Våra Provtagningsställen i Göteborg

Hälsokontroll och hälsoundersökning i Göteborg

Olika typer av hälsokontroller och hälsoundersökningar

Många ställer sig frågan vad en hälsokontroll eller hälsoundersökning är och om det finns olika typer av kontroller och ja, dessa kan variera både när det gäller hur omfattande de är och vilka typer av kontroller och undersökningar som ingår. Man gör ofta en hälsokontroll eller en hälsoundersökning i förebyggande syfte, dvs. anledningen behöver inte vara att man känner sig sjuk utan att man söker information och vill ta reda på statusen på sin hälsa. Ibland ingår det samtal med sköterska eller läkare och att man kartlägger livsstil, vikt och kondition. Man kan undersöka huden och håret, naglar och andning. Ett annat alternativ är att man tar ett blodprov och får sina provsvar digitalt och om man har frågor kring resultatet kan man själv söka läkare för vidare konsultation. Det finns således många olika typer av hälsokontroller och hälsoundersökningar i Göteborg som man kan göra.

Hälsokontroll eller hälsoundersökning, vad brukar ingå?

Vad som ingår i en hälsokontroll eller hälsoundersökning varierar, alltifrån en total hälsoundersökning med EKG, kontroll av hjärta/lungor mm. till att man tar reda på sina blodvärden i en hälsokontroll via blodprov. Om du vill ta reda på dina blodvärden och på det sättet kontrollera din hälsa via blodanalys ingår det i de mer omfattande blodprovstagningarna som Medisera erbjuder exempelvis; blodsocker (korttids och långtids), blodfetter (ex. triglycerider eller kolesterol), blodstatus, testosteron/PSA för män, T3 och folat för kvinnor, stressindikatorer (kortisol, C-Peptid, IGF-1), blodanalyser för anabolism, allergi eller inflammation samt vitamin och mineral. Du kan även få veta dina blodvärden gällande markörer kopplade till funktionen hos njure, lever, sköldkörteln samt hjärta/kärl.

Var i Göteborg kan man ta blodprov för hälsokontroll?

I Göteborg erbjuder vi blodprovstagning på Carlanderska sjukhuset och City Arkadkliniken på Fredsgatan. Du hittar mer information på följande länkar: Carlanderska hälsoundersökning Göteborg Hälsokontroll Göteborg City

Allmän hälsokontroll eller hälsoundersökning i Göteborg

En allmän hälsokontroll kan ha olika omfattning. Ofta ingår analys av blodvärden men kan även vara mer omfattande med exempelvis hälsosamtal, möte med sköterska eller läkare samt kontroll av EKG, vikt, hjärta-lungor, syn och hörsel, blodtryck, rörelsemönster, kroppstemperatur samt kvalité på hud, hår och naglar.

Kan man göra en hälsokontroll eller hälsoundersökning på sin vårdcentral?

Det kan vara svårt att få en omfattande hälsokontroll eller en hälsoundersökning via blodprov i förebyggande syfte på din vårdcentral. Ofta behöver du ha symtom eller vara sjuk för att läkaren skall ordinera blodprovstagning och analys. Men det finns de vårdcentraler som erbjuder hälsokontroller och då kan du själv eller din arbetsgivare behöva stå för kostnaden.

Hälsokontroll Stor i Göteborg

Hälsokontroll Stor är den hälsoanalys som de flesta väljer. Du får dina blodvärden jämförda med referensvärdet för respektive blodmarkör. Hälsokontroll Stor innehåller hälsoanalys av blodfetter, blodstatus, blodsocker, vitaminer och mineraler, PSA och testosteron, blodvärden kopplade till funktionen hos olika organ; njure/lever/hjärta/kärl/sköldkörtel. Hälsokontroll stor innehåller även blodmarkörer kopplat till inflammation, stress, anabolism, samt allergi. Dina provsvar kommenteras av Mediseras läkare och om de är gravt avvikande ringer denne upp dig.

Utökad hälsokontroll eller hälsoundersökning i Göteborg

Om du söker en utökad hälsokontroll eller hälsoundersökning i Göteborg behöver blodprovet kompletteras med exempelvis hälsosamtal med sköterska eller läkare och andra typer av undersökningar exempelvis viktkoll, EKG, blodtryck, kondition, rörelsemönster, hudrodnader/eksem, kroppstemperatur samt funktion hos hjärta, lungor mm. Detta är i dagsläget inget som Medisera erbjuder i Göteborg.

Hel hälsokontroll eller hälsoundersökning

En hel hälsokontroll eller hälsoundersökning är omfattande och innehåller mer än ett blodprov exempelvis utvidgad hjärt-kärlundersökning (ultraljud av hjärta och kärl), undersökning av specialistläkare, undersökning av lungfunktion, syn- och hörsel, ultraljud av buken och halskärlen. Laboratorieanalyser av blod, urin och avföring kan ingå. Inte heller denna typ av hälsokontroll erbjuder Medisera i Göteborg idag.

Kan jag beställa en privat hälsokontroll eller hälsoundersökning i Göteborg?

Ja, du kan beställa den som privatperson på medisera.se, det enda du behöver ha är ett svenskt personnummer samt BankId. Du behöver också vara fyllda 18 år. Du kan själv avgöra vilken vårdgivare du väljer. Både privata och offentliga vårdgivare styrs av samma lagar och förordningar i Sverige.

Hur mycket kostar en hälsokontroll i Göteborg?

Hälsokontroll via blodprov hos Medisera kostar mellan 430 och 2995 kr beroende på vilken hälsokontroll du vill göra.

Är hälsokontroll via blodprov att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, den uppfyller denna definition och Medisera är registrerad hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, och är därmed vårdgivare.

Innebär detta att kostnaden för en hälsokontroll från Medisera är skattefri?

Från skatteverkets hemsida: ” Om arbetsgivaren bekostar privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för kostnaden.” Här kan du läsa mer:  Skatteverket 
Det ligger dock en proposition att skattefriheten skall slopas.

Hälsokontroll eller hälsoundersökning genom blodprov på nätet

Du kan själv gå in på Mediseras hemsida och beställa den hälsokontroll du vill ha. Du kan få blodanalys avseende sköldkörteln, funktion hos lever/njure, blodsocker, allergier (ex. pälsdjur, kvalster, pollen, födoämnen/mat, nötter), gluten, binjure-funktion, progesteron/östrogen för kvinnor, D-vitamin, blodfetter och blodstatus, inflammation, mineraler mm. Du får dina provsvar kommenterade av en läkare som ringer dig om resultatet är gravt avvikande.

Enkelt och säkert att beställa hälsokontroll och hälsoundersökning online

Om du vill göra en hälsokontroll eller hälsoundersökning via blodprov kan du beställa den via Mediseras hemsida. Processen är digitaliserad, utom momentet där du går till valt provtagningsställe för att ta blodprovet. Det är drop-in, så du behöver inte boka en tid, det är bara att följa anvisningarna inför provtagningen och dyka upp under öppettiden. Ditt blodprov skickas sedan till laboratoriet för analys. De övriga momenten; beställning, betalning, remiss och att ta del av resultatet i din journal, allt kan du göra via din dator med hjälp av BankId.