Provtagning i Göteborg

Välj och beställ hälsokontroll
Välj och beställ hälsokontroll

Provtagning i Västra Götaland drop-in

I Göteborg erbjuder Medisera provtagning för hälsokontroll via blodprov drop-in på flera ställen.

Det fungerar så här

Välj vilket blodprov du vill ta, utför beställningen online och få ett läkarkommenterat provsvar i Min Journal. Du behöver inte boka tid, blodprovstagningen sker drop-in.

1. Beställ online

En elektronisk remiss skickas i samma stund som du gör beställningen till det provtagningsställe du väljer i kassan. Du kan därför ta blodprovet direkt efter beställning.

2. Tänk på det här innan blodprovstagning

Vid beställning får du information om vad du behöver tänka på innan blodprovstagning, dels på tack-sidan och i bekräftelsemail. För bäst resultat bör blodprovstagningen ske innan kl. 10 på morgonen.

3. Besök ett av våra provtagningsställen

Provtagningen sker drop-in varför du inte bokar en tid inför provtagningen. Du behöver bara ta med giltigt ID.

4. Provsvaret levereras online

Provsvaret levereras inom 2-6 dagar i Min Journal. Du får då ett sms och e-post och loggar in med Bank-ID i "Min Journal".

Frågor och svar

Var i Göteborg kan man ta blodprovet?

I Göteborg erbjuder vi blodprovstagning för hälsokontroll på Carlanderska sjukhuset, i Almedal på Mölndalsvägen 30 samt vid Heden på Södra vägen 23.

Vilket blodprov är mest populärt?

Hälsokontroll Stor är den kontroll som flest väljer. Du får dina blodvärden ställda mot referensvärden för respektive blodmarkör. Hälsokontroll Stor innehåller analys av:
  • blodfetter
  • blodstatus
  • blodsocker
  • vitaminer och mineraler
  • PSA och testosteron
  • inflammation
samt blodvärden kopplade till funktionen hos olika organ såsom:
  • njure
  • lever
  • hjärta/kärl
  • sköldkörtel
Dina provsvar kommenteras av Mediseras läkare och om de är gravt avvikande ringer läkaren upp.

Kan jag ta blodprovet på min vårdcentral?

Det kan vara svårt att få en omfattande kontroll eller undersökning via blodprov i förebyggande syfte på sin vårdcentral. Ofta behöver du ha symtom eller vara sjuk för att läkaren skall ordinera blodprovstagning. Det finns dock vårdcentraler som erbjuder provtagning och då kan du själv eller din arbetsgivare behöva stå för kostnaden.

Kan jag ta blodprov även fast jag inte är skriven i Göteborg?

Eftersom Medisera är en privat aktör som erbjuder kontroll via blodprov, kan du ta blodprovet på alla de provtagningsställen som är kopplade till oss oavsett var i Sverige du är skriven. Du väljer provtagningsställe i kassan.

Hur länge kan jag vänta med att ta blodprovet?

E-remissen är giltig i 3 månader från beställning, därefter förfaller den.

Är hälsokontroll via blodprov att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, den uppfyller denna definition och Medisera är registrerad hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, och är därmed vårdgivare.

Innebär detta att kostnaden för en hälsokontroll från Medisera är skattefri?

Från skatteverkets hemsida: ” Om arbetsgivaren bekostar privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för kostnaden.” Här kan du läsa mer: Skatteverket  Det ligger dock en proposition att skattefriheten skall slopas.

Vad krävs för att kunna beställa?

Du kan beställa en privat kontroll via blodprov som privatperson förutsatt att du har ett svenskt personnummer samt Bank-Id. Du behöver också vara fyllda 18 år. Du kan själv avgöra vilken vårdgivare du väljer. Både privata och offentliga vårdgivare styrs av samma lagar och förordningar i Sverige.

Vad kostar det?

Mediseras blodprov kostar från några hundra kronor till några tusen kronor.

Är det drop-in på alla provtagningsställen i Göteborgområdet?

De provtagningsställen vi samarbetar med i Göteborg har drop-in varför du inte behöver boka tid i förväg.

Går det att ta blodprovet på helger?

Nej det går inte att ta blodprovet på helger.

Vad ingår i Mediseras hälsokontroller i Göteborg?

Analys av de blodmarkörer som ingår i den hälsokontroll du väljer, liksom provtagning hos valt provtagningsställe ingår. Utöver detta ingår ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID med en analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden. Om ansvarig läkare bedömer att provsvaret är gravt avvikande ingår också ett telefonsamtal från läkaren.

Kan jag göra en allmän undersökning hos Medisera?

Om du med allmän hälsoundersökning menar en undersökning som t.ex. inkluderar kondition och pulstagning erbjuder Medisera inte detta. Medisera erbjuder enbart undersökning via blodprov som innebär att dina blodvärden ställs mot referensvärden för en population varefter man kan konstatera normala eller avvikande värden.

Vad innebär det att göra en privat hälsokontroll?

Med privat hälsokontroll menas att du beställer från en privat aktör och att du inte går via den vanliga sjukvården.

Finns det paketerbjudanden för företag i Göteborg?

Ja, vi erbjuder paketerbjudanden för företag i och runt Göteborg. Läs mer här: företagshälsovård i Göteborg eller kontakta oss för mer information.

Erbjuder ni paketerbjudanden för återkommande kontroller för Göteborgare?

Ja vi erbjuder Årlig Hälsokontroll Stor som innebär att du får rabatt mot att göra minst två hälsokontroller. Du har rätt att avsluta den årliga hälsokontrollen när som helst, dock som tidigast när de två första kontrollerna är genomförda.

Enkelt och säkert att beställa online

Om du vill göra en provtagning kan du beställa den via Mediseras hemsida. Processen är digitaliserad, förutom momentet där du går till valt provtagningsställe för att ta blodprovet. Det är drop-in, så du behöver inte boka en tid, det är bara att följa anvisningarna inför provtagningen och dyka upp under öppettiderna. Ditt blodprov skickas sedan till laboratoriet för analys. De övriga momenten; beställning, betalning, remiss och att ta del av resultatet i din journal, allt kan du göra via din dator eller telefon med hjälp av Bank-Id.

Hälsoundersökning via blodprov

Du kan själv gå in på Mediseras hemsida och beställa den hälsoundersökning du vill göra. Du kan få blodanalys avseende sköldkörteln, funktion hos lever/njure, blodsocker, allergier (ex. pälsdjur, kvalster, pollen, födoämnen/mat, nötter), gluten, binjure-funktion, progesteron/östrogen för kvinnor, D-vitamin, blodfetter och blodstatus, inflammation, mineraler mm.