GGT – Gamma-Glutamyl Transferase

Denna analys mäter GGT i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av GGT – Gamma-Glutamyl Transferase
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Vad är GGT?

GGT (glutamyltransferas) är ett enzym som hänger samman med aminosyrasyntesen. Enzymet finns bland annat i levern. Enzymer, som är proteiner, är viktiga för att reglera hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen.

Varför behövs analysen?

Denna markör ingår i en analys av leverns status och kan även vara en del i en bedömning av alkoholism eller om man misstänker att man befinner sig i riskzonen för hög alkoholkonsumtion. Enzymet ökar vid långvarigt och rikligt intag av alkohol.

Man kan inte endast använda denna markör vid bedömning av alkoholkonsumtion då ett förhöjt värde även kan ha andra orsaker. Vid tillstånd som exempelvis fettlever eller gallstas (när galla inte längre utsöndras till tarmen från gallblåsan som ligger under levern) ökar koncentrationen av GGT i blodet. Enzymet kan även öka i blodet vid leversjukdom som ej är alkoholrelaterad, övervikt, diabetes eller när levern utsätts för giftiga ämnen eller vissa mediciner och naturmedel.

Följande ingår i GGT testet

Analysgrupp Analys
Leverfunktion

GGT - Gamma-Glutamyl Transferase

Frågor och svar om GGT

Vad innebär ett högt värde av GGT?

Ett högt värde kan indikera leverpåverkan. GGT-värdet ökar med kvinnans ålder, men ej med mannens ålder. GGT-värdet kan temporärt höjas vid förtäring av alkohol dygnet innan provtagning.

Vad innebär ett lågt värde av GGT?

Ett lågt värde av GGT i blodet innebär låga halter av enzymet i blodet. Olika levervärden behöver alltid tolkas och vägas samman till en helhetsbild och ett lågt GGT i kombination med andra höga levervärden ger anledning att undersöka leverns funktion ytterligare.

Beställ GGT - 295 kr

Så fungerar Min Journal