Våra hälsotester

 • Alla hälsokontroller
 • Populära Hälsokontroller
 • Skräddarsy remiss
 • Årlig Hälsokontroll
 • För Kvinnor
 • För Män
 • Diabetes
 • Fertilitet & Graviditet
 • För Seniorer
 • Vitaminer & Mineraler
 • Allergi & Intolerans
 • Vegan & Vegetarian
 • Specifika Organ
 • Samarbeten
 • Tilläggsanalyser
 • Presentkort

 • Alkoholkonsumtion
 • Anabolism
 • Allergi specifika
 • Antikroppar
 • Blodbild
 • Blodbrist & Järnbrist
 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Hjärta & Kärl
 • Hormoner
 • Immunförsvar
 • Inflammation & Infektion
 • Lever & Njure
 • Mage & Tarm
 • Prostata
 • Reumatism
 • Sköldkörtel & Ämnesomsättning
 • Stress
 • Vävnad
 • Vitaminer & Mineraler
 • Metallanalyser
 • Alla hälsokontroller
 • Populära Hälsokontroller
 • Skräddarsy remiss
 • Årlig Hälsokontroll
 • För Kvinnor
 • För Män
 • Diabetes
 • Fertilitet & Graviditet
 • För Seniorer
 • Vitaminer & Mineraler
 • Allergi & Intolerans
 • Vegan & Vegetarian
 • Specifika Organ
 • Samarbeten
 • Tilläggsanalyser
 • Presentkort

Populära Hälsokontroller

Hälsokontroll Mellan

 • Innehåller 32 st blodmarkörer
 • Bred kartläggning, snabba provsvar
 • T3 ingår för kvinnor & testosteron för män
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

990 kr

Populära Hälsokontroller

Hälsokontroll Bas

 • Innehåller 21 st blodmarkörer
 • Grundläggande kartläggning, snabba provsvar
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

590 kr

Årlig Hälsokontroll

Årlig Hälsokontroll Stor

 • Värde 1390 kr, innehåller 35 st blodmarkörer
 • T3 & B9 ingår för kvinnor, PSA & testosteron för män
 • 20% rabatt på uppföljande tester
 • Årlig kallelse & Läkarkommentar

1190 kr

För Seniorer

Seniortestet

 • Innehåller 32 st blodmarkörer
 • Upptäck eventuella besvär tidigt
 • T3 & B9 ingår för kvinnor, PSA & testosteron för män
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1440 kr

För Seniorer

Ledvärkstest - reumatism

 • Innehåller 10 st blodmarkörer
 • Påverkas du av en inflammatorisk sjukdom
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1275 kr

Tilläggsanalyser

Testosteron

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök manligt könshormon
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

350 kr

Tilläggsanalyser

Testosteron, bioaktivt

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök testosteron, bioaktivt
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

450 kr

För Kvinnor

Progesteron & Östrogentest

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Undersök ditt värde av progesteron och östrogen
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

590 kr

För Kvinnor

Graviditetstest

 • Innehåller 1 st blodmarkör (HCG)
 • Ta reda på om du är gravid
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

420 kr

HerCare

HerCare – Stora Baspanelen

 • Innehåller 30 st blodmarkörer
 • För kvinnor - hormoner, vitaminer och sköldkörtel
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1490 kr

För Kvinnor

Sköldkörteltest Stor

 • Innehåller 10 st blodmarkörer
 • I samarbete med Sköldkörtelförbundet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1790 kr

För Kvinnor

Sköldkörteltest Mellan

 • Innehåller 4 st blodmarkörer
 • Påverkar sköldkörtelrubbning din livskvalitet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

695 kr

För Kvinnor

Sköldkörteltest Bas

 • Innehåller 3 st blodmarkörer
 • Påverkar sköldkörtelrubbning din livskvalitet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

465 kr

Specifika Organ

Hjärt & Kärltest

 • Innehåller 16 st blodmarkörer
 • Är du i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

525 kr

Vitaminer & Mineraler

Vitamin & Mineraltest

 • Innehåller 13 st blodmarkörer
 • Undersök om du har brist på vitamin eller mineral
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

950 kr

Skräddarsy remiss

PEth prov

 • Innehåller 1 st analys av PEth
 • Bedöm konsumtion av alkohol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

940 kr

Tilläggsanalyser

CDT prov

 • Innehåller 1 st analys av CDT
 • Bedöm konsumtion av alkohol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

425 kr

Skräddarsy remiss

Kortisoltest

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök nivå av stresshormonet kortisol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

370 kr

Populära Hälsokontroller

Stora Prestationstestet

 • Innehåller 38 st blodmarkörer
 • Kartlägg blodvärden relaterade till prestation
 • T3 & B9 ingår för kvinnor, PSA & testosteron för män
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2130 kr

Samarbeten

Elitistas blodsockerutmaning

 • Innehåller 8 st blodmarkörer
 • Bra kartläggning av dina värden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

845 kr

Specifika Organ

Njurtest

 • Innehåller 9 st blodmarkörer
 • Undersök blodvärden kopplade till njuren
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

340 kr

Tilläggsanalyser

Östrogentest

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt östrogenvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

365 kr

Fertilitet & Graviditet

Fertilitetstest – Äggstatus

 • Innehåller 15 st blodmarkörer
 • Undersök äggreserv, könshormoner & sköldkörtel
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1595 kr

Populära Hälsokontroller

Blodstatus & B-cellertest

 • Innehåller 12 st blodmarkörer
 • Få information om dina blodvärden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

375 kr

För Kvinnor

AMH prov – Anti-Mylleriskt hormon

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • AMH (Anti-Müllerin Hormon)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

855 kr

Specifika Organ

Leverprov

 • Innehåller 3 st blodmarkörer
 • Undersök blodvärden kopplade till levern
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

340 kr

Specifika Organ

Lever och Njurtest

 • Innehåller 9 st blodmarkörer
 • Undersök lever & njure
 • Snabba provsvar
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

690 kr

Specifika Organ

Binjurefunktionstest - DHEAS

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök funktionen hos dina binjurar
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

445 kr

Tilläggsanalyser

Prolaktintest

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt prolaktinvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

480 kr

Skräddarsy remiss

Stockholm3 test

 • Analys av PSA med metoden Stockholm3
 • Klinisk data, genetik och proteinmarkörer (algoritm)
 • Riskbedömning av prostatacancer
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

4490 kr

Skräddarsy remiss

Coronatest - Covid-19, antikroppar, Q

 • Innehåller 1 st blodmarkör (S-SARS-CoV-2 IgG Q)
 • Undersök om du har antikroppar mot Coronavirus
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

795 kr

Tilläggsanalyser

Borrelia antikroppstest

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Undersök om du har borrelia antikroppar
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

795 kr

Vitaminer & Mineraler

Blodpanel – Depression

 • Innehåller 21 st blodmarkörer
 • Utred kroppsliga orsaker till depression
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1275 kr

Skräddarsy remiss

Blodgrupps-test

 • Innehåller 1 st blodmarkör, sk. ABO-Rh gruppering
 • Ta reda på vilken blodgrupp du har
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1845 kr

Populära Hälsokontroller

Hälsokontroll med fertilitetsprofil

 • Innehåller 38 st blodmarkörer
 • AMH, testosteron & SHBG
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2295 kr

För Kvinnor

Hormonpanel

 • Innehåller 3 st blodmarkörer
 • Östrogen, testosteron samt LH
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

790 kr

Tilläggsanalyser

Blodstatus - panel

 • Innehåller 7 st blodmarkörer
 • Få information om dina blodvärden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Skräddarsy remiss

Bly (Pb)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök blyhalten i blodet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

945 kr

Skräddarsy remiss

Kadmium (Cd)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök kadmiumhalten i blodet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1445 kr

Skräddarsy remiss

Kvicksilver (Hg)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök kvicksilverhalten i blodet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1445 kr

Skräddarsy remiss

Litium (Li)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök litiumhalten i blodet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1445 kr

Skräddarsy remiss

Nickel (Ni)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök nickelhalten i blodet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1445 kr

Skräddarsy remiss

Kreatinkinas (CK)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök kreatinkinas (CK)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Skräddarsy remiss

Transferrin

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt transferrinvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

245 kr

Skräddarsy remiss

Transferrinmättnad

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök transferrinmättnad
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

290 kr

Skräddarsy remiss

TIBC

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt TIBC värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Skräddarsy remiss

Urat

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt Urat värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

Insulin

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök insulin
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

445 kr

Skräddarsy remiss

ALP

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt ALP värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Fosfat

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt fosfat värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

Cystatin C

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Undersök Cystatin C & eGFR rel
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Skräddarsy remiss

Bilirubin

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt bilirubin värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Anti CCP

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök Anti CCP
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

695 kr

Skräddarsy remiss

Reumatoid faktor (RF)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök Reumatoid faktor (RF)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

795 kr

Skräddarsy remiss

GGT

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt GGT värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Vitaminer & Mineraler

Ferritin

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ferritin värdet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

För Kvinnor

T3 (fritt)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök T3 (fritt)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

285 kr

För Kvinnor

T4 (fritt)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt T4 (fritt) värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

285 kr

Skräddarsy remiss

Neutrofila granulocyter

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök B-neutrofila granulocyter
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Vegan & Vegetarian

Vegan & Vegetariantestet

 • Innehåller 13 st blodmarkörer
 • Påverkar dina matval din hälsa
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

845 kr

Skräddarsy remiss

Magnesium (Mg)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt magnesiumvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Skräddarsy remiss

Järn (Fe)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt järnvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Skräddarsy remiss

Anti TPO

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt Anti TPO värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

440 kr

För Kvinnor

TSH

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt TSH värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

285 kr

Tilläggsanalyser

SHBG

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt SHBG värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

245 kr

Skräddarsy remiss

Kalcium (Ca)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt kalciumvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

245 kr

För Män

PSA (total)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök PSA (total) värdet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Skräddarsy remiss

Natrium

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt natriumvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Albumin

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt albuminvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

Kreatinin

 • Innehåller 2 st blodmarkör
 • Analys av kreatinin och eGFR (Krea) rel
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Tilläggsanalyser

Blodtryck

 • Blodtrycksmätning
 • Konstatera normalt eller avvikande blodtryck
 • Gör undersökningen minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

390 kr

Skräddarsy remiss

ASAT

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt ASAT värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

ALAT

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt ALAT värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Apolipoprotein A

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök Apolipoprotein A
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Apolipoprotein B

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt Apolipoprotein B värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Apo kvot

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök Apo kvoten
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Tilläggsanalyser

Lipoprotein (a)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Analys av Lipoprotein (a)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Skräddarsy remiss

Kolesterol

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt kolesterol värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

HDL-kolesterol

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt HDL-kolesterol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

LDL-kolesterol

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt LDL-kolesterol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

LDL-/HDL-kvot

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök LDL-/HDL-kvoten
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Skräddarsy remiss

Non HDL-kolesterol

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök non HDL-kolesterol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Triglycerider

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt triglycerid värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

CRP, högkänsligt

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök högkänsligt CRP
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

Kalium

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt kaliumvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Tilläggsanalyser

C-peptid

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt C-peptid värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

295 kr

Diabetes

HbA1c

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt HbA1c värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Diabetes

Glukos

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt glukosvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Tilläggsanalyser

IGF-1

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt IGF-1 värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

540 kr

Skräddarsy remiss

Erytrocyter

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt erytrocytvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Leukocyter

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt leukocytvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

Hematokrit (EVF)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt hematokrit värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Skräddarsy remiss

Trombocyter

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt trombocytvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

245 kr

Skräddarsy remiss

Medel Cell Volym (MCV)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt MCV värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

MCH

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt MCH värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

175 kr

Skräddarsy remiss

Hemoglobin

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt hemoglobinvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

275 kr

Populära Hälsokontroller

Stora Allergitestet

 • Innehåller 15 st blodmarkörer
 • Testa matallergi, pälsdjursallergi och pollenallergi
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

3150 kr

För Kvinnor

Klimakterietest

 • Innehåller 5 st blodmarkörer
 • Undersök fertilitet/klimakteriet & sköldkörtelfunktion
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1595 kr

För Kvinnor

TRAK

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt TRAK värde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

445 kr

För Kvinnor

Progesterontest

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt progesteronvärde
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Skräddarsy remiss

SR - Sänkan

 • 1 st analys av SR sänkan
 • Konstatera normala eller avvikande blodvärden
 • Samtal från läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Ta blodprovet direkt efter beställning

315 kr

Skräddarsy remiss

Immunglobulin A (IgA)

 • Innehåller 1 st blodmarkörer
 • Analys av Immunglobulin A (IgA)
 • Kartlägg blodvärden relaterade till immunförsvaret
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

249 kr

Skräddarsy remiss

Immunglobulin M (IgM)

 • Innehåller 1 st blodmarkörer
 • Analys av Immunglobulin M (IgM)
 • Kartlägg blodvärden relaterade till immunförsvaret
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

249 kr

Skräddarsy remiss

Immunglobulin G (IgG)

 • Innehåller 1 st blodmarkörer
 • Analys av Immunglobulin G (IgG)
 • Kartlägg blodvärden relaterade till immunförsvaret
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

249 kr

Tilläggsanalyser

Helicobacter pylori (IgG)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Antikroppar mot Helicobacter pylori (IgG)
 • Snabba provsvar
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

595 kr

Tilläggsanalyser

Pankreasamylas

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Analys av Pankreasamylas
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

390 kr

Tilläggsanalyser

LH test (Luteniserande Hormon)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök LH test (Luteniserande Hormon)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

425 kr

Tilläggsanalyser

LD test (Laktatdehydrogenas)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Analys av LD (Laktatdehydrogenas)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

290 kr

Tilläggsanalyser

Klorid test

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Analys av klorid
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

290 kr

För Kvinnor

FSH test – Follikelstimulerande hormon

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök ditt värde av FSH
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

375 kr

För Kvinnor

FSH & Östrogentest

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • FHS och östrogen (östradiol)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

525 kr

Vitaminer & Mineraler

Homocystein prov

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök nivå av homocystein
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

390 kr

Samarbeten

Diet Doctors stora Diabetespanel

 • Innehåller 22 st blodmarkörer
 • Samarbete med Diet Doctor
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1490 kr

Samarbeten

Diet Doctors lilla Diabetespanel

 • Innehåller 11 st blodmarkörer
 • Samarbete med Diet Doctor
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

990 kr

HerCare

HerCare – Lilla Baspanelen

 • Innehåller 13 st blodmarkörer
 • För kvinnor - hormoner, vitaminer och mineral
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1350 kr

För Kvinnor

Womnis lilla hormontest

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • FSH och östradiol
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

525 kr

För Kvinnor

Womnis stora hormontest

 • Innehåller 5 st blodmarkörer
 • Kartläggning av hormoner
 • Snabba provsvar
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

990 kr

För Kvinnor

Womnis lilla hälsokontroll - kvinna

 • Innehåller 11 st blodmarkörer
 • För kvinnor i samarbete med Womni
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

740 kr

Skräddarsy remiss

Urea prov

 • 1 st analys av Urea
 • Konstatera normala eller avvikande blodvärden
 • Samtal från läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Ta blodprovet direkt efter beställning

295 kr

För Män

Prostata (PSA) & Manligt Könshormon

 • Innehåller 11 st blodmarkörer
 • Undersök PSA & manligt könshormon
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

950 kr

För Män

PSA prov (total och kvot)

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Undersök PSA värden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

420 kr

Samarbeten

Rewells Blodpanel – Manligt könshormon

 • Innehåller 14 st blodmarkörer
 • Undersök om testosteronbrist påverkar din livskvalitet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1490 kr

Tilläggsanalyser

CRP test

 • 1 st analys av CRP
 • Konstatera normala eller avvikande blodvärden
 • Samtal från läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Ta blodprovet direkt efter beställning

310 kr

Skräddarsy remiss

NT-proBNP test

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Riskmarkör avseende hjärtsvikt
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1275 kr

Tilläggsanalyser

Glutentest

 • Innehåller 1 st blodmarkörer
 • Undersök antikroppar kopplade till celiaki
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

745 kr

Tilläggsanalyser

Laktosintolerans

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök laktosintolerans
 • Snabba provsvar
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1695 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Gräspollen

 • Innehåller 5 st blodmarkörer
 • Undersök om du är allergisk mot gräspollen
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

690 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Trädpollen

 • Innehåller 5 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot trädpollen
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1595 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Födoämne

 • Innehåller 6 st blodmarkörer
 • Undersök om du är allergisk mot födoämnen
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1590 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Kvalster

 • Innehåller 8 st blodmarkörer
 • Undersök om du är allergisk mot kvalster
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

690 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Mögel

 • Testa 5 st sorters mögel
 • Undersök om du är allergisk
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

745 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Nötter

 • Testa 5 st olika nötter
 • Undersök om du är allergisk mot nöt
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1590 kr

Allergi & Intolerans

Allergitest Pälsdjur

 • Innehåller 4 st blodmarkörer
 • Undersök om du är allergisk mot pälsdjur
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1390 kr

Allergi & Intolerans

Total IgE

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök Total IgE
 • Snabba provsvar
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest katt

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot katt
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest hund

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot hundmjäll
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest gråbo

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot gråbo
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest gåsfjäder

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot gåsfjäder
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest björkpollen

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot björkpollen
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest vete

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot vete
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest äggvita

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot äggvita
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest paprika

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot paprika
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest tomat

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot tomat
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest sojaböna

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot sojaböna
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest mjölk (ko)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot mjölk (ko)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest skaldjur - räka

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot räka
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest skaldjur - krabba

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot krabba
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest muskötnöt

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot muskotnöt
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest ananas

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot ananas
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest banan

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot banan
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest kiwi

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot kiwi
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest chilipeppar

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot chilipeppar
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest lök

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot lök
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Skräddarsy remiss

Allergitest äpple

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du är allergisk mot äpple
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

395 kr

Vitaminer & Mineraler

D-vitamintest

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du har brist på D-vitamin
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

495 kr

Vitaminer & Mineraler

Zink (Zn)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du har brist på zink
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

365 kr

Vitaminer & Mineraler

Järnbristtest

 • Innehåller 9 st blodmarkörer
 • Påverkar järnbrist din livskvalitet
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

530 kr

Vitaminer & Mineraler

Vitamin B12 test

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök brist på vitamin B12 (kobalamin)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Vitaminer & Mineraler

Vitamin B9 test

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Undersök om du har brist på vitamin B9 (folat)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

345 kr

Diabetes

Blodsockertest

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Mäter blodsockernivåer, kan indikera typ-2 diabetes
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

415 kr

Samarbeten

Beat - Diabetestest

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Mäter blodsockernivåer, kan indikera typ-2 diabetes
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

415 kr

Fertilitet & Graviditet

Toxoplasma test (IgG)

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Har du antikroppar mot toxoplasma (IgG)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1065 kr

Diabetes

C-Peptid och IGF-1

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Undersök tillväxthormon & produktion av insulin
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

640 kr

För Kvinnor

Blodstatus & Blodkoagulerings test

 • Innehåller 12 st blodmarkörer
 • Analys av blodstatus & koaguleringsfunktion
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1595 kr

Uncategorized

Aldosteron, renin, AR-kvot samt kalium

 • Innehåller 4 st blodmarkörer
 • Undersök aldosteron, renin (inkl. kvot) samt kalium
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2495 kr

Samarbeten

Funktionsmedicinsk Blodpanel

 • Innehåller 46 st blodmarkörer
 • Omfattande kartläggning av dina värden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2690 kr

Samarbeten

Metabol Viktminskning Stor – BOA Hälsa

 • Innehåller 29 st blodmarkörer
 • Omfattande kartläggning av dina värden
 • BOA hälsa kan hjälpa dig vidare
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2490 kr

Samarbeten

Metabol Liten - BOA Hälsa

 • Innehåller 3 st blodmarkörer
 • Kartläggning av dina värden
 • BOA hälsa kan hjälpa dig vidare
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1290 kr

Samarbeten

Scandinavian Gastro Clinics blodanalys

 • Innehåller 29 st blodmarkörer
 • Bred kartläggning av dina värden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1490 kr

Vitaminer & Mineraler

Vitamin B9 & B12 test

 • Innehåller 2 st blodmarkörer
 • Vitamin B12 (kobalamin) & vitamin B9 (folat)
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

665 kr

Diabetes

Elitistas Stora Sockertest

 • Innehåller 23 st blodmarkörer
 • Bred kartläggning av dina värden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

1990 kr

Samarbeten

Upgrits Stora Hälsotest

 • Innehåller 39 st blodmarkörer
 • Omfattande kartläggning av blodvärden
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2700 kr

Samarbeten

Upgrits Lilla Hälsotest

 • Innehåller 10 st blodmarkörer
 • Snabba provsvar
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

750 kr

Samarbeten

Emanera´s Hälsotest

 • Innehåller 15 st blodmarkörer
 • Unik kartläggning av hormoner
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

2590 kr

Samarbeten

Nordic Heart Center Test

 • Innehåller 19 st blodmarkörer
 • Del av hälsoundersökning hos Dr.Rohani
 • Boka tid på Nordic Heart Center, Solna
 • Kostnad tillkommer för läkarbesöket

845 kr

Tilläggsanalyser

Fibrinogen test

 • Innehåller 1 st blodmarkör
 • Analys av fibrinogen
 • Ta blodprovet minuter efter beställning
 • Läkarkommenterat provsvar i "Min Journal"

290 kr

Stor Mellan Bas Stora Prestationstestet
Analyser 1390 kr 990 kr 590 kr 1990 kr
Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medel cell volym (MCV)
Diabetes
Glukos
HbA1C
Hjärta/kärl
HDL - kolesterol
LDL - kolesterol
LDL/HDL Kvot
Kolesterol - totalt
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot
Njurfunktion
Kreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin
Leverfunktion
ASAT
ALAT
Vitaminer
Kobalamin - Vitamin B12
D-vitamin
Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin
Folat (bara för kvinnor)
Sköldkörtelrubbning
TSH
T4
T3 (bara för kvinnor)
Prostata/Testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)
Inflammation
CRP
Stress/Anabolism
Kortisol
C-Peptid
IGF-1

Hälsotester hos Medisera

På denna sida redogör vi för samtliga hälsotester vi erbjuder. Om du klickar på respektive kategori kan du se och läsa mer om de olika testerna.

Omfattande hälsotester

Medisera erbjuder omfattande hälsotester som exempelvis; Hälsokontroll stor, mellan, bas och Stora prestationstestet, Stora sköldkörteltestet samt Stora allergitestet. Om du önskar följa dina värden över tid har vi även årliga, återkommande hälsokontroller.

Hälsotester för kvinnor och män

Hälsoanalyser specifikt riktade till kvinnor är exempelvis progesteron & östrogentest samt sköldkörteltest och för män prostata (PSA) & testosterontest.

Seniortest

Vi erbjuder även seniortest samt blodprov för att kontrollera vitaminer och mineraler; magnesium, zink, järn, kobalamin (vitamin-B12), homocysteinnivå (en aminosyra) och D-vitamin.

Allergitester

Vid misstanke om allergi kan vi erbjuda blodanalyser avseende nivåerna av IgE-antikroppar i blodet avseende; födoämne, pälsdjur, gräs-och trädpollen, nötter samt kvalster.

Specifika hälsotester

Det finns specifika hälsotester kopplat till om du är vegan eller vegetarian, samt riktat mot att analysera funktion hon organ exempelvis hjärta-kärl, binjure, lever och njure. Gällande andra mer specifika test kan nämnas alkoholkonsumtionstest (PEth), glutentest, kortisoltest, blodstatus & B-celler test, ledvärkstest, blodsockertest samt blodanalys gällande C-Peptid och IGF-1.

Analysera hälsan via blodprov i Stockholm, Göteborg, Malmö m.fl. orter

Medisera erbjuder hälsotester via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs samt SYNLAB bl.a. i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Umeå, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Lidköping och Hallstavik. Se alla provtagningsställen här. Här hittar du våra mest populära ställen för hälsokontroll i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tillvägagångssätt och metoder för blodanalys är de samma som inom den svenska sjukvården i övrigt och håller hög klinisk standard.

Fördelar mot din lokala vårdmottagning

Medisera möjliggör för dig som patient att ställa din egen e-remiss gällande blodanalyser till vården. Du äger sedan resultatet och kan välja att dela med dig till en läkare eller vårdinrättning som du har förtroende för. Du behöver inte ha en läkares godkännande, du kan själv avgöra vilken hälsokontroll du vill göra.

Så fungerar det att

Hela processen hos Medisera hanteras online, från det att du väljer din hälsokontroll, lägger din beställning samt tar del av dina resultat och din läkarkommentar. Det enda momentet som inte är digitalt är när du lämnar ditt blodprov.

Att tänka på inför din blodprovstagning

Flera analyser kräver att man fastar 12–14 timmar innan provtagning för bästa resultat. Du kan dricka te, kaffe och vatten (utan sötningsmedel eller mjölk). Vissa markörer har en naturlig dygnsvariation, varför det rekommenderas att du lämnar ditt blodprov innan kl. 10.00 på dagen. Du får en mer utförlig information om vad du behöver tänka på i din orderbekräftelse.

Lämna ditt blodprov drop-in

Du behöver inte boka en tid för blodprovstagning, det är drop-in. Observera att öppettiderna kan vara olika beroende på laboratoriet, så kontrollera när just ditt provtagningsställe har öppet.

Ditt provsvar och kommentar från läkaren levereras online

När ditt blodprov är analyserat går resultatet digitalt in i Mediseras journalföringssystem och vår läkare kan ta del av det för att skriva sin kommentar. När läkaren signerat sitt utlåtande får du ett meddelande från Medisera och kan då logga in i Min Journal med hjälp av BankID för att ta del av dina resultat.

Vanliga frågor och svar

Har ni någon åldersgräns?

Ja, man måste ha fyllt 18 år för att ta del av våra tjänster.

Hur ofta borde man göra en hälsoanalys?

Det går inte att ge ett enkelt svar på denna fråga, det är individuellt. Vi erbjuder årliga kontroller och det kan vara rimligt att följa upp sina värden med det intervallet i förebyggande syfte. För vissa som lider av sjukdom eller står under behandling kan det vara värdefullt att kontrollera sina blodvärden oftare för att undersöka effekten av medicinering och livsstilsförändringar. Ofta sker detta i dialog med den läkare som behandlar dig.

Erbjuder ni hälsotestpaket till företag?

Ja, vi erbjuder Hälsokontroller till företag. Kontakta oss så skall vi göra vårt bästa för att hitta en lösning som fungerar för just er.

Jag har känner mig trött och hängig – kan ni hjälpa mig att välja rätt hälsotest?

När det gäller val av hälsokontroller kan vi inte ge några medicinska rekommendationer. Om du känner dig sjuk hänvisar vi dig i första hand till att söka läkarkontakt.

Hur lång tid tar det att få provsvaret?

Det tar 2–6 vardagar beroende på hur lång tid blodanalysen på laboratoriet tar. Vissa blodmarkörer analyseras bara en eller två gånger per vecka och har du valt exempelvis stora prestationstestet kan detta ta något längre tid på grund av blodanalysen av IGF-1. När analysen är klar skall vår läkare ha tid att kommentera dina provsvar och efter detta får du besked om att du kan ta del av resultatet i Min Journal.

Vilken hälsoanalys är mest omfattande?

Den mest omfattande hälsokontrollen är stora prestationstestet, där ingår analys och beräkning av 37 markörer.

Enkelt och smidigt att beställa hälsoanalys via blodprov

Det är enkelt att beställa en hälsokontroll hos Medisera. Bestäm vilken hälsokontroll du vill ha, lägg din beställning och gå och ta ditt blodprov. Sedan är det bara att vänta tills resultatet och läkarkommentaren är klara att ta del av.