Våra hälsotester

  • Alla hälsokontroller
  • Omfattande hälsokontroller
  • Årliga hälsokontroller
  • Blodprov Man - Hälsokontroller för män
  • Blodprov kvinna - Hälsokontroller för kvinnor
  • Blodprov allergi - Allergitester
  • Blodprov Vitaminer & Mineraler
  • Specifika blodprov och hälsokontroller
Stor Mellan Bas Stora Prestationstestet
Analyser 1390 kr 990 kr 590 kr 1990 kr
Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medel cell volym (MCV)
Diabetes
Glukos
HbA1C
Hjärta/kärl
HDL - kolesterol
LDL - kolesterol
LDL/HDL Kvot
Kolesterol - totalt
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot
Njurfunktion
Kreatinin
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin
Leverfunktion
ASAT
ALAT
Vitaminer
Kobalamin - Vitamin B12
D-vitamin
Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin
Folat (bara för kvinnor)
Sköldkörtelrubbning
TSH
T4
T3 (bara för kvinnor)
Prostata/Testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)
Inflammation
CRP
Stress/Anabolism
Kortisol
C-Peptid
IGF-1

På denna sida redovisas alla våra hälsotester uppdelade på olika kategorier såsom omfattande hälsokontroller, årliga hälsokontroller, hälsokontroller för män och kvinnor, allergi och vitaminer och mineraler. Klicka på respektive kategori för att se alla tester inom kategorin.

Hälsoanalyser – Kontroll av din hälsa

Med en hälsoanalys kan du inte bara kontrollera dina blodvärden idag, du kan också följa utvecklingen över tid genom att kontinuerligt testa utvecklingen.

Fördelar mot en hälsoundersökning hos din lokala vårdmottagning

Den största fördelen är att du själv bestämmer vad och när du vill testa dina blodvärden, den fördelen har du tyvärr inte om du vänder dig mot din lokala vårdcentral.

Så fungerar det att göra ett hälsotest

Att tänka på inför din blodprovstagning

Tänk på att noggrant läsa igenom de instruktioner vi ger inför blodprovstagningen som du får i samband med att du beställer hälsokontrollen.

Lämna ditt blodprov drop-in

Eftersom e-remissen skickas elektroniskt i samma stund som du beställer hälsotestet kan du inom minuter lämna ditt blodprov drop-in på valt provtagningsställe.

Ditt provsvar av blodanalysen levereras online

Två till sex dagar efter det att du lämnat blodprov får du ett sms och e-post med information om att provsvaret är klart. Du loggar då in på Min Journal på Medisera.se för att ta del av dina provsvar och din personliga läkarkommentar.

Läs kommentarer från läkare

När blodanalysen och provsvaret är klart och skickas till Medisera från laboratoriet läser ansvarig läkare igenom resultaten och skriver en personlig kommentar som du tar del av när du logga in på Min Journal via Bank-ID.

Vanliga frågor och svar

Har ni någon åldersgräns?

Åldersgränsen för att kunna beställa ett hälsotest via blodprov från Medisera är 18 år.

Hur ofta borde man göra en hälsoanalys?

Från en viss ålder kan det vara en god ide att göra en årlig hälsokontroll via blodanalys. Idag kan man dock göra en hälsoanalys så ofta man vill.

Erbjuder ni anpassade analyspaket till företag?

Medisera erbjuder anpassade analyspaket till företag. Kontakta oss för mer information.

Jag har symtom X – kan ni hjälpa mig att välja rätt hälsokontroll?

Våra läkare har inte möjlighet att ge individuella råd kring vilken hälsokontroll som är rätt baserat på symptom, men om du hör av dig till oss via e-post eller telefon kan vi föra en diskussion om bästa upplägg.

Hur lång tid tar det att få provsvaret från blodanalysen?

Från tidpunkten för blodprovstagningen tar det mellan två och sex dagar att få provsvaret till Min Journal.

Vilket hälsotest är mest omfattande?

Hälsokontroll Stor innehåller 34 st blodmarkörer och är vår mest populära och näst största hälsotest vid sidan om Stora Prestationstestet, som är vårt största test med 37 blodmarkörer.

Beställ en hälsoanalys via blodprov idag!