Stockholm3® test -riskbedömning, prostatacancer

Stockholm3 testet är ett blodprov som genom att även ta hänsyn till markörer gällande proteiner och genetik samt klinisk data i en avancerad algoritm ger dig en riskbedömning gällande prostatacancer. Metoden syftar till tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet riktar sig till män i åldern 45-74 år som ej tidigare diagnostiserats med prostatacancer. Testet tas som ett venöst blodprov och du behöver svara på 3 frågor. Följande ingår:

 • Blodanalys av PSA (total) genom metoden Stockholm3
 • Om totalt PSA ≥ 1,5 ng/ml utförs analys avseende proteiner och genetiska förändringar
 • Stockholm3 Risk Score beräknas utifrån analyser samt kliniska data
 • Rekommendation utifrån risknivå
 • Ett läkarkommenterat provsvar online, vanligtvis inom 4-5 veckor, i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • Blodprovstagning på Unilabs
 • Resultat visas som: förhöjd/normal/låg risk för prostatacancer

Du behöver beställa testet minst 5 vardagar innan du vill ta ditt blodprov pga. att din remiss behöver kompletteras med svar på 3 frågor. Avvakta med att ta ditt blodprov tills dess du skickat denna information till Medisera och vi återkommit med bekräftelse! Annars kommer de ej kunna se din remiss på provtagningsstället.

Varför ska du beställa Stockholm3 testet?

Stockholm3 riktar sig till män i åldern 45-74 år som ej tidigare diagnostiserats med prostatacancer. För män som har haft prostatacancer rekommenderas det inte. Tidig upptäckt är en avgörande faktor för om behandlingen skall lyckas. Idag använder man främst blodprovet PSA och det har fått kritik då det riskerar att missa de fall där man hade behövt behandla sin prostatacancer. Stockholm3 har forskningsstöd för att vara mycket specifikt och att hitta i stort sett samtliga fall där cancern behöver behandlas. Detta innebär att möjligheten för tidig upptäckt och behandling har förbättrats genom denna metod.

Beställ provet i god tid – svara på frågor innan du tar ditt blodprov

Du behöver beställa provet i god tid, minst 5 vardagar innan du vill ta ditt blodprov. Detta beror på att din remiss behöver kompletteras med svar på 3 frågor. Dessa behöver skickas med remissen innan provtagning för att analys av data skall kunna genomföras.

Vilka frågor behöver jag svara på innan jag tar mitt blodprov?

Du behöver svara på dessa frågor för att testet skall kunna genomföras korrekt:

 1. Har din far eller någon av dina eventuella bröder/söner fått diagnosen prostatacancer?
 2. Har du nu eller under de senaste 3 månaderna kontinuerligt tagit något av följande läkemedel: dutasterid (tex Avodart) eller finasterid (tex Proscar, Finasterid, med flera)?
 3. Har du tidigare genomgått en prostatabiopsi?

Vad behöver jag tänka på inför mitt blodprov?

Du behöver ha besvarat de 3 frågorna ovan innan du går och tar ditt blodprov, de behöver läggas in i remissen. Avvakta kontakt med Medisera för att administrera det. Ta med dig en giltig legitimation och gå till det provtagningsställe du valde när du lade din beställning. Stockholm3 provtas av Unilabs. De hittar den elektroniska remissen som Medisera har skickat på ditt personnummer. Man behöver inte fasta eller ta blodprovet på en viss tidpunkt på dygnet.

Vad får jag för svar av Stockholm3 testet?

Resultatet består av Stockholm3 Risk Score, vilket är en riskbedömning för att man vid biopsi har en behandlingskrävande prostatacancer, tillsammans med Stockholm3 Recommendation, vilket är en rekommendation om hur man bör följa upp resultatet.

Det finns fem olika svars nivåer:

 • Låg risk: Stockholm3 Risk Score 0-3%
 • Normal risk: Stockholm3 Risk Score 4-10%
 • Förhöjd risk med volymscut-off, Stockholm3 Risk Score 11-29%
 • Förhöjd risk utan volymscut-off, patienter med Stockholm3 Risk Score 11-29%
 • Förhöjd risk utan volymscut-off, Stockholm3 Risk Score ≥ 30%

Här kan du läsa mer om analysen och vad som ingår.

Var kan jag ta Stockholm3?

Analysen kan beställas på de orter och provtagningsställen som är kopplade till Unilabs. Efter beställning är remissen giltig i 3 månader och blodprovet kan tas på följande orter: Stockholm, Göteborg, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping.

OBS! På dessa orter kan vi ej erbjuda Stockholm3: Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Umeå, Gävle, Karlstad, Sundsvall, Falun, Västerås, Örebro, Jönköping, Kalmar, Karlskrona samt Kristianstad. 

Hur lång tid tar det innan jag får mitt svar?

Du har vanligtvis ditt resultat inom 4-5 veckor, ofta snabbare än så.

Hur får jag tillgång till mitt resultat?

När du får ett meddelande från oss att ditt resultat är klart loggar du in med hjälp av mobilt BankID i Min Journal. Här loggar du in. Vi kan i undantagsfall skicka ditt svar per rekommenderat brev mot en avgift. Du behöver då kontakta oss, det är ingenting som sker per automatik. Det tar då längre tid för dig att få ditt svar. Räkna med en veckas förlängd leveranstid om vi behöver skicka brev. Du kan inte få ditt resultat via e-post eller telefon.

Följande blodmarkör ingår i Stockholm3 testet:

Analysgrupp Analys
Prostata

PSA (total) genom metoden Stockholm3

Finns det forskning som stödjer metoden Stockholm3?

Ja, det finns det. Det är en forskargrupp vid Karolinska Institutet ledd av professor Henrik Grönberg som har utvecklat Stockholm3. Studier utfördes mellan 2012 och 2015 på nära 60 000 män. Under 2016 validerades studien i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och Storbritannien. Du kan läsa mer om forskningsstödet för metoden här.

Får jag en diagnos om jag tar Stockholm 3?

Nej, du får ingen diagnos. Det du får är en riskbedömning för att du vid en biopsi skulle visa dig ha prostatacancer som behöver behandlas.

Vad krävs för en diagnos?

Endast Stockholm3 kan inte ge dig en diagnos gällande prostatacancer. För detta krävs det en vidare utredning hos en urolog, beroende på din risknivå. Testet behöver kompletteras med bland annat biopsi och andra undersökningar för att diagnos skall kunna ställas.

Hur presenteras resultatet?

Vid förhöjd risk för prostatacancer (Stockholm3 Risk Score ≥ 11) levereras Stockholm3 Risk Score, totalt PSA samt Prostate Volume Cut-Off / Biopsy Cutoff (om tillämpbart).

Vid normal risk för prostatacancer (Stockholm3 Risk Score 4-10) levereras Stockholm3 Risk Score och totalt PSA.

Vid låg risk för prostatacancer (Stockholm3 Risk Score <4) levereras Stockholm3 Risk Score och totalt PSA med svaret ≤1,5 ng/ml.

Vad är skillnaden mellan Stockholm 3 och ett vanligt PSA-prov?

Stockholm3 identifierar i stort sett samtliga fall där cancern behöver behandlas, endast analys av PSA har visat sig missa vissa behandlingskrävande fall av cancer. Endast PSA analys kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer och detta leder till att män gör biopsi av prostatan utan att det behövs. Biopsin kan ge biverkningar. Stockholm3 halverar antalet onödiga biopsier. Resultatet av PSA-analys kan vara svårtolkat, Stockholm3 ger rekommendationer utifrån risknivå. Nästan 50% av de män som gjort Stockholm3 har haft så låg risk att de inte behöver ta ett nytt test förrän om sex år.

Information om PSA-prov

Precis som vid PSA-test ska alla män som testas med Stockholm3 informeras om eventuella negativa konsekvenser av att testa sig. På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning. Det finns även mer information här: Om PSA via blodprov på 1177.se Här kan du läsa om de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov och få ett underlag för en personlig värdering av dessa.

Betala via företag eller arbetsgivare

Om du vill betala via ditt företag eller din arbetsgivare kan vi skicka en faktura till dig. Maila till info@medisera.se så hjälper vi dig vidare.

Definieras tjänsten som friskvård?

Nej, tyvärr, Mediseras tjänster definieras som Hälso- och sjukvård. Allmän hälsokontroll i syfte att upptäcka sjukdomar ingår inte i begreppet motion och annan friskvård. Om arbetsgivaren betalar en sådan kontroll utgör förmånen en skattepliktig förmån för den anställde. Du kan läsa mer här.

Medisera stöttar Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en organisation som arbetar med påverkan och forskning mot prostatacancer. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen och cirka 10 000 män får diagnos varje år. Prostatacancerförbundets vision är: Ett bra liv trots allt! Alla som lider av prostatacancer ska oavsett bostadsort få den bästa möjliga svenska vården. Prostatacancerförbundet har de senaste åren delat ut över 69 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt inom området. Mediseras gåva stöttar även i år projekt inom prostacancerforskning och opinionsbildning.

Beställ Stockholm3 test - 4190 kr

Så fungerar Min Journal