Samarbetspartners

Medisera samarbetar med många aktörer. Nedan redogörs för några av dem.

SYNLAB

Aleris Medilab bytte ägare i september 2019. Den nye ägaren är SYNLAB som tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom laboratoriemedicin – analysrådgivning, provtagning, analys och tolkning av undersökningsresultat. Verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är ackrediterad i enlighet med ISO 15189. SYNLAB är en av Europas största laboratoriekoncerner och finns i mer än 40 länder på fyra kontinenter med över 20 000 anställda. De är marknadsledande i Europa på medicinsk laboratorieservice. I Sverige finns SYNLAB sedan tidigare med fyra laboratorier inom livsmedels- och miljö-området.

Unilabs

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Unilabs i korthet:

 • Laboratoriemedicinska analyser och bild- och funktions-diagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter.
 • Enheterna fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan och uppdragsgivarna är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Tjänsterna kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service.
 • Inom radiologi genomför Unilabs undersökningar med alla metoder som räknas till bild- och funktionsdiagnostik. Unilabs arbetar med modern utrustning med nya tekniska lösningar och investerar i hög humankompetens och kan därför erbjuda hög kvalitet, korta väntetider och konkurrenskraftiga priser.
 • Inom laboratoriemedicin utför Unilabs analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi/cytologi samt transfusionsmedicin, och gör kraftiga satsningar på informationsteknologi och logistik samt utveckling av nya metoder.
 • Unilabs AB har ca 850 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet tar prov, analyserar prov, ger analysrådgivning samt ger stöd för patientnära analysarbete som utförs av vårdpersonal. Karolinska Universitetslaboratoriet i korthet:

 • Karolinska Universitetslaboratoriet utför närmare 20 miljoner analyser per år åt ca 40 000 kunder.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet är indelade i åtta kliniker: Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi/cytologi.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet bedriver ackrediterad verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter och har dessutom ett ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.
 • Verksamheten omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Mind Sthlm

Mind Sthlm startades med ambitionen att erbjuda en helhetssyn inom psykisk hälsa och att skapa tjänster som kompletterar den offentliga vården. Vår syn på psykisk hälsa är att vårt mående är unikt för var och en av oss. Därför har vi skapat ett utrymme för att även det stöd/behandlingsmetod du erbjuds ska vara unikt, dvs anpassat för just dig/ er. Ingen är exakt den andra lik och våra behov varierar genom livet. Denna syn på psykisk hälsa avspeglas i hur vi har sammansatt vår personalgrupp, som tillsammans har en enorm bredd på kompetens och erfarenhet. Vi är stolta att idag kunna erbjuda kuratorer, leg psykologer och leg psykoterapeuter som arbetar med bl.a:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Interpersonell  (IPT)
 • Psykodynamisk (PDT)

Barndiabetesfonden

Medisera stödjer Barndiabetesfondens arbete. Se barndiabetesfonden.se för mer information och för att stötta.

Läkarmissionen

Medisera stödjer Läkarmissionens arbete med att förändra framtiden för utsatta människor. Under förra året fick närmare 300 000 barn och vuxna hjälp av Läkarmissionens givare. Med din gåva kan fler få hjälp. Se Läkarmissionen.se för mer information och för att ge en gåva.

Mimerse

Mimerse är ett Stockholmsbaserat bolag som utvecklar evidensbaserade psykologiska behandlingar i Virtual Reality (VR). Behandlingar mot exempelvis stress, social fobi och smärtlindring samlas på en VR plattform som finns tillgänglig både för konsumenter och direkt till vårdgivare. Mimerses vision är att göra KBT-behandlingar mer lättillgängliga och billigare för de som har ett behov att jobba på sitt välmående.

Allergenius

Allergeniussom är en del av Medi-Tec, tillhandahåller produkter som ger allergiska personer bättre förutsättningar att kunna vistas tillsammans med hundar och katter. En glädje för många. Medi-Tec bedriver forskning om diagnostik, prevention och behandling av pälsdjursallergi. Arbetet går ut på att hitta nya vägar till att undvika allergier och på sikt bota dem. Allergenius® Specialprodukter är en av dessa vägar.

Leva sockerfri

Misstänker du att du är sockerberoende? Hos Leva sockerfri kan du få hjälp med att bli av med ditt beroende. Leva sockerfri erbjuder behandling, rådgivning och utbildning inom området. Läs mer här.

CL Friskvård

CL Friskvård tar ett helhetsgrepp om din hälsa med metodik och förhållningssätt både från västerländsk och österländsk medicin. Aspekter som sömn, motion och kost tas i beaktande, liksom din tidigare sjukdomshistoria, undersökningar och symtom. Allt för att hjälpa dig till en mer hälsosam livsstil. Exempel på problematik du kan få hjälp med; mag-tarmproblem såsom ibs eller ulserös kolit, hormonella besvär, utmattning, smärta, idrottsskador, inflammationer, reumatism och förslitningsbesvär.

Öresundshälsan & Öresundsläkarna

Företagshälsa och Sjukvård i ett unikt koncept, samlat under ett tak i Malmö.

rewell

Rewell erbjuder snabb och smidig utredning av symtom på testosteronbrist hos män.

Scandinavian Gastro Clinic

Scandinavian Gastro Clinic är en specialistklinik som utreder och behandlar akuta och kroniska mag- och tarmbesvär. Kliniken har profilerat sig inom Irritable Bowel Syndrome (IBS) och Inflammatorisk Tarmsjukdom (IBD). Kliniken utreder även andra oklara bukbesvär samt cancersjukdomar i mag- och tarmkanalen. Kliniken utför alla endoskopiundersökningar såsom gastroskopi, koloskopi, sigmoidoskopi och kapselenteroskopi. Kliniken har specialister inom proktologi och opererar olika proktologiska åkommor med lokalbedövning och vid behov med narkos. Scandinavian Gastro Clinics vision är att vara den mest kompletta gastrologiska mottagningen i Sverige för utredning och behandling av mag- och tarmsjukdomar. På kliniken finns utöver skickliga specialistläkare inom gastroenterologi även kirurger, dietister och psykologer som är specialiserade på mag- och tarmsjukdomar. Scandinavian Gastro Clinic erbjuder läkarkonsultation och endoskopiundersökningar privat med kort varsel till deras mottagningar i Mölndal och Karlstad. Du som patient kan även boka tid via ditt försäkringsbolag.

Womni

Womni vill ge alla kvinnor möjlighet till bättre hälsa i klimakteriet genom kunskap, stöd och rätt vård. Klimakteriet går kvinnor igenom någon gång mellan 40-60 års ålder. Upplevelsen varierar mellan olika individer, alltifrån dem som inte märker någonting annat än att menstruationen slutar komma till dem som har svåra symtom och en negativ påverkan i det dagliga livet.

Läkarlabbet

Läkarlabbet erbjuder röntgenundersökningar i hela landet utan krav på remiss. Läs mer här.

Aumla

Aumla erbjuder onlinekurser och anpassade program till företag och privatpersoner inom kost och hälsa.

Belly Balance

Belly Balance erbjuder digital behandling av problem med mage och tarm, främst IBS (Irritable Bowel Syndrome). Läs mer här.

Sköldkörtelförbundet

En halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom. Sköldkörtelförbundet är en patientorganisation och en röst för alla de drabbade gentemot vården, forskningen och samhället. Sköldkörtelförbundet arbetar för ökad kunskap, individanpassad vård och ett friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom.

De viktigaste målen är:
• Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en endokrinolog specialiserad på sköldkörtelsjukdom).
• Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning (sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.
• Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
• Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.

Specialistläkarna – Västra Götaland

Specialistläkarna vill göra vården mer tillgänglig för invånarna i Västra Götaland. Det enda du behöver göra är att välja din läkare och boka en tid online. Specialistläkarna har mottagningar i Trollhättan, Göteborg och Lysekil. Läs mer här.

Emanera

Emanera är specialiserade på kvinnohälsa och fertilitet, läs mer här.

wellgo

Wellgo är en digital läkarmottagning som kan hjälpa dig med medicinsk viktnedgång och livsstilsförändringar.