Hälsokontroll i Norrköping

Välj och beställ hälsokontroll

Blodprov utan remiss i Norrköping

Medisera erbjuder en tjänst som innebär att blodprov kan beställas utan remiss. Du väljer därmed själv vilka prover som ska genomföras. Vid bokat blodprov i Norrköping sker provtagning hos Cordinator Medical Center på Södra Promenaden 32. Ett enkelt D-vitaminprov eller en stor årlig hälsokontroll? Vi erbjuder drygt 50 olika blodprov som kan beställas utan remiss. Du avgör vilket prov som önskas, beställer och betalar online. När beställningen genomförs skickas automatiskt digital remiss till det provtagningsställe som valts. Därmed kan provtagning ske redan någon minut efter att beställning genomförts. Blodprover kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som årlig kontroll. Väljs årlig regelbunden hälsokontroll ges större rabatt på uppföljande tester och en kallelse skickas ut varje år. En tjänst som många kunder väljer för att tidigt upptäcka om det finns avvikande värden som eventuellt behöver följas upp.

Orsaker till att ta blodprov

  1. Upptäck avvikande värden
Är du ovanligt trött eller känner obehag i kroppen? Med blodprover kan avvikande värden upptäckas och vid gravt avvikande värden, mot referensvärdet, kontaktas du av en legitimerad läkare. Vid sjukdomssymtom ska däremot alltid hälsocentral kontaktas så att läkare kan göra en helhetsbedömning.
  1. Se hur ändrad livsstil ger förändring
Har tidigare blodprover visat förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och du därefter lagt om kost och livsstil? Gör uppföljande prover för att följa dina blodvärden över tid.
  1. Årlig kontroll för att skapa trygghet
Många företag låter sina anställda gå på årlig hälsokontroll som en hälsofrämjande åtgärd. Denna tjänst bokas även av många privatpersoner som vill få en regelbunden kontroll av sina värden. Dessa prover kan aldrig diagnostisera en sjukdom, men påvisa om ytterligare undersökningar behöver ske.

Mer om tjänsten

Vad skiljer Medisera mot en hälsocentral?

Vänd dig alltid till en hälsocentral vid misstanke om sjukdom. En läkare avgör då vilka prover som behöver genomföras samt kan göra en omfattande hälsokontroll. Medisera vänder sig till dig som vill följa olika blodvärden över tid, få bekräftat eller utesluta avvikande värden alternativt önskar genomföra en årlig hälsokontroll via blodprov.

Var tas blodprov i Norrköping?

I Norrköping har vi samarbete med Cordinator Medical Center. Se öppettider och adress här. Bokning av blodproverna sker däremot på Medisera.se.

Går det att ångra ett köp?

Ja, enligt distansköpslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar förutsatt att provet inte är genomfört.