Hälsoundersökning i Gävle

Välj och beställ hälsokontroll

Kontrollera hälsan med blodprov

Har du funderat på att göra en hälsoundersökning? Boende i Gävle har möjlighet till provtagning på Encias hälsomottagning, utan att behöva uppsöka en läkare för remiss.

Upptäck symptom

Olika slags sjukdomar är ofta förknippade med en viss livsstil eller genetiska förutsättningar. Flera av symtomen uppträder först när sjukdomsförloppet har framskridit. Du kan upptäcka om du är i riskzonen för ett antal sjukdomar och fysiska besvär långt innan ett läkarbesök krävs på förekommen anledning. Få nya insikter om ditt hälsotillstånd och ta del av ett flertal analyser kring dina värden.

Helhetsgrepp med hälsoundersökning via blodprov

Genom att ta ett helhetsgrepp på din hälsa kan du höja livskvaliteten och minska oron för underliggande sjukdomar. Det blir enklare att finna rätt behandling och göra kloka val när du har medicinsk information att utgå ifrån.