Samarbetspartners

Medisera samarbetar med många aktörer. Nedan redogörs för några av dem.

SYNLAB Medilab

Aleris Medilab byter ägare from september 2019. Den nye ägaren är SYNLAB Medilab som tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom laboratoriemedicin – analysrådgivning, provtagning, analys och tolkning av undersökningsresultat. Verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är ackrediterad i enlighet med ISO 15189. SYNLAB Medilab är en av Europas största laboratoriekoncerner och finns i mer än 40 länder på fyra kontinenter med över 20 000 anställda. De är marknadsledande i Europa på medicinsk laboratorieservice. I Sverige finns SYNLAB sedan tidigare med fyra laboratorier inom livsmedels- och miljö-området.

Unilabs

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Unilabs i korthet:

 • Laboratoriemedicinska analyser och bild- och funktions-diagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter.
 • Enheterna fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan och uppdragsgivarna är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Tjänsterna kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service.
 • Inom radiologi genomför Unilabs undersökningar med alla metoder som räknas till bild- och funktionsdiagnostik. Unilabs arbetar med modern utrustning med nya tekniska lösningar och investerar i hög humankompetens och kan därför erbjuda hög kvalitet, korta väntetider och konkurrenskraftiga priser.
 • Inom laboratoriemedicin utför Unilabs analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi/cytologi samt transfusionsmedicin, och gör kraftiga satsningar på informationsteknologi och logistik samt utveckling av nya metoder.
 • Unilabs AB har ca 850 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet tar prov, analyserar prov, ger analysrådgivning samt ger stöd för patientnära analysarbete som utförs av vårdpersonal. Karolinska Universitetslaboratoriet i korthet:

 • Karolinska Universitetslaboratoriet utför närmare 20 miljoner analyser per år åt ca 40 000 kunder.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet är indelade i åtta kliniker: Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi/cytologi.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet bedriver ackrediterad verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter och har dessutom ett ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.
 • Verksamheten omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Institutionen för Vård och Omsorg – IVO

Medisera är registrerat hos Institutionen för Vård och Omsorg (IVO), vilket innebär att företaget omfattas av de lagar och regler som gäller för vårdgivare. IVO är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. IVO inrättades 1 juni 2013 och syftar till att utföra tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping övergick från 1 juni 2013 till IVO.

Inspektionen har sitt huvudkontor med stödfunktioner i Stockholm. Utöver detta har myndigheten sin huvudsakliga verksamhet vid sex regionala avdelningar med kontor belägna i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. IVO utövar tillsyn och kontroll av:

 • Hälso- och sjukvård
 • Personal inom hälso- och sjukvård
 • Socialtjänst
 • Verksamhet enligt LSS
 • Handläggning av anmälningar enligt lex Sarah, lex Maria och allmänhetens klagomål på vård och omsorg
 • Tillstånd för verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS
 • Vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården

Barndiabetesfonden

Medisera stödjer Barndiabetesfondens arbete. Se barndiabetesfonden.se för mer information och för att stötta.

Läkarmissionen

Medisera stödjer Läkarmissionens arbete med att förändra framtiden för utsatta människor. Under förra året fick närmare 300 000 barn och vuxna hjälp av Läkarmissionens givare. Med din gåva kan fler få hjälp. Se Läkarmissionen.se för mer information och för att ge en gåva.

Mimerse

Mimerse är ett Stockholmsbaserat bolag som utvecklar evidensbaserade psykologiska behandlingar i Virtual Reality (VR). Behandlingar mot exempelvis stress, social fobi och smärtlindring samlas på en VR plattform som finns tillgänglig både för konsumenter och direkt till vårdgivare. Mimerses vision är att göra KBT-behandlingar mer lättillgängliga och billigare för de som har ett behov att jobba på sitt välmående.Mimerse.com

Allergenius

Allergeniussom är en del av Medi-Tec, tillhandahåller produkter som ger allergiska personer bättre förutsättningar att kunna vistas tillsammans med hundar och katter. En glädje för många. Medi-Tec bedriver forskning om diagnostik, prevention och behandling av pälsdjursallergi. Arbetet går ut på att hitta nya vägar till att undvika allergier och på sikt bota dem. Allergenius® Specialprodukter är en av dessa vägar.

Leva sockerfri

Misstänker du att du är sockerberoende? Hos Leva sockerfri kan du få hjälp med att bli av med ditt beroende. Leva sockerfri erbjuder behandling, rådgivning och utbildning inom området. Läs mer här.

Familjeläkaren i Norrköping

Familjeläkaren i Norrköping kan hjälpa dig med alla typer av intyg, försäkringsärenden och skräddarsydda hälsoundersökningar och allmänna konsultationer på hemmaplan. 

CL Friskvård

CL Friskvård tar ett helhetsgrepp om din hälsa med metodik och förhållningssätt både från västerländsk och österländsk medicin. Aspekter som sömn, motion och kost tas i beaktande, liksom din tidigare sjukdomshistoria, undersökningar och symtom. Allt för att hjälpa dig till en mer hälsosam livsstil. Exempel på problematik du kan få hjälp med; mag-tarmproblem såsom ibs eller ulserös kolit, hormonella besvär, utmattning, smärta, idrottsskador, inflammationer, reumatism och förslitningsbesvär.

Öresundshälsan & Öresundsläkarna

Företagshälsa och Sjukvård i ett unikt koncept, samlat under ett tak i Malmö.

MediCheck

För mer information klicka här: MediCheck.se

rewell

Rewell erbjuder snabb och smidig utredning av symtom på testosteronbrist hos män.

Scandinavian Gastro Clinic

Scandinavian Gastro Clinic är en specialistklinik som utreder och behandlar akuta och kroniska mag- och tarmbesvär. Kliniken har profilerat sig inom Irritable Bowel Syndrome (IBS) och Inflammatorisk Tarmsjukdom (IBD). Kliniken utreder även andra oklara bukbesvär samt cancersjukdomar i mag- och tarmkanalen. Kliniken utför alla endoskopiundersökningar såsom gastroskopi, koloskopi, sigmoidoskopi och kapselenteroskopi. Kliniken har specialister inom proktologi och opererar olika proktologiska åkommor med lokalbedövning och vid behov med narkos. Scandinavian Gastro Clinics vision är att vara den mest kompletta gastrologiska mottagningen i Sverige för utredning och behandling av mag- och tarmsjukdomar. På kliniken finns utöver skickliga specialistläkare inom gastroenterologi även kirurger, dietister och psykologer som är specialiserade på mag- och tarmsjukdomar. Scandinavian Gastro Clinic erbjuder läkarkonsultation och endoskopiundersökningar privat med kort varsel till deras mottagningar i Mölndal och Karlstad. Du som patient kan även boka tid via ditt försäkringsbolag.

Womni

Womni vill ge alla kvinnor möjlighet till bättre hälsa i klimakteriet genom kunskap, stöd och rätt vård. Klimakteriet går kvinnor igenom någon gång mellan 40-60 års ålder. Upplevelsen varierar mellan olika individer, alltifrån dem som inte märker någonting annat än att menstruationen slutar komma till dem som har svåra symtom och en negativ påverkan i det dagliga livet. Men det finns hjälp att få. Kontakta Womni.