Samarbetspartners

Medisera samarbetar med många aktörer. Nedan redogörs för några av dem.

Aleris Medilab

Aleris Medilab är ett laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården som erbjuder sina kunder en förenklad och effektiv laboratoriemedicinsk service. Aleris Medilab i korthet:

 • Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi samt patologi/cytologi. Under 2016 utfördes cirka 5 miljoner analyser.
 • Servicekonceptet är format genom mer än 40 års erfarenhet av kvalificerade och krävande kunder inom hälso- och sjukvården, öppen specialistvård, sjukhuskliniker och företagshälsovård.
 • Kompetens, maximal tillgänglighet för kunder och effektiva rutiner är honnörsord.
 • Aleris Medilab erbjuder även kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser.
  Aleris Medilabs laboratorieverksamhet är kvalitetsackrediterad enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.
  Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och drygt tjugo närlaboratorier i Stor-stockholm och i Uppsala. Aleris har också en punktionsmottagning på Sophiahemmet.

Unilabs

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Unilabs i korthet:

 • Laboratoriemedicinska analyser och bild- och funktions-diagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter.
 • Enheterna fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan och uppdragsgivarna är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Tjänsterna kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service.
 • Inom radiologi genomför Unilabs undersökningar med alla metoder som räknas till bild- och funktionsdiagnostik. Unilabs arbetar med modern utrustning med nya tekniska lösningar och investerar i hög humankompetens och kan därför erbjuda hög kvalitet, korta väntetider och konkurrenskraftiga priser.
 • Inom laboratoriemedicin utför Unilabs analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi/cytologi samt transfusionsmedicin, och gör kraftiga satsningar på informationsteknologi och logistik samt utveckling av nya metoder.
 • Unilabs AB har ca 850 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet tar prov, analyserar prov, ger analysrådgivning samt ger stöd för patientnära analysarbete som utförs av vårdpersonal. Karolinska Universitetslaboratoriet i korthet:

 • Karolinska Universitetslaboratoriet utför närmare 20 miljoner analyser per år åt ca 40 000 kunder.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet är indelade i åtta kliniker: Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi/cytologi.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet bedriver ackrediterad verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter och har dessutom ett ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.
 • Verksamheten omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Institutionen för Vård och Omsorg – IVO

Medisera är registrerat hos Institutionen för Vård och Omsorg (IVO), vilket innebär att företaget omfattas av de lagar och regler som gäller för vårdgivare. IVO är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. IVO inrättades 1 juni 2013 och syftar till att utföra tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping övergick från 1 juni 2013 till IVO.

Inspektionen har sitt huvudkontor med stödfunktioner i Stockholm. Utöver detta har myndigheten sin huvudsakliga verksamhet vid sex regionala avdelningar med kontor belägna i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. IVO utövar tillsyn och kontroll av:

 • Hälso- och sjukvård
 • Personal inom hälso- och sjukvård
 • Socialtjänst
 • Verksamhet enligt LSS
 • Handläggning av anmälningar enligt lex Sarah, lex Maria och allmänhetens klagomål på vård och omsorg
 • Tillstånd för verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS
 • Vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården

MediCheck – Rätt hjälp direkt

När du har ett specifikt problem är det bästa alternativet att ta hjälp av en specialist.

På MediCheck träffar du specialistläkare, dietister och psykologer via videosamtal eller via meddelanden. Du behöver ingen remiss och du kan använda din mobil, padda eller dator.

Samtliga specialistläkare har svensk läkarlegitimation och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt specialistområde.

För mer information: MediCheck.se

Läkarmissionen

Medisera stödjer Läkarmissionens arbete med att förändra framtiden för utsatta människor. Under förra året fick närmare 300 000 barn och vuxna hjälp av Läkarmissionens givare. Med din gåva kan fler få hjälp. Se Läkarmissionen för mer information och för att ge en gåva.