Hälsokontroll i Göteborg

Välj och beställ hälsokontroll

Boka hälsokontroll via blodprov, ta blodprovet på ett provtagningsställe i Göteborg

I Göteborg samarbetar Medisera i första hand med Unilabs för att möjliggöra provtagning för hälsokontroll via blodprov drop-in dels på Mölndalsvägen 30 och på Carlanderska sjukhuset. Du hittar mer information här: Hälsoundersökning på Carlanderska Göteborg Unilabs Hälsokontroll på Almedal Unilabs Provtagning

Det fungerar så här

Välj vilket hälsotest du vill göra, utför beställningen online och få läkarkommenterat provsvar online. Du behöver inte boka tid, blodprovstagningen sker drop-in.

Beställ hälsokontrollen online

En elektronisk remiss skickas i samma stund som du gör beställningen till det provtagningsställe du väljer i kassan. Du kan därför ta blodprovet direkt efter beställning. Välj och beställ hälsokontroll

Tänk på det här innan blodprovstagning

Vid beställning får du information om vad du behöver tänka på innan blodprovstagning, dels på tack-sidan och i bekräftelsemail. För bäst resultat bör blodprovstagningen ske senast kl. 10 på morgonen. Du hittar mer information här: blodprovstagning.

Besök ett av två provtagningsställen i Göteborg

Provtagningen sker drop-in varför du inte bokar en tid inför provtagningen. Du behöver bara ta med giltigt ID.

Provsvaret levereras online

Provsvaret levereras inom 2-6 dagar i Min Journal. Du får då ett sms och e-post och loggar in med Bank-ID i "Min Journal", som du kommer åt här på webbplatsen.

Frågor och svar

Var i Göteborg kan man ta blodprovet?

I Göteborg erbjuder vi blodprovstagning för hälsokontroll på Carlanderska sjukhuset och Almedal på Mölndalsvägen 30.

Vilken hälsokontroll är mest populär i Göteborg?

Hälsokontroll Stor är den hälsoanalys som flest väljer. Du får dina blodvärden jämförda med referensvärdet för respektive blodmarkör. Hälsokontroll Stor innehåller hälsoanalys av blodfetter, blodstatus, blodsocker, vitaminer och mineraler, PSA och testosteron, blodvärden kopplade till funktionen hos olika organ; njure/lever/hjärta/kärl/sköldkörtel. Hälsokontroll stor innehåller även blodmarkörer kopplat till inflammation. Dina provsvar kommenteras av Mediseras läkare och om de är gravt avvikande ringer läkaren upp.

Kan man göra en hälsokontroll på sin vårdcentral?

Det kan vara svårt att få en omfattande hälsokontroll eller en hälsoundersökning via blodprov i förebyggande syfte på sin vårdcentral. Ofta behöver du ha symtom eller vara sjuk för att läkaren skall ordinera blodprovstagning och analys. Det finns dock vårdcentraler som erbjuder hälsokontroller och då kan du själv eller din arbetsgivare behöva stå för kostnaden.

Om jag inte är skriven i Göteborg - kan jag ändå lämna blodprov på ett provtagningsställe i Göteborg?

Eftersom Medisera är en privat aktör som erbjuder hälsotester via blodprov, kan du ta blodprovet på alla de provtagningsställen som är kopplade till oss oavsett var i Sverige du är skriven. Provtagningsställe väljer du i kassan.

Hur länge kan jag vänta med att ta blodprovet?

E-remissen är giltig i 3 månader från beställning, därefter förfaller den.

Är hälsokontroll via blodprov att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, den uppfyller denna definition och Medisera är registrerad hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, och är därmed vårdgivare.

Innebär detta att kostnaden för en hälsokontroll från Medisera är skattefri?

Från skatteverkets hemsida: ” Om arbetsgivaren bekostar privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för kostnaden.” Här kan du läsa mer: Skatteverket  Det ligger dock en proposition att skattefriheten skall slopas.

Vad krävs för att kunna beställa en privat hälsokontroll i Göteborg?

Du kan beställa en privat hälsokontroll via blodprov som privatperson på medisera.se förutsatt att du har ett svenskt personnummer samt Bank Id. Du behöver också vara fyllda 18 år. Du kan själv avgöra vilken vårdgivare du väljer. Både privata och offentliga vårdgivare styrs av samma lagar och förordningar i Sverige.

Vad kostar en privat hälsoanalys via blodprov?

Mediseras hälsoananalyser kostar från några hundra kronor till några tusen kronor.

Har alla provtagningsställen i Göteborgområdet drop-in, eller måste jag boka tid i förväg?

De provtagningsställen vi samarbetar med i Göteborg har drop-in varför du inte behöver boka tid i förväg.

Går det att göra blodprovstagning på helger?

Nej det går inte att göra blodprovstagningen på helger eller på fredagar efter kl. 12:00.

Vad ingår i Mediseras hälsokontroll?

Analys av de blodmarkörer som ingår i den hälsokontroll du väljer, liksom provtagning hos valt provtagningsställe ingår. Utöver detta ingår ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID med en analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden. Om ansvarig läkare bedömer att provsvaret är gravt avvikande ingår också ett telefonsamtal från läkaren.

Kan jag göra en allmän hälsoundersökning hos Medisera?

Om man med allmän hälsoundersökning menar en undersökning som t.ex. inkluderar kondition, blodtryck och puls erbjuder Medisera inte detta. Medisera erbjuder enbart hälsoundersökning via blodprov som innebär att dina blodvärden ställs mot referensvärden för en population varefter man kan konstatera normala eller avvikande värden.

Vad innebär det att göra en privat hälsokontroll?

Med privat hälsokontroll menas att du beställer från en privat aktör och att du inte går via den vanliga sjukvården.

Finns det paketerbjudanden för företag i Göteborg?

Ja, vi erbjuder paketerbjudanden för företag i och runt Göteborg. Läs mer här: företagshälsovård i Göteborg eller kontakta oss för mer information.

Erbjuder Medisera paketerbjudanden för återkommande kontroller för Göteborgare?

Ja vi har tre olika nivåer på årliga kontroller, årlig Hälsokontroll Stor, Mellan och Bas. Erbjudandet innebär att man får rabatt mot att man förbinder sig till minst två hälsokontroller. Du har rätt att avsluta den årliga hälsokontrollen när som helst, dock som tidigast när de två första kontrollerna är genomförda.

Enkelt och säkert att beställa online

Om du vill göra en hälsoanalys via blodprov kan du beställa den via Mediseras hemsida. Processen är digitaliserad, utom momentet där du går till valt provtagningsställe för att ta blodprovet. Det är drop-in, så du behöver inte boka en tid, det är bara att följa anvisningarna inför provtagningen och dyka upp under öppettiden. Ditt blodprov skickas sedan till laboratoriet för analys. De övriga momenten; beställning, betalning, remiss och att ta del av resultatet i din journal, allt kan du göra via din dator med hjälp av Bank-Id.

Hälsoundersökning via blodprov på nätet

Du kan själv gå in på Mediseras hemsida och beställa den hälsokontroll du vill ha. Du kan få blodanalys avseende sköldkörteln, funktion hos lever/njure, blodsocker, allergier (ex. pälsdjur, kvalster, pollen, födoämnen/mat, nötter), gluten, binjure-funktion, progesteron/östrogen för kvinnor, D-vitamin, blodfetter och blodstatus, inflammation, mineraler mm. Du får dina provsvar kommenterade av en läkare som ringer dig om resultatet är gravt avvikande.