Aldosteron, Renin (inkl. AR-kvot) samt Kalium

Aldosteron och renin (inkl. AR-kvot) ger dig information om hormoner som påverkar blodtrycket. Kalium behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket. Följande ingår:

 • 4 st analyser; aldosteron, renin och kvoten av dessa (AR-kvoten) samt kalium
 • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning. Denna hälsokontroll kan ej erbjudas i Malmö och Kristianstad och inte heller på provtagningsställen kopplade till SYNLAB.

Analysen utförs av laboratorium 1-2 ggr per vecka varför resultatet kan dröja längre än 2 till 6 arbetsdagar.

Provtagningsanvisning: Provtagning bör ske på förmiddagen och pga. olika referensintervall om du varit stående eller liggande skall du antingen ha varit stående eller liggande 30 minuter innan provet tas. Proven i stående kroppsställning tas när individen sätter sig för blodtagning efter att de befunnit sig stående under 30 minuter. Proven i liggande kroppsställning tas efter att individerna befunnit sig i liggande position under minst 30 minuter.

Sköterskan skall ange i remiss-svaret om du varit stående eller liggande innan provtagningen, och det är bra om du själv kommer ihåg detta om sköterskan missar denna anteckning.

När utförs testet?

I första hand utförs testet vid hypertoniutredningar då primär aldosteronism (kallas också primär hyperaldosteronism) önskas utredas, t.ex. vid snabbt uppkommen eller försämrad hypertoni, framför allt hos unga patienter, vid misstanke om annan sekundär hypertoni såsom renovaskulär hypertoni samt vid oklar hypo- eller hyperkalemi (låga eller höga halter av kalium i blodet).

Även då hypoaldosteronism önskas utredas, dvs. otillräcklig produktion av aldosteron i binjurbarken.

Renin och Aldosteron analyseras samtidigt och kvoten Aldosteron/Renin (AR-kvot, kallas också ARR-kvot) beräknas.

Renin

I njurarna finns små grupper av hormonbildande celler. De bildar hormonerna renin och erytropoetin. Renin är ett av de viktigaste hormonerna för kontroll av tryck, flöde och volym i våra vävnader.

Renin utsöndras när blodtrycket är så lågt att njurarna får för lite blod. Hormonet påverkar binjurebarken så att hormonet aldosteron bildas där. Det gör att blodtrycket och blodflödet ökar. Renin påverkar också andra ämnen så att de kan höja blodtrycket.

Aldosteron

Binjurarna är små körtlar som ligger ovanpå njurarna. Varje binjure består av en yttre binjurebark och en inre binjuremärg. I barken bildas tre typer av hormoner; mineralkortikoider, glukokortikoider och könshormoner (svaga former av så kallade androgener).

Mineralkortikoiderna kontrollerar kroppens blodtryck och saltbalans. De hindrar bland annat att för mycket natrium och vatten försvinner ut med urinen. Det viktigaste hormonet i den här gruppen är aldosteron.

Kalium

Kalium är ett mineral i kroppen som finns i alla kroppsvätskor. Kalium bistår vid flera viktiga processer och funktioner, bland annat vid regleringen av vätskebalansen och vatten-syrabalansen i kroppen. Kalium är även viktig för att musklerna ska fungera optimalt. Vi får vanligtvis i oss kalium när vi äter mat. På engelska kallas kalium för potassium.

Vilka felkällor finns?

Bland felkällor finns pågående behandling med läkemedel enligt nedan vilket måste beaktas vid denna analys:

 • ß-blockerare
 • Östrogen
 • Spironolakton /eplerenon
 • Amilorid
 • Lakrits och högt saltintag sänker P-Renin

Även andra läkemedel påverkar, men i mindre utsträckning.

Fullständigare utredning

Vid fullständigare utredning bör man kontakta endokrinologen, då omfattande patientförberedelse samt utsättning av läkemedel kan vara aktuellt.

Följande blodmarkörer ingår:

Analysgrupp Analys
Hormon

P-Aldosteron

P-Renin

Kvot, Aldosteron/Renin (AR-kvot)

Njurfunktion

P-Kalium

Frågor och svar

Hypertoni – högt blodtryck

Högt blodtryck eller hypertoni ökar med åldern och förekommer hos 10-25 % av den vuxna befolkningen. Hypertoni innebär en ökad risk för åderförfettning (ateroskleros) och hjärt-kärlkomplikationer senare i livet.

Kardiovaskulära riskfaktorer föreligger ofta hos patienter med högt blodtryck, t.ex. lipidrubbningar, övervikt, nedsatt insulinkänslighet eller diabetes samt rökning.

RAAS

Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) är ett av kroppens viktigaste system för reglering av blodtryck och spelar en viktig roll för uppkomst av hjärt- kärlsjukdom.

RAAS är ett hormonsystem som reglerar blodtrycket i kroppen genom att förhindra lågt blodtryck med hjälp av en koordinerad effekt av hormonerna angiotensin och renin. Systemet är även viktigt för reglering av vätskebalansen i kroppen.

Vad kan höga värden av aldosteron och renin betyda?

En hög AR-kvot i samband med ett högt P-Aldosteron talar för primär aldosteronism (som följd av adrenal hyperplasi, binjurebarksadenom eller annan sjukdom). Normala kaliumvärden ska också bekräftas hos patienten vid samma provtagning.

Höga P-Renin-värden ses vid renovaskulär stenos, njursjukdomar, leversjukdomar och hjärtsvikt. I dessa fall ses även höga P-Aldosteron-värden.

Högt renin och lågt aldosteron

Däremot ses vid binjurebarkssvikt höga P-Renin-värden i samband med låga P-Aldosteron-nivåer.

Vad kan låga värden innebära?

Låga P-Renin-värden ses vid njursvikt (när den reninproducerande vävnaden förstörs) och vid primär hyperaldosteronism.

Fullständigare utredning

Vid fullständigare utredning bör man kontakta endokrinologen, då omfattande patientförberedelse samt utsättning av läkemedel kan vara aktuellt.

Provtagningsanvisning

Provtagning bör ske på förmiddagen och pga. olika referensintervall om du varit stående eller liggande skall du antingen ha varit stående eller liggande 30 minuter innan provet tas. Stående kroppsställning innebär att du skall ha stått upp under 30 minuter innan provtagning, och liggande kroppsställning innebär att du skall ha varit liggande under 30 minuter innan provtagning.

Sköterskan skall ange i remiss-svaret om du varit stående eller liggande innan provtagningen, och det är bra om du själv kommer ihåg detta om sköterskan missar denna anteckning.

Vad innebär det att provtagning håller ”hög klinisk standard”?

De provtagningar som sker via Medisera håller samma standard som de provtagningar som sker på en vårdcentral.

Beställ Aldosteron, renin, AR-kvot samt kalium - 2495 kr

Så fungerar Min Journal