östrogen samverkar under din menstruationscykel, balanserar varandra. Redan efter det att du...

Läs vidare
FSH och blodprov

FSH och blodprov

16 april 2020

Vid svårigheter att bli gravid kan blodprov som visar FSH-värde genomföras på både män och kvinnor. Avvikande värden kan exempelvis förklara låg produktion av spermier eller en lägre funktion i äggstockarna. Vad är FSH? FSH är förkortning för Follikelstimulerande hormon, en synonym till FSH är även follitropin. FSH är ett...

Läs vidare
Tacka vårdpersonalen! 2020

Världshälsodagen 2020 – tacka vårdpersonalen!

7 april 2020

Det är WHO som tagit initiativet till denna dag och temat 2020 är att uppmärksamma och fira allt det arbete som bedrivs runt om i världen av vårdpersonal- och idag tackar vi speciellt sköterskor och barnmorskor! De spelar en avgörande roll för hälsan i vår värld och framför allt i...

Läs vidare
Corona test via blodprov

Vilka typer av coronatest finns för Coronavirus, Covid-19?

2 april 2020

Det finns primärt två olika typer av Coronatester. Den ena typen används för att undersöka pågående virusinfektion och den andra typen undersöker antikroppar i blodet. Syftet med antikroppstestet är att undersöka om man haft infektionen eller ej. Mediseras Coronatest är ett antikropsstest som tas via blodprov. Beställning av Mediseras Coronatest...

Läs vidare
Förklimakteriet hormoner blodprov

Förklimakteriet – hormonnivåer och blodprov

26 mars 2020

Bilden visar en översikt av hormoncykeln under 6 månader under förklimakteriet. Den är tagen från Mia Lundins bok ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”. Vad är förklimakteriet? Mia Lundin kallar tiden innan klimakteriet för förklimakteriet (premenopaus). Perioden inträffar för de flesta kvinnor i 40–50...

Läs vidare
Hormoner i normal menscykel

Hormonnivåer under en normal menstruationscykel

19 mars 2020

Bilden visar en översikt av hormoncykeln under 6 månader i en normal menstruationscykel. Den är tagen från Mia Lundins bok ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”. Normal menstruationscykel I en normal menscykel under kvinnans fertila period i livet, är hormonerna östrogen och progesteron i...

Läs vidare

Världsnjurdagen 2020 -förebygga & förhindra

12 mars 2020

Världsnjurdagen vill uppmärksamma människor på vikten av njurarnas funktion för ett hälsosamt liv. Man vill öka medvetenheten gällande förebyggande insatser och riskfaktorer samt hur det kan vara för människor som lever med njursjukdom. I samband med dagen sker det hundratals events runt om i världen. Världsnjurdagen startade 2006 och varje...

Läs vidare
östrogen och blodprov

Blodprov och östrogen

5 mars 2020

Östrogen är ett hormon som finns hos både kvinnor och män – men i större utsträckning hos kvinnor. Det är därför främst kvinnor som lider av brist eller har för höga nivåer av östrogen. Under kvinnans fertila år utsöndrar äggstockarna tre olika sorters östrogen; östradiol, östron och östriol. Det är...

Läs vidare
blodprov och PSA

Blodprov och PSA

27 februari 2020

”Alla män över 50 år bör kolla sitt PSA för att ta reda på hur det står till med prostatan” Det är Prostatacancerförbundet som rekommenderar alla män över 50 år att genomföra provet för att därmed upptäcka eventuella förhöjda värden tidigt. Har många i släkten drabbats av prostatacancer rekommenderar Cancerfonden...

Läs vidare
Blodprov och progesteron

Blodprov och Progesteron

20 februari 2020

Vad är progesteron? Progesteron, även benämnd som gulkroppshormon, produceras främst i kvinnans äggstockar och avgör när ägglossning ska ske. Blodprover på progesteron har därmed en koppling till fertilitet och hormonnivåer under en normal menstruationscykel. Normalt (i fertil ålder) ska progesteronnivån vara lägre direkt efter en menstruation och därefter öka fram till...

Läs vidare
kolesterol och blodprov

Tänk på hjärtat idag; dina matvanor påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom

14 februari 2020

Det är kolesterolet i blodet i kombination med övervikt, speciellt bukfetma, som är kända riskfaktorer för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Genom kosten kan du påverka risken och minska den. I dag på Alla Hjärtans dag 2020 är detta kunskap som de flesta av oss har, men trots detta kan det vara...

Läs vidare
stress, kortisol och blodprov

Blodprov och Kortisol 

10 februari 2020

Kortisol kallas ofta för stresshormon och ser bland annat till att levern reglerar blodsockernivån samt att blodtrycket hålls på en jämn nivå. Hormonet produceras vid ökade stressnivåer och skyddar kroppen mot negativa effekter av stress. Vid höga värden över längre tid kan flera negativa symtom uppstå. Kortison produceras i binjurarna...

Läs vidare
Blodprover kan minska oro

Kontroll av viktiga blodvärden kan minska oro för hälsan

4 februari 2020

Trots att många är oroade för hälsan är det förhållandevis få som kontrollerar sina blodvärden med någorlunda regelbundenhet. Kunskap om enkla alternativ och tillgänglighet kan vara två av orsakerna. Idag krävs det sjukdomssymtom för att man ska få tid hos en hälsocentral. Det går generellt inte att få blodprovstagning enbart...

Läs vidare
Diabetes och blodprov

150 000 kan ha diabetes – utan att veta om det. Läs mer om typ 2-diabetes.

30 januari 2020

Närmare 500 000 personer har diabetes i Sverige och detta gör den till en av de stora folksjukdomarna. Antalet personer ökar år efter år. Samtidigt kan mörkertalet vara stort. Diabetesförbundet anger att ca 150 000 personer kan ha sjukdomen utan att veta om det. Till Nationella Diabetesregistret rapporterar sjukvården in...

Läs vidare
D-vitamin

Blodprov och D-vitamin 

26 januari 2020

D-vitamin reglerar kroppens upptagning av bland annat kalcium och fosfat. Vitaminen påverkar även neuromuskulära funktioner samt kroppens celler. På grund av att d-vitaminen påverkar så många delar av kroppen kan brist leda till flera olika symtom och i längden även allvarliga sjukdomar. Exempelvis anses brist öka risk för infektionssjukdomar, benskörhet...

Läs vidare
Testosteron

Blodprov och testosteron

20 januari 2020

Det manliga hormonet testosteron produceras främst i mannens testiklar och kvinnans äggstockar. Hormonet påverkar både skelettet, muskelfunktionen och könsdrift. Då testosteron är ett manligt hormon är testosteronbrist vanligast hos män medan det hos kvinnor är vanligare med överskott på testosteron. Det är däremot samma test som genomförs där nivån mäts...

Läs vidare

AMH – Anti-Müllerin Hormon, vad är det för typ av blodprov och vad kan det ge mig?

13 januari 2020

Anti-Müllerin Hormon, även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. I manliga foster är det detta hormon som återbygger de müllerska gångarna så att kroppen inte utvecklar ett kvinnligt kön. Hos kvinnliga foster bildas hormonet flera veckor senare än...

Läs vidare
Diabates - socker

Höga samhällskostnader för typ 2-Diabetes

1 januari 2020

Mellan 2006 och 2014 fördubblades samhällskostnaderna för typ 2-diabetes i Sverige. Därmed har även kostnaden för följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt ökat. En oroväckande trend som behöver brytas med hjälp av förebyggande åtgärder. Den svenska studien DAISY, som presenterades på en internationell diabeteskonferens år 2016, visar på en tydlig negativ...

Läs vidare
blodceller och blodprov

Vad ser man på blodprov, vad kan påverka resultatet och hur tas blodet?

30 december 2019

Ett blodprov kan ge mycket och viktig information om din hälsa, t.ex. om du har eller är på väg att få en metabol sjukdom som typ-2 diabetes eller har brist på vitamin eller mineral, t.ex. d-vitamin. Genom att tidigt fånga upp riskfaktorer kan du själv avgöra om du vill göra...

Läs vidare
Blå zoner

Vad är Blåa zoner?

20 december 2019

Blåa zoner är geografiska, eller demografiska, områden där människor i genomsnitt lever längre än i andra delar av världen. Idag finns fem blåa zoner och forskarna tror att både kost, fysisk aktivitet samt social samvaro är avgörande för livslängden. Fem zoner över hela världen Det var när Gianni Pes och...

Läs vidare

Brist på magnesium

13 december 2019

Magnesiumbrist är, efter D-vitaminbrist, den vanligaste formen av vitamin- eller mineralbrist i Sverige. Mineralen kallas ofta för ”anti-stress-mineral” vilket kommer från dess funktion att få kroppens muskler att slappna av. Vid brist kan exempelvis huvudvärk, lågt blodtryck och benskörhet uppstå. Magnesium behövs för kroppens produktion av protein, dess nerv- och...

Läs vidare

Misstanke om sköldkörtelsjukdom

5 december 2019

Ungefär 300 000 personer i Sverige har någon gång haft rubbning i sköldkörteln, till viss del utan att man själv varit medveten om det. Symtom på sköldkörtel sjukdom kan vara att man blir trött, frusen eller få allmän sjukdomskänsla. Det är alltså lätt att förväxla detta med andra problem. I...

Läs vidare
Medisera stödjer forskningen hjärt-kärlsjukdomar

God Jul och Gott Nytt 2020 önskar Medisera

22 november 2019

2019 har varit ett händelserikt år för oss på Medisera. Vi vill tacka alla våra kunder och patienter som valt att genomföra sin Hälsokontroll hos oss. Detta gör det möjligt för Medisera att skänka pengar till forskningen. Även i år, 2019, har Medisera valt att ge en julklapp till Hjärt-Lungfonden....

Läs vidare
D-vitamin

Hur viktig är D-vitamin för vår hälsa?

18 november 2019

D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig kalcium och fosfat vilket främst ger ett starkare skelett. Har du brist på D-vitamin kan det ge benskörhet och trötthet men även andra symtom och sjukdomar. Risker med D-vitaminbrist D-vitaminbrist förknippas främst med benskörhet men risken ökar även för infektionssjukdomar, värk och depressioner. För...

Läs vidare
Diabetes

Världsdiabetesdagen 2019

14 november 2019

Den 14 november varje år är det Världsdiabetesdagen och Medisera vill vara med och bidra. Syftet med dagen är att sprida kunskap och uppmärksamma de miljoner människor som redan lever med, eller som riskerar att insjukna i, diabetes. Varför just 14 november? Frederick Banting är född 14 november och det...

Läs vidare
organdonation

Ta ställning idag! Donera dina organ efter din död

8 november 2019

Denna fråga berör de flesta mer än vad man först tror. Behöver man prata med sin familj innan ett beslut? Kan man bara bestämma helt själv? Vad innebär det egentligen att registrera sig i donationsregistret? Donationsveckan 2019 Denna årliga kampanjvecka som initierats av Socialstyrelsen syftar till att få fler att...

Läs vidare
halsokontroll via blodprov

Ta blodprov: vad innebär det och vad kan det ge mig?

25 oktober 2019

Blodprov är en vanlig del av sjukvården och idag går det även att beställa egna privata analyser utan att en läkare först behöver skriva en remiss. Till exempel från oss på Medisera. Men även om blodprov är vanliga finns det mycket om dem som många inte känner till. Läs vidare...

Läs vidare
testa palsdjusallergi

Kan man ha hund trots pälsdjursallergi?

18 oktober 2019

Att vilja ha hund samtidigt som man är allergisk är förstås jobbigt. Det finns dock pälsdjurs allergiker som ändå kan ha hund. För många gäller det bara att välja rätt hund samt hitta vägar för att underlätta vardagen. Hur kan jag ta reda på om jag har pälsdjursallergi? Ett första...

Läs vidare
fertilitet och blodprov

Vilka faktorer påverkar fertiliteten?

2 oktober 2019

Det finns många generella saker som påverkar din fertilitet, men din möjlighet att bli gravid är också individuell. Ärftlighet är en faktor, om till exempel din mamma gick in i klimakteriet tidigt ökar sannolikheten även för dig. Generellt påverkar faktorer som ålder, alkohol- och droganvändning, livsstil, över/undervikt samt olika sjukdomar...

Läs vidare
vikt och blodsocker

Blodprov och viktminskning

9 september 2019

Att den som vill gå ner i vikt ska äta rätt och röra på sig kommer knappast som en överraskning. Men vad innebär det egentligen att äta rätt? En studie som leddes av Köpenhamns Universitet indikerar att detta kan variera från person till person och att kosten kan skräddarsys utifrån...

Läs vidare
träning och fysisk aktivitet

Medisera stipendiet 2020

26 augusti 2019

Tack för alla ansökningar vi fått in från forskare runt om i Sverige! 2020 års stipendie har nu delats ut till Björn Wilder som studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Läs mer här. Övervikt och fetma ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning,...

Läs vidare
menstruationscykeln hormoner blodprov

Menstruationscykeln och hormonnivåer i blodet

21 augusti 2019

Att menstruationscykeln påverkas av hormoner är något de flesta av oss vet, men färre känner till vilka hormoner som det handlar om och hur allt hänger ihop. Läs vidare för att lära dig mer om fyra viktiga hormoner och få en genomgång av menstruationscykeln steg för steg. ”Mensis” betyder månatlig...

Läs vidare
Diabetes_blodprov

15 tecken på diabetes     

15 augusti 2019

Diabetes är ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika sjukdomar med en gemensam nämnare – förhöjt blodsocker. Orsaken är att kroppens förmåga att producera och/eller använda det blodsockerreglerande hormonet insulin har minskat eller upphört. Läs mer om Mediseras blodsockertest. Diabetes typ 1 Typ 1-diabetes, ungdomsdiabetes, orsakas av att immunförsvaret bildar autoantikroppar...

Läs vidare
blodprov blodbrist symtom

Så påverkas du av blodbrist 

1 augusti 2019

Blodbrist, lågt blodvärde eller anemi, innebär att blodet av någon anledning inte innehåller tillräckligt många röda blodkroppar. Orsaken till blodbrist kan vara att man rent fysiskt förlorat mycket blod, exempelvis på grund av kraftig menstruation, en allvarligare skada eller sjukdomsbetingade blödningar från mage och tarm. Anemi kan också uppstå till...

Läs vidare
vitamin och mineralbrist symtom

Så påverkas du av vitamin- och mineralbrist

25 juli 2019

Vitamin- och mineralbrist innebär att man inte får i sig tillräckligt av vissa vitaminer eller mineraler som kroppen behöver för att fungera optimalt. Bristen kan bero på för lågt intag via kosten, underliggande sjukdomar eller medicinering som försämrar upptagningsförmågan. Denna artikel behandlar symtom och åtgärder vid brist på järn, magnesium,...

Läs vidare
ledvark_reumatism_symtom

Reumatism test via blodprov; är din ledvärk reumatism?

18 juli 2019

Reumatoid artrit kallas ofta ledgångsreumatism, eller bara reumatism. Det är en inflammatorisk sjukdom som bland annat får leder att göra ont och svullna. Sjukdomen går inte att bota, men det finns behandling som kan dämpa inflammationen och se till att de påverkade lederna inte börjar fungera sämre. Det är mycket...

Läs vidare
stress och blodprov

Hur påverkar stress blodvärden?

11 juli 2019

Stress är en inbyggd skyddsmekanism som aktiveras när man på något sätt utsätts för en verklig eller upplevd fara. En helt naturlig reaktion som vid rätt tillfälle kan rädda liv. Långvarig, negativ stress kan däremot ha motsatt effekt. Vad orsakar stress? Vad som upplevs stressframkallande varierar från person till person....

Läs vidare

Företagshälsovård via blodprov

8 juli 2019

Ett företag med ambitiösa och drivna medarbetare tjänar på att ta sig tiden att värna om medarbetarnas mående. Företagshälsovård via blodprov kan dels bli en uppskattad fördel att erbjuda dina medarbetare, dels ser det till att din arbetsstyrka kan fatta informerade beslut om sitt leverne och kan fortsätta göra det...

Läs vidare
blodtryck och blodvarde

Högt blodtryck och blodvärde

4 juli 2019

Blodtryck och blodvärde är betydelsefulla hälsomarkörer som kan avslöja mycket om hur kroppen mår. När man tar blodtrycket mäter man hur hög belastning kärlväggarna utsätts för vid varje hjärtslag. Detta brukar anges som över- och undertryck, exempelvis 120/80 mmHg. Denna enhet: mmHg, det vill säga millimeter kvicksilver, är ett mått för tryckmätning...

Läs vidare

Företagshälsa; hälsoundersökning för företag

1 juli 2019

Många är nyfikna på sin hälsa. Vad som händer i kroppen och om något är i förändring. Som en kostnadseffektiv hälsokontroll kan ditt företag erbjuda medarbetarna ett blodprov, som ger ny information om olika blodvärden. Syftet är att få bekräftat att allt är bra, eller att svart på vitt få...

Läs vidare
Frisk mat Generation Pep

Frisk Mat & Generation Pep, Almedalen 2019

30 juni 2019

Medisera stöttar den ideella föreningen Frisk Mat i Almedalen 2019. Frisk Mat arrangerar ett rundabordssamtal tillsammans med Generation Pep på temat barn/ungdomar och matvanor. Frisk mat Den offentligt finansierade maten kostar nära 8 miljarder per år och serveras på förskolor och skolor, sjukhus och äldreboenden. Frågan är angelägen och viktig....

Läs vidare
sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter 

27 juni 2019

Sömnstörningar eller sömnsvårigheter är vanligt. Ungefär var tredje person har svårt att sova då och då och upp emot var tionde vuxen har svårare sömnbesvär. Vad är sömnlöshet? Sömnlöshet som också kallas insomni är den vanligaste typen av sömnstörning och innebär att man har svårt att somna, att man vaknar...

Läs vidare
Unga och hjärt-kärlsjukdom

Fetma & psykisk ohälsa i ungdomen: risken för framtida tidig hjärtsjukdom

14 juni 2019

Medisera stipendiet 2019 har delats ut till Josefina Robertson som är ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt doktorand vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Projektet genomförs tillsammans med och genom stöd av handledare: Maria Åberg, Docent, Leg. läkare; Annika Rosengren, Professor, Leg. läkare; samt Linus Schiöler, Filosofie...

Läs vidare
vegan och blodprov

Veganism och blodvärden

28 maj 2019

Veganism är ett speciellt sätt att förhålla sig till kost. Det handlar om att avstå från de animaliska produkterna. Här ingår flera typer av råvaror, bland annat kött, fisk och fågel samt ägg, honung, mjölkbaserade produkter och även olika typer av tillsatser. Många fördelar, men även brister Din kropp är en...

Läs vidare
hälsokontroller räddar liv

Hälsoundersökningar räddar liv & bidrar till forskningen

14 maj 2019

I Västerbotten var det många som dog av hjärt-kärlsjukdomar på 1970 och 1980 talen. Landstingspolitikerna beslöt därför att erbjuda hälsoundersökningar till alla i förebyggande syfte. Länet utgick från en överdödlighet (jämfört med riket i sin helhet) vid starten av projektet och denna har minskat och till och med sjunkit under...

Läs vidare
prediabetes

Vad är prediabetes?

18 april 2019

Prediabetes innebär ett tillstånd där man har lätt förhöjda glukosvärden (blodsockervärden) som i sin tur innebär en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes. Definitionen av prediabetes är förhöjt glukosvärde efter fasta i blodplasma (6,1–6,9 mmol/l) och/eller nedsatt tolerans för glukos (venöst 2-timmarsvärde 7,8–11,0 mmol/l). HbA1c är en annan blodmarkör...

Läs vidare
stockholm3

Vad är Stockholm3-testet?

4 april 2019

Stockholm3 testet är en kontroll för att bedöma risken för en allvarlig, behandlingskrävande prostatacancer. Det är ett blodtest som i bedömningen sammanför och analyserar informationen från halterna av fem proteiner samt drygt 100 genförändringar i arvsmassan ihop med kliniska data. I samarbete med Thermo Fisher Scientific i Uppsala har biochip...

Läs vidare
Blodprov njurar

Varför är det så viktigt med mer resurser till njurforskningen?

14 mars 2019

I samband med Världsnjurdagen den 14 mars intervjuade Medisera Håkan Hedman som är ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden samt ordförande i Njurförbundet. Njurfonden har sedan starten 2013/2014 delat ut närmare 14 miljoner kronor till njurforskningen, men mer pengar behövs. Håkan Hedman menar att kronisk njursjukdom och njursvikt är en dold folksjukdom och...

Läs vidare
Hjarnan och blodanalys

Nya biomarkörer för ALS och havandeskapsförgiftning

1 mars 2019

Här kan du läsa om Hjärnfondens stipendiater 2019 och om deras forskning för att finna biomarkörer i blodet för dessa sjukdomar. Forskning om ALS Caroline Ingre forskar om ALS på Karolinska Institutet och forskargruppens målsättning är att hitta metoder för tidig och mer precis diagnostik för att kunna förebygga/fördröja sjukdomsdebut....

Läs vidare
Huvudvark

Huvudvärk

21 februari 2019

Huvudvärk är smärta i, runt och ovanpå huvud och övre nackparti, är vanligt förekommande och kan uppstå snabbt eller komma krypandes över tid. Huvudvärken kan uppstå i en eller båda sidorna av huvudet eller vara isolerad till ett specifikt ställe. Huvudvärken kan förekomma i olika former och vara molande, skarp...

Läs vidare
Hjärtsvikt blodanalys

Hjärtsvikt och blodanalysen NT-proBNP

14 februari 2019

Vad är hjärtsvikt? Hjärtat är en muskel som pumpar runt blodet i vår kropp men när man drabbas av hjärtsvikt får kroppen inte tillräckligt med blod därför att hjärtat inte orkar och cellerna i kroppen får närings- och syrebrist. Man räknar med att ca en kvarts miljon människor i Sverige...

Läs vidare

Beröring & sociala relationer: om det läkande må-bra hormonet oxytocin

24 januari 2019

I slutet av januari är det mörkt i Sverige och många känner sig trötta, orkeslösa och nedstämda. Här följer en artikel om hormonet oxytocin, dess funktion i våra kroppar samt kort om forskningen inom området; den möjliga kopplingen till cancer och behandlingar mot depression och ångest. Vad är oxytocin? Oxytocin...

Läs vidare
orsaker till trötthet blodprov

Känner du dig alltid trött? Orsaker till extrem trötthet.

15 januari 2019

I denna artikel kan du läsa om nio vanliga orsaker till extrem/onormal trötthet. Vanliga orsaker till trötthet Vanliga orsaker till upplevd trötthet är för lite sömn eller att sömnen inte har varit kvalitativ. Stress, oro och/eller depression är vanliga orsaker till sömnproblem. Att vara trött ibland hör till det normala,...

Läs vidare
Medisera stödjer forskningen hjärt-kärlsjukdomar

God Jul och Gott nytt År önskar Medisera!

19 december 2018

I år skänker vi julklappen till Hjärt-Lungfonden och bidrar till livsviktig forskning. Genom att skänka en gåva till Hjärt-Lungfonden bidrar vi till att forskarna kan nå nya genombrott så att fler människor kan fortsätta att fira jul tillsammans med sina nära och kära. Hoppas att du uppskattar vårt val av julklapp...

Läs vidare
blodanalys alkohol

Funderar du över om du dricker för mycket? Om alkohol och blodanalysen PEth.

5 december 2018

Att vara beroende av alkohol är vanligt, alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige. Nästan 80% av alla vuxna i landet har druckit alkohol den senaste månaden. Dryckesvanor och risken att bli beroende har att göra med flera olika saker; din omgivning, ärftlighet samt hur du mår. Det finns inget exakt...

Läs vidare
Normala blodvärden män och kvinnor

Normala blodvärden; vad är det och hur kan jag ta reda på om mina blodvärden är normala?

26 november 2018

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Vad är normalt blodvärde för kvinnor? Blodvärdet mäts ofta i gram per liter och för kvinnor ligger normalvärdet på cirka 120-150 g/l. Låga...

Läs vidare
diabetes

Världsdiabetesdagen 2018

14 november 2018

Idag, den 14 november, uppmärksammas diabetes. Detta är en dag instiftad av FN för att sprida information och lyfta frågan om de miljoner människor runt om i världen som antingen redan har, eller riskerar att få, diabetes. Bakgrund Dagen startades av IDF (International Diabetes Federation) och WHO 1991 och redan...

Läs vidare
medisera stipendiet

Medisera stipendiet 2019

9 november 2018

Tack för alla ansökningar vi fått in från forskare runt om i Sverige! 2019 års stipendie kommer att delas ut till Josefina Robertson som är doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer här. Detta innebär att vi ej tar emot fler ansökningar för 2019....

Läs vidare
Allergi blodanalys blodprov diagnos

Allergitest via blodprov – om blodanalys & diagnosticering

6 november 2018

Allergidiagnostik är ett komplext område. Det finns olika blodmarkörer och tillvägagångssätt avseende att analysera blod för att se om man finns i riskzonen för allergi/har allergi. En allergiutredning inom vården för att få en diagnos kan vara svår att få tillstånd och ta lång tid. Alla landsting har inte specialister...

Läs vidare
organdonation

Kan du tänka dig att bli donator? Ta ställning och rädda liv!

10 oktober 2018

Frågan om organdonation kan verka avlägsen i vardagen men kan rädda en annan människas liv och bidra till förbättrad livskvalitet. Medisera sponsrar Njurförbundet under donationsveckan för att stödja arbetet med att upplysa och uppmuntra människor att ta ställning och registrera sig. Om organ- och vävnadsdonation Det är många människor som...

Läs vidare
International HeartDay 2018

Internationella hjärtdagen 2018

29 september 2018

Idag, den 29 september, uppmärksammas World Heart Day runt om i hela världen. Denna dag har instiftats av World Heart Federation (WHF) som har officiella relationer med WHO (World Health Organization inom FN). WHF har funnits i 40 år och driver frågan om upplysning och global samverkan gällande kardiovaskulära sjukdomar....

Läs vidare
Stöd forskningen Hjärt-Kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar: ett globalt problem

19 september 2018

WHO (World Health Organization) skriver på sin hemsida att cirka 17 miljoner människor dör varje år i hjärt-kärlsjukdomar världen över. Forskningen visar en tydlig koppling till överkonsumtion av mat innehållande mättade fetter och transfetter. De skriver vidare att människor i hela världen bör skära ner på sin konsumtion av fet mat ...

Läs vidare
Fysisk aktivitet

Rör du på dig för lite? Du är inte den ende…

7 september 2018

Har du svårt att få tiden att räcka till? Har du ett stillasittande arbete? Pendlar du sittandes och länge till ditt arbete? I många länder har människor svårt att få till en livsstil som erbjuder fysisk aktivitet på daglig basis. Det kan vara alltifrån en stressad och pressad livsstil till...

Läs vidare
Kroppens hormonsystem

Kroppens hormonsystem

24 augusti 2018

På engelska heter det the body’s hormone system och de körtlar i kroppen som bildar hormoner kallas endokrina organ. Bilden visar kroppens endokrina system av körtlar, the endocrine system. Vad är hormoner? Man kan förstå det som att hormoner är kemiska sändebud som kan påverka celler i hela kroppen oavsett...

Läs vidare
Ge Blod - Medisera Hälsokontroll

Internationella blodgivardagen 2018

14 juni 2018

WHO, World Health Organization (inom FN:s system av organisationer) har instiftat Internationella blodgivardagen (World Blood Donor Day) som infaller varje år den 14 juni. Årets värld land är Grekland genom Hellenic National Blood Centre och firandet tar plats i Aten. Syftet med denna dag är att uppmärksamma behovet av ideella, bloddonationer,...

Läs vidare
skoldkortel blodprov

Sköldkörteltest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

25 maj 2018

Vad är sköldkörteln? Sköldkörteln, är som namnet avslöjar, en sköldformad körtel som sitter på halsens framsida, strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen. På engelska heter sköldkörtel ” thyroid gland”. Ordet härstammar från grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad och detta är noterat i västerländsk litteratur första gången 1693. Läs mer om...

Läs vidare
Världshälsodagen 2018

Världshälsodagen 2018

7 april 2018

WHO, World Health Organization (inom FN´s system av organisationer) har instiftat Världshälsodagen som infaller varje år den 7 april. Tema 2018 I år är temat ”universal health coverage, everyone, everywhere” dvs. att alla människor skall ha tillgång till hälso- och sjukvård om de blir sjuka samt vid förlossningar. Hälsa –...

Läs vidare
Hälsokontroll via blodprov – vad kan det ge mig?

Hälsokontroll via blodprov – vad kan det ge mig?

12 mars 2018

En hälsokontroll via blodprov ger dig en beskrivning av dina blodvärden i jämförelse med referensvärdet kommenterat av Legitimerad läkare. Referensvärdet är det intervall som anses vara “normalt” i en population av människor. Detta innebär att även om ditt värde avviker något från referensvärdet så kan det vara normalt just för...

Läs vidare
Allergitest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

Allergitest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

2 mars 2018

Vad är allergi? Man är allergisk om immunförsvaret reagerar mot ett ämne (allergen) och bildar antikroppar mot just det ämnet. Det vanligaste är att kroppen bildar immunoglobulin-antikroppar (IgE) och dessa går att analysera genom ett blodprov. Olika typer av tester På nätet kan man hitta många olika typer av tester...

Läs vidare
Socialstyrelsen: Vi rekommenderar inte allmän screening med PSA-blodprov för upptäckt av prostatacancer

Socialstyrelsen: Vi rekommenderar inte allmän screening med PSA-blodprov för upptäckt av prostatacancer

20 februari 2018

PSA-blodprov används idag inom sjukvården för att bedöma risken för prostatacancer, som är Sveriges vanligaste cancerform, samt för att följa utvecklingen eller effekter av behandling om man redan är drabbad. PSA-provet är omtvistat eftersom ett högt värde oftast inte beror på cancer utan kan vara en godartad förstoring, bero på...

Läs vidare
The CancerSEEK test

Ett blodprov för cancer – “The CancerSEEK test”, ett framtida test av många cancerformer?

20 januari 2018

BBC Hälsa rapporterar att forskare på John Hopkins University har testat en metod som kan upptäcka inte mindre än åtta vanliga former av cancer. Detta är ytterligare ett steg mot ett av de främsta målen inom medicin, att hitta ett universaltest för att så tidigt som möjligt detektera cancer. Nyskapande...

Läs vidare
Hälsokontroll eller blodtest online – varför skall man kunna beställa en hälsokontroll på nätet?

Blodtest online – varför skall man kunna beställa en blodanalys på nätet?

13 oktober 2017

Jag har personlig erfarenhet av att ha blivit nekad att göra en hälsokontroll via blodprov hos en läkare på vårdcentralen som inte ansåg att det skulle hjälpa. Bakgrunden var att jag hade haft huvudvärksproblematik under många år och testat det mesta; terminalglasögon, bettskena på natten, datortomografi, massage, kiropraktik osv. När...

Läs vidare
Halsoanalys

Hälsoanalys – 15 saker som påverkas av träning och fysisk aktivitet

15 april 2017

Träning är bra för dig, men det vet du redan. Känner du till att många hälsoanalyser visar att fysisk träning nyskapar hjärnceller, mildrar psykiska sjukdomssymptom och minskar risken för att dö i förtid? Hur du påverkas beror självklart på hur du rör dig eller tränar. Om du t.ex. konditionstränar påverkas...

Läs vidare

Alkoholkonsumtion & PEth

PEth, som är förkortningen av fosfatidyletanol, är en alkoholmarkör. Fosfatidyletanol är ett samlingsnamn för gruppen fosfolipider som skapas av membranmolekylen fosfatidylkolin i kontakt med etanol. Olika former av PEth skiljer sig åt gällande sammansättningen av fettsyror, men eftersom PEth endast bildas vid förtäring av etanol kan mätning via blodprov användas...

Läs vidare

Metabola syndromet – övervikt, insulinresistens och högt blodtryck

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för faktorer som ökar risken att drabbas av livsstilssjukdomar som t.ex. diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Personer som lider av det metabola syndromet kan ha upp till fem gånger ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. “Diagnos” ställs genom att mäta blodtryck och nivå av blodsocker...

Läs vidare

Hjärtsjukdomar & Kolesterol

Några exempel på sjukdomar som drabbar hjärtat är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, inflammation av hjärtklaffarna, hjärtrytmrubbning och medfödda fel i hjärtat. Ofta benämner man hjärtsjukdomar tillsammans med kärlsjukdomar eftersom dessa två är nära besläktade och påverkar varandra. Kranskärlssjukdom innebär till exempel att kärlen som ska ge hjärtat blod har blivit stela och/eller...

Läs vidare

Vitaminer & Mineraler

Din kropp behöver inte bara energi för att fungera optimalt. Den behöver även vitaminer och mineraler. Majoriteten av de mineraler och vitaminer som kroppen behöver kommer från vår kost. En ensidig kost kan snabbt leda till att du får brist på vissa viktiga vitaminer eller mineraler, något som kan leda...

Läs vidare

Testosteron & Testosteronbrist

Testosteron bildas av hormonerna progesteron och DHEA, och är en av de viktigaste androgenerna. Testosteron kallas även för det manliga hormonet eftersom det bidrar till att kroppen utvecklar manliga drag och egenskaper. Hos män utsöndras testosteron i testiklarna och hos kvinnor i äggstockarna. Hormonet påverkar bland annat sexdriften, muskelfunktionen och...

Läs vidare

Stress & Kortisol

Stress, i viss mån, är bra för prestationen. Stress kan förekomma vid ett flertal olika situationer, både fysiska och mentala. När du utsätter dig för stress börjar kroppen anpassa sig för att hantera stressen. Stressiga situationer får kroppen att börja utsöndra kortisol, adrenalin och noradrenalin, något som bland annat ökar...

Läs vidare

Sköldkörtelproblem & Sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet och på bägge sidor av luftstrupen. Den producerar hormoner som styr ett flertal olika funktioner i kroppen. Just sköldkörteln producerar tyreoideahormoner, något som även kallas för sköldkörtelhormoner. Detta är ett hormon som styr kroppens ämnesomsättning. Läs mer om Mediseras sköldkörteltest. Klicka här...

Läs vidare

Prostatabesvär & Prostatacancer

Vid så gott som alla prostatabesvär och prostatasjukdomar som prostatacancer ökar PSA-nivån i blodet. Gränserna för vad som är normalt ser olika ut beroende på ålder. Ju högre PSA-nivå, desto mer sannolikt är förekomsten av prostatacancer. Klicka här för att läsa mer om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin man....

Läs vidare

Njurfunktion, njursjukdom & njurproblem

Njurarna är två bönformade organ som sitter mitt i kroppen, på var sin sida om ryggraden. Njurarna utför flera viktiga funktioner i kroppen, bland annat styr de utsöndringen och osmoregleringen. Klicka här för att läsa mer om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin organ. Njurarna reglerar viktiga funktioner Det är...

Läs vidare

Metabola sjukdomar & Metabolstörning

En metabolstörning är något som hindrar, hämmar eller påverkar kroppens metabolism, det vill säga kroppens ämnesomsättning. Det finns flera olika typer av metabolstörningar. En störning i sig behöver inte alltid vara eller bero på en sjukdom, men eftersom det stör ämnesomsättningen anses det vara en riskfaktor. En del metabolstörningar är...

Läs vidare

Leverfunktion, leversjukdom & leverproblem

Levern utför många avancerade och viktiga kroppsfunktioner. I levern produceras flera ämnen, exempelvis glukos, gallsyror, ketoner, fria fettsyror, urea, albumin och hormoner som exempelvis IGF-1. Levern är en körtel och ett av de största organen vi har, näst störst efter huden. När levern fungerar optimalt bryter den bland annat ner...

Läs vidare

Intolerans – celiaki, glutenintolerans eller glutenallergi?

Reaktioner mot födoämnen kan delas upp i dels allergi och dels icke-allergisk överkänslighet. Allergi kan i sin tur delas upp i IgE-medierad allergi och icke-IgE-medierad allergi. 1. Födoämnesallergi > IgE-medierad allergi  – i dessa fall finner man allergiantikroppar (IgE-antikroppar) i blodet eller huden som är specifika för ett visst födoämne,...

Läs vidare

Inflammation; SR prov & CRP prov

Kroppen kan försvara sig på flera olika sätt med hjälp av immunförsvaret. Inflammation är en respons på irritation eller infektion och en del av reaktionen som uppkommer när vävnader utsätts för skada som kan komma från främmande organismer som trängt in i vävnaden, skador på cellerna eller från irriterande ämnen....

Läs vidare

Fertilitetstest & Graviditetstest

Att kunna skaffa familj är något som de flesta par drömmer om att kunna göra någon gång i framtiden. Ibland händer det utan att vara planerat, och i vissa fall sker ingenting trots att du och din partner försöker på olika sätt. Genom att undersöka kroppens fertilitet får du möjlighet att se...

Läs vidare

Diabetes, Insulin & Glukos

Diabetes, även kallad sockersjukan, är ett benämningsnamn på flera sjukdomar. De två vanligaste diabetestyperna är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Läs mer om Mediseras blodsockertest. Olika typer av diabetes Utöver diabetes typ 1 och 2 finns även andra typer av diabetes, exempelvis LADA, MODY och graviditetsdiabetes. LADA står för Latent...

Läs vidare

Blodanalys & Blodstatus

Blodstatus är ett test för blodanalys som är vanligt för att få en övergripande status och analys av olika celler i blodet. Blodstatus är normalt en testpanel som kan innehålla följande: Hb, Hemoglobin. Anger hur mycket hemoglobin du har i blodet. LPK, Leukocyter. Anger partikelkoncentrationen av de vita blodkropparna i...

Läs vidare

“Binjureutmattning” & DHEAS

Binjurarna är ett organ som sitter ovanför njurarna, en på varje njure. De är en del av kroppens endokrina system, vilket innebär att de bildar hormoner som styr olika funktioner i kroppen. Det är binjurarna som bland annat bildar adrenalin, noradrenalin och kortisol, tre hormoner som styr kroppens stressfunktioner. Test...

Läs vidare

Anabolism, Testosteron & IGF-1

Ordet anabol härstammar från de grekiska orden ana och bole, vilket kan översättas som “kast uppåt”. När man pratar om kroppens anabolism menar man de konstruktiva processer som får en cell att omvandla enklare ämnen och substanser till mer avancerade och komplexa ämnen och substanser. Proteinsyntes, det vill säga när...

Läs vidare

Testa allergi

I korthet uppstår allergiska reaktioner när kroppens immunförsvar överreagerar på allergener i omgivningen alternativt om du fått dem i dig. Det finns många typer av allergier och allergisjukdomar som är olika vanliga i olika delar av världen. I Sverige är det vanligt att vara allergisk mot pälsdjur, pollen, mögel, kvalster...

Läs vidare