Våra Provtagningsställen i Göteborg

Hälsokontroll i Göteborg

Olika typer av hälsokontroller

Många ställer sig frågan vad en hälsokontroll är och om det finns olika typer av kontroller och ja, dessa kan variera både när det gäller hur omfattande de är och vilka typer av analyser och undersökningar som ingår. Man gör ofta en Hälsokontroll i förebyggande syfte, dvs. anledningen behöver inte vara att man känner sig sjuk utan att man söker information och vill ta reda på statusen på sin hälsa. Ibland ingår det samtal med sköterska eller läkare och att man kartlägger livsstil, vikt och kondition. Man kan undersöka huden och håret, naglar och andning. Ett annat alternativ är att man tar ett blodprov och får sina provsvar digitalt och om man har frågor kring resultatet kan man själv söka läkare för vidare konsultation.

Hälsokontroll, vad är det som brukar ingå?

Vad som ingår varierar, alltifrån en total hälsokontroll med EKG, kontroll av hjärta/lungor mm. till att man tar reda på sina blodvärden. Om du vill ta reda på dina blodvärden och på det sättet få en kontroll av din hälsa via blodanalys ingår det i de mer omfattande provtagningarna exempelvis; blodsocker (korttids och långtids), blodfetter (ex. triglycerider eller kolesterol), blodstatus, testosteron/PSA för män, T3 och folat för kvinnor, stressindikatorer (kortisol, C-Peptid, IGF-1), blodanalyser för anabolism, allergi eller inflammation samt vitamin och mineral. Du kan även få veta dina blodvärden gällande markörer kopplade till funktionen hos njure, lever, sköldkörteln samt hjärta/kärl.

Var i Göteborg kan man ta blodprov för Medisera?

I Göteborg erbjuder vi provtagning på Carlanderska sjukhuset och City Arkadkliniken på Fredsgatan.

Hälsoundersökning Göteborg
Hälsokontroll Göteborg

Allmän hälsokontroll

En allmän hälsokontroll kan ha olika omfattning. Ofta ingår analys av blodvärden men kan även vara mer omfattande med exempelvis hälsosamtal, möte med sköterska eller läkare samt kontroll av EKG, vikt, hjärta-lungor, syn och hörsel, blodtryck, rörelsemönster, kroppstemperatur samt kvalité på hud, hår och naglar.

Kan man få en hälsokontroll på sin vårdcentral?

Det kan vara svårt att få en omfattande hälsokontroll via blodprov i förebyggande syfte på din vårdcentral. Ofta behöver du lida av symtom eller vara sjuk för att läkaren skall ordinera blodanalys. Men det finns de vårdcentraler som erbjuder hälsokontroller och då kan du själv eller din arbetsgivare behöva stå för kostnaden.

Hälsokontroll Stor

Hälsokontroll Stor är den kontroll som de flesta väljer. Du får dina blodvärden jämförda med referensvärdet för respektive blodmarkör. Hälsokontroll Stor innehåller analys av blodfetter, blodstatus, blodsocker, vitaminer och mineraler, PSA och testosteron, blodvärden kopplade till funktionen hos olika organ; njure/lever/hjärta/kärl/sköldkörtel. Hälsokontroll stor innehåller även blodmarkörer kopplat till inflammation, stress, anabolism, samt allergi. Dina provsvar kommenteras av Mediseras läkare och om de är gravt avvikande ringer denne upp dig.

Utökad hälsokontroll

Om du söker en utökad hälsokontroll behöver blodprovet kompletteras med exempelvis hälsosamtal med sköterska eller läkare och andra typer av undersökningar exempelvis viktkoll, EKG, blodtryck, kondition, rörelsemönster, hudrodnader/eksem, kroppstemperatur samt funktion hos hjärta, lungor mm.

Hel Hälsokontroll

En hel hälsokontroll är omfattande och innehåller mer än ett blodprov exempelvis utvidgad hjärt-kärlundersökning (ultraljud av hjärta och kärl), undersökning av specialistläkare, undersökning av lungfunktion, syn- och hörsel, ultraljud av buken och halskärlen. Laboratorieanalyser av blod, urin och avföring kan ingå.

Kan jag beställa en privat hälsokontroll?

Ja, du kan beställa den som privatperson på nätet, det enda du behöver ha är ett svenskt personnummer samt BankId. Du kan själv avgöra vilken vårdgivare du väljer. Både privata och offentliga vårdgivare styrs av samma lagar och förordningar i Sverige.

Hur mycket kostar en Hälsokontroll?

Hälsokontroll via blodprov hos Medisera kostar mellan 430 och 2995 kr beroende på vad du vill ha.

Är Hälsokontroll via blodprov att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, den uppfyller denna definition och Medisera är registrerad hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, och är därmed vårdgivare.

Innebär detta att kostnaden för en Hälsokontroll från Medisera är skattefri?

Från skatteverkets hemsida: ” Om arbetsgivaren bekostar privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för kostnaden.” Här kan du läsa mer:  Skatteverket 
Det ligger dock en proposition att skattefriheten skall slopas.

Hälsokontroll genom blodprov på nätet

Du kan själv gå in på Mediseras hemsida och beställa den Hälsokontroll du vill ha. Du kan få blodanalys avseende sköldkörteln, funktion hos lever/njure, blodsocker, allergier (ex. pälsdjur, kvalster, pollen, födoämnen/mat, nötter), gluten, binjure-funktion, progesteron/östrogen för kvinnor, D-vitamin, blodfetter och blodstatus, inflammation, mineraler mm. Du får dina provsvar kommenterade av en läkare som ringer dig om resultatet är gravt avvikande.

Enkelt och säkert att beställa Hälsokontroll online

Om du vill ha en Hälsokontroll via blodprov kan du beställa den via Mediseras hemsida. Processen är digitaliserad, utom momentet där du går till valt provtagningsställe för att ta blodprovet. Det är drop-in, så du behöver inte boka en tid, det är bara att följa anvisningarna inför provtagningen och dyka upp under öppettiden. Ditt blodprov skickas sedan till laboratoriet för analys. De övriga momenten; beställning, betalning, remiss och att ta del av resultatet i din journal, allt kan du göra via din dator med hjälp av BankId.