C-Peptid & IGF-1 test

C-Peptid & IGF-1 testet är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till C-Peptid och IGF-1. Följande ingår:

  • 2 st analyser av C-Peptid & IGF-1
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Analysen av IGF-1 kan i vissa fall göra att leveranstiden blir något längre.

Provtagningsanvisning: Du behöver fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel.

Följande blodmarkörer ingår i C-Peptid & IGF-1 testet

Analysgrupp Analys
Diabetes

C-Peptid

Anabolism

IGF-1

Beställ C-Peptid & IGF-1 testet

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Ibland kan svaret ta något längre tid

C-peptid analysen görs oftast samma dag på laboratoriet. När det gäller laboratorieanalysen IGF-1 körs den mer sällan, ca en gång per vecka, oftast på onsdagar. Detta beror på att det ofta är små volymer och att en hel maskin behöver startas upp för att göra just denna analys. Det kan dröja ytterligare om laboratoriet endast har ett eller två prov att analysera och det kan skilja sig mellan olika laboratorier och mellan olika orter.Tar du ditt blodprov en torsdag kan det dröja till onsdagen efter innan analysen är klar och sedan skall våra läkare kommentera ditt provsvar. I de allra flesta fall kan vi dock ge dig dina svar inom den utlovade leveranstiden.

Frågor och svar om C-Peptid & IGF-1 testet

Om provet

För vem passar testet?

Analys av C-Peptid och IGF-1 passar för personer som vill upptäcka rubbningar i kroppens insulinproduktion. Avvikande värden kan exempelvis vara indikation på diabetes, men kan även bero på tumör. C-Peptid mäts även vid insulinbehandling för att se dess resultat.

Vad är C-Peptid & IGF-1?

C-Peptid är ett så kallat biämne som produceras i samband med kroppens insulinproduktion. Vid ökad insulinproduktion ökar alltså även C-Peptid. En skillnad är däremot att C-Peptid stannar kvar längre i blodet. Därmed kan mätningar ske för att påvisa förhöjd insulinproduktion.

Även nivån av IGF-1 påverkas utifrån kroppens insulinproduktion och produceras främst i levern.

Vilka andra prover kan vara relevanta?

Blodsockertest – Diabetes

Blodprovet ger indikationer på om personen är inom riskzonen för att få diabetes typ-2. Mätning sker av Glukos och HbA1C. Glukosvärdet visar blodsockret vid provtagningstillfället medan HbA1C visar genomsnittligt socker i blodet under de senaste 3 månaderna.

Om provtagningen

Är det något jag bör tänka på inför provtagning?

Tänk på att fasta ett par timmar före provtagning. Till provtagningsstället behöver enbart ID-kort/Körkort tas med då remissen redan skickats dit digitalt när beställningen genomfördes. Mer information ges i det bekräftelsemail som skickas ut vid bokning.

Kan provtagning bokas vid symtom på diabetes?

Vid sjukdomssymtom bör alltid kontakt tas med läkare. Läkaren kommer genomföra en bredare undersökning och även ställa frågor kring livssituation.

Är det samma slags tester som utförs hos en hälsocentral?

Blodproverna som beställs via Medisera har samma höga kliniska standard som om de hade genomförts hos en hälsocentral. De analyseras i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Synlab och Unilabs.

Skillnaden är att testerna hos Medisera kan beställas och genomföras på eget initiativ. Remiss från läkare behövs inte.

Om resultatet

Vad innebär avvikande värden på C-Peptid?

Ett förhöjt värde är en stark indikation på diabetes typ-2. Det går däremot inte att ställa en sjukdomsdiagnos enbart baserat på denna provtagning. Vid förhöjt värde bör därför en tid bokas på en vårdcentral så en läkare kan genomföra en bredare undersökning.

Vad innebär avvikande värden på IGF-1?

Ett förhöjt värde på IGF-1 innebär ökad risk för vissa sjukdomar. Dessutom följs ofta nivån på IGF-1 och insulin åt. Det blir därmed även in indikator på insulinrubbning.

Kan provresultaten tas med till läkare på vårdcentral?

Ja, provresultaten är alltid tillgängliga digitalt och nås via ”Min Journal”. Ta med dator, mobil eller surfplatta och visa läkare på hälsocentral vid oro över avvikande värden.

Beställ C-Peptid & IGF-1 test - 640 kr

Så fungerar Min Journal