Inflammationstest

Inflammationstestet är för dig som vill undersöka blodstatus samt om nivån av inflammation i kroppen påverkar din livssituation. Testet kan indikera risken för framtida åkommor och välfärdssjukdomar. Följande ingår:

  • 8 st analyser av bl.a. CRP högkänsligt, röda och vita blodkroppar, blodplättar och hemoglobin
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver inte fasta innan du lämnar blodprovet. Du kan ta provet när du vill under dagen.

Vad är CRP, högkänsligt?

CRP står för C-reaktivt protein och är ett protein i blodet som visar om du har inflammation eller infektion i kroppen. Man kan även använda den för att se om man drabbats av en komplikation efter en operation. CRP, högkänsligt är en metod som mer noggrant mäter låga nivåer av CRP i blodet, till skillnad från metoden “CRP”, som ej mäter lika låga värden.

Markören “CRP, högkänslig” används för bedömning av låggradig inflammation samt vid riskbedömning avseende kardiovaskulär sjukdom. Om man misstänker en infektionssjukdom rekommenderas analys av rutin metoden P-CRP.

Vad är blodstatus?

Blodstatus används rutinmässigt för att få en övergripande status av olika celler i blodet och är inte ett enskilt test, utan en panel som inkluderar information om röda och vita blodkroppar, blodplättar och hemoglobin.

Följande blodmarkörer ingår i inflammationstestet

Analysgrupp Analys
Inflammation

CRP, högkänsligt

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Frågor och svar

Om Provet

För vem passar testet?

Inflammationstestet undersöker blodstatus och nivån av inflammation i kroppen och kan indikera risken för framtida åkommor och välfärdssjukdomar. Blodmarkören “CRP, högkänslig” används för bedömning av låggradig inflammation samt vid riskbedömning avseende kardiovaskulär sjukdom.

Vad ingår i testet?

CRP står för C-reaktivt protein och är ett protein i blodet som visar om du har inflammation eller infektion i kroppen. CRP, högkänsligt mäter låga nivåer av CRP i blodet mer noggrant, till skillnad från metoden “CRP”, som ej mäter lika låga värden.

Hemoglobin (Hb) är ett protein som finns inuti de röda blodkropparna. Det fungerar som en transportör av syre från lungorna till alla delar av kroppen. När vi andas in syre i lungorna binds det av hemoglobinet, och sedan transporteras syret av de röda blodkropparna till olika delar av kroppen. Hemoglobin spelar också en roll i att hålla de röda blodkropparna i rätt form, vilket hjälper dem att smidigt flyta genom blodkärlen.

Leukocyter (LPK) är vita blodkroppar. De vita blodkropparna är avgörande för kroppens immunsystem och har som huvuduppgift att skydda oss från mikroorganismer såsom bakterier och virus. Genom att mäta antalet leukocyter kan man få insikt i kroppens förmåga att bekämpa potentiella infektioner och upprätthålla ett starkt immunförsvar.

Trombocyter (TPK), även kända som blodplättar, spelar en central roll i blodets koagulationsprocess, vilket innebär dess förmåga att stoppa blödningar, särskilt vid sårskador. Dessa små celler klumpar ihop sig för att skapa en plugg och förhindra överdriven blodförlust. Utöver att bidra till sårläkning är trombocyter också viktiga för andra aspekter av kroppens koagulationssystem.

MCH står för “Mean Corpuscular Hemoglobin” och mäter mängden hemoglobin inuti de röda blodkropparna. De röda blodkropparna fungerar som syrebärare och binder syremolekyler från lungornas inandningsluft och transporterar dem till kroppens olika delar. Huvuddelen av detta syre binds till hemoglobinmolekylerna inuti de röda blodkropparna. MCH ger därmed en indikation på hemoglobinmängden per röd blodkropp och hjälper till att utvärdera syretransportkapaciteten i blodet.

Erytrocyter (EPK) mäter koncentrationen av röda blodkroppar per liter blod. De röda blodkropparna har två huvuduppgifter: att binda syremolekyler från lungornas inandningsluft och transportera dem till kroppens olika delar samt att transportera tillbaka koldioxid till lungorna för utandning. EPK-värdet ger en indikation på hur effektivt blodet kan transportera syre och koldioxid i kroppen.

Erytrocytvolymfraktion (EVF), även känt som hematokrit, representerar den procentuella andelen av blodvolymen som består av röda blodkroppar. EVF-värdet ger en indikation på den relativa andelen röda blodkroppar i blodet och kan vara en användbar parameter för att utvärdera blodets syretransportförmåga.

Medel cell volym (MCV), eller “Mean Corpuscular Volume”, indikerar storleken på de röda blodkropparna. MCV-måttet ger information om genomsnittlig volym hos de röda blodkropparna och kan vara användbart för att utvärdera deras morfologi och funktion.

Symptom och orsaker vid avvikande värden

Symptom vid blodbrist kan t.ex. vara:

– Trötthet
– Lågt blodtryck
– Yrsel
– Andfåddhet

En inflammation betyder att kroppens immunförsvar reagerar på en skada eller ett angrepp och kan bero på infektion, skador på kroppen som sårskador och benbrott, värmeskador, kylskador eller skador från kemiska ämnen, astma, artros, allergier och autoimmuna sjukdomar som t.ex. diabetes typ 1, celiaki – glutenintolerans, psoriasis och reumatiska sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism.

Om provtagning

Vad behöver jag tänka på inför provtagning?

Du behöver inte fasta innan du lämnar blodprovet. Du kan ta provet när du vill under dagen. Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Kan provtagning räknas in i friskvårdsbidrag?

Nej, enligt Skatteverket ingår inte allmänna hälsokontroller inom motion och därmed får inte friskvårdsbidraget användas. Däremot är det många företagare som ger sina anställda en årlig hälsokontroll som ett led i deras friskvårdsarbete.

Beställning och provtagningsställe

Glöm inte att ta med ditt ID till provtagningen. Tidsbokning behöver ske på ett fåtal orter, all nödvändig information kommer i bekräftelsemailet som skickas ut efter beställning. Remissen är giltig i 3 månader.

Om resultatet

Efter 2 till 6 vardagar kommer resultaten från analysen att finnas tillgängliga i “Min Journal” på Medisera.se. Du loggar in med mobilt Bank-ID. Resultaten visar värdena från analysen ställda mot referensvärdena.

Vad händer om mina värden är avvikande?

Resultaten granskas och kommenteras av Mediseras läkare samt presenteras i Min Journal, åtkomlig med Bank-ID. Vid kraftigt avvikande värden kommer en ansvarig läkare att kontakta dig via telefon.

Kan jag jämföra tidigare provresultat?

Ja, alla tidigare provresultat sparas och är tillgängliga via Min Journal. Det möjliggör jämförelser över tid.

Beställ Inflammationstest - 540 kr

Så fungerar Min Journal