Hemoglobin (Hb)

Denna analys mäter mängden hemoglobin i blodet (blodvärdet). Följande ingår i hemoglobintestet:

  • 1 analys av hemoglobin
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Vad är hemoglobin?

Hemoglobin (Hb) är ett protein hos de röda blodkropparna som binder syre. Det är med hjälp av hemoglobin som dina röda blodkroppar kan transportera syre till kroppens delar. Proteinet ser även till att koldioxid följer med ut när du andas. Hemoglobinet innehåller bland annat järn, vilket gör att ditt blod får den karaktäristiska röda färgen. Det är även tack vare hemoglobin som dina blodkroppar har en rundare form, något som förenklar dess transport genom blodådrorna.

Varför behövs analysen?

Det finns flera besvär som påverkar just hemoglobin, eller som går att upptäcka genom att hitta en obalans i kroppens nivå av proteinet. Eftersom proteinet finns i just de röda blodkropparna kallar man ett lågt hemoglobin-värde för blodbrist.

Följande ingår i Hemoglobintestet

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin

Frågor och svar om hemoglobin

Vad innebär ett högt värde av hemoglobin?

Det finns flera faktorer som kan ligga bakom ett hemoglobinvärde som är högre än vanligt. När kroppen behöver mer syre än vanligt kan den naturliga produktionen av hemoglobin öka. Detta händer exempelvis vid rökning, om man uppehåller sig länge på hög höjd och även vid olika lungsjukdomar. En annan faktor kan vara vätskebrist. Eftersom blodet till viss del består av vätska kan brist på vätska göra att blodet får en högre koncentration av röda blodkroppar och hemoglobin, åtminstone tills du rehydrerat. Det finns även en del sjukdomar som är direkt kopplade till ett förhöjt hemoglobinvärde, exempelvis polycytemi.

Vad innebär ett lågt värde av hemoglobin?

Låga värden kan precis som höga värden bero på vätskan i kroppen. För mycket vätska ger tillfälligt en lägre koncentration av hemoglobin. Ett lågt värde kan även vara en indikator på att det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar i blodet, det vill säga att du har blodbrist. Detta kan bero på många olika saker, exempelvis kraftig blödning, järnbrist eller någon annan typ av sjukdom som är kopplad till de ämnen och mineraler som behövs för att skapa blod i benmärgen. Notera att gränserna för vad som är normalt för gravida är något lägre än vanligt.

Beställ Hemoglobin - 275 kr

Så fungerar Min Journal