Lipoprotein (a)

Följande ingår i Lipoprotein (a) testet:

  • 1 st analys av Lipoprotein (a)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisningar: Du behöver inte fasta eller ta detta blodprov vid en specifik tidpunkt på dygnet.

Vad är Lipoprotein (a)?

Lipoprotein (a) används som en utvärdering av genetiska riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Lipoprotein (a) är en blodfettspartikel av LDL typ, som utöver apolipoprotein B1 även innehåller en extra kedja med aminosyror vilken kallas apoprotein A. Lipoprotein (a) består av en LDL–partikel omgiven av ett apoprotein A1 som är bunden till apolipoprotein B. Nivån i plasma  är hereditärt bestämd, konstant och opåverkad av statinbehandling, livsstilsfaktorer eller kost. Förhöjda nivåer av Lipoprotein (a) har visat sig vara en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och stroke, särskilt hos personer med hereditet för tidig hjärt-kärlsjukdom.

Varför behövs analysen?

Lipoprotein (a) används för att bedöma genetiska riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Förhöjda nivåer av Lipoprotein (a) har visat sig vara en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och stroke, särskilt hos personer med hereditet för tidig hjärt-kärlsjukdom.

Analysgrupp Analys
Hjärta/kärl

Lipoprotein (a)

Frågor och svar om Lipoprotein (a)

Vad innebär ett högt värde av Lipoprotein (a)?

Högre värde innebär högre riskfaktor gällande kardiovaskulär sjukdom.

Vad innebär ett lågt värde av Lipoprotein (a)?

Lägre värde innebär lägre riskfaktor gällande kardiovaskulär sjukdom.

Beställ Lipoprotein (a) - 295 kr

Så fungerar Min Journal