Leverprov

Detta blodprov är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till levern och din leverfunktionFöljande ingår i leverprovet:

  • 3 st analyser av ALAT (Alaninaminotransferas), ASAT (Aspartataminotransferas) och GGT (Gamma-Glutamyl Transferase)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in ((tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Följande blodmarkörer ingår i leverprovet

Analysgrupp Analys
Leverfunktion

ALAT - Alaninaminotransferas

ASAT - Aspartataminotransferas

GGT - Gamma-Glutamyl Transferase

Beställ leverprovet och undersök din leverfunktion

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Om provet

För vem passar leverprovet?

Leverprovet passar för dig som vill ha kontroll på blodvärden som påvisar leverns funktion. Avvikande värden kan påvisa förhöjd risk för vissa sjukdomar, men även påvisa risknivå avseende alkoholkonsumtion.

Testet bör inte beställas av dig som är sjuk eller har sjukdomssymtom. I detta fall ska alltid en läkare göra en helhetsbedömning och avgöra vilka olika prover och undersökningar som behöver genomföras.

Vilka symtom finns vid problem med levern?

Symtom vid leverproblem kan variera mellan olika personer. Exempelvis kan följande uppstå:

– Illamående
– Kraftig trötthet
– Ändrad färg på urinen
– Svullnader på magen
– Smärta i de övre delarna av buken

Finns det blodprov som undersöker levern och andra organ?

Ja, Hälsokontroll Stor och Hälsokontroll Mellan är två breda hälsokontroller som sker via blodprov. Dessa analyserar ASAT och ALAT. Levertestet består däremot av analys av ASAT, ALAT och GGT.

Om provtagningen

Hur sker beställning av testet och provtagning?

1. Välj testet och fyll i personuppgifter i kassan
2. Välj provtagningsställe (stad och plats)
3. Betala med kort eller Swish

När beställningen är genomförd skickas automatiskt en digital remiss till valt provtagningsställe. Därmed kan provtagning ske redan ett par minuter efter att beställningen är klar. Tidsbokning behöver inte ske då alla prover genomförs under provtagningsställets drop-in tider. Våra provtagningsställen i Stockholm hittas här.

Vilka dagar/tider kan provtagning ske?

De flesta provtagningsställen har drop-in tider måndag till fredag. Många har däremot stängt på fredag eftermiddagar då analyserna behöver skickas iväg senast vid lunch. Efter beställning skickas ett bekräftelsemail ut med all information om provtagning. Aktuella öppettider kan även ses här.

Går det att byta till annat blodprov?

Önskas ett beställt blodprov bytas mot något annat behöver Mediseras kundtjänst kontaktas. Detta sker enklast via mail på info@medisera.se.

Om resultatet

Vad visar resultatet?

Efter 4 till 6 vardagar kommer analysresultatet att presenteras under ”Min Journal” på Medisera.se. Inloggning sker med BankID eller Mobilt Bank-ID. Resultatet visar analysens värde samt referensvärde. Dessutom finns alltid en kommentar från en ansvarig läkare. I det fall värdena är gravt avvikande kommer även läkaren att kontakta personen via telefon.

Vad kan förhöjda värden vara orsak av?

Levertestet analyserar ALAT, ASAT och GGT. Avvikande värden kan exempelvis bero på fetma, att levern har en virusinflammation eller kraftig alkoholpåverkan. Vid kraftigt avvikande värden bör ytterligare undersökningar ske innan en diagnos kan ställas.

Vad är fettlever?

Fettlever är en vanlig åkomma och innebär att levern lagrar mer fett än normalt. För vissa innebär det problem medan vissa har fettlever utan att veta om det. Det upptäcks vanligtvis med blodprov men även provtagning från levern förekommer vid misstanke om fettlever.

Beställ Leverprov - 340 kr

Så fungerar Min Journal