Immunglobulin G (IgG)

Detta test är för dig som vill undersöka immunglobulin G (IgG), som är den vanligast förekommande antikroppen i kroppen. Följande ingår:

  • Analys av Immunglobulin G (IgG)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Ta inte blodprovet samtidigt som du medicinerar NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol). Blodanalys bör heller inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling, du bör vänta minst 2 veckor efter avslutad kur.

Vad är Immunoglobulin G (IgG)?

Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som ingår i det så kallade adaptiva immunförsvaret. Antikroppen bildas av B-lymfocyter som är en vit blodkropp. IgG skyddar t.ex. mot infektioner genom bland annat neutralisering av mikrober och toxiner genom direkt bindning till dem.

Följande blodmarkör ingår i Immunglobulin G (IgG) testet:

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Immunglobulin G (IgG)

Frågor och svar om IgG

Vad är antikroppar?

Antikroppar är proteiner i blodet och en del av kroppens immunförsvar. Dess viktigaste uppgift är att upptäcka smittämnen som t.ex. bakterier, virus, maskar, parasiter eller svampar. IgG är den i blodet vanligast förekommande antikroppsklassen.

Vad är Immunoglobulin G (IgG)?

Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som ingår i det så kallade adaptiva immunförsvaret. Antikroppen bildas av B-lymfocyter som är en vit blodkropp. IgG skyddar t.ex. mot infektioner genom bland annat neutralisering av mikrober och toxiner genom direkt bindning till dem.

Förhöjt IgG

Förhöjt IgG ses vid en rad tillstånd, t ex infektioner, vissa autoimmuna/reumatiska sjukdomar, leversjukdomar och lymfoproliferativa sjukdomar som myelom.

Sänkt IgG

Sänkt IgG-koncentration förekommer vid immunbrist (ärftlig eller förvärvad som vid behandling med immunsuppressiva) samt vid renala och intestinala proteinförluster.

Hur mäts Immunoglobulin G (IgG)?

Immunoglobulin G (IgG) kan mätas både i plasma (P), vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum (S). Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Att tänka på innan du tar provet

Medicinering

Ta inte blodprovet samtidigt som du medicinerar NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol). Blodanalys bör heller inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling, du bör vänta minst 2 veckor efter avslutad kur.

Om IgA och IgM

Immunglobulin A, (lgA)

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som främst förekommer i kroppens slemhinnor (även kallat det mukosala immunförsvaret). IgA finns framför allt i mag-tarmkanalen och luftvägarna, samt i utsöndrade vätskor såsom tårar, saliv och bröstmjölk. Cirka 15-20 procent av blodets immunglobuliner utgörs av Immunglobulin A och det är den vanligaste antikroppen att ha brist på. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin A (IgA) via Medisera. Läs mer om och beställ Immunglobulin A (IgA).

Immunglobulin M, (IgM)

Immunglobulin M (IgM) ingår i det primära immunförsvaret vilket är det som först aktiveras vid en infektion. En ökning av immunglobulin M är ett ett tydligt tecken på infektion. IgM är den största av alla antikroppar. Immunglobulin M (IgM) produceras av B-celler som är en typ av vit blodkropp.  Ytan är klädd med antikroppar som är specialiserade på ett specifikt smittoämne. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin M (IgM) via Medisera. Läs mer om och beställ Immunglobulin M (IgM).

Beställ Immunglobulin G (IgG) - 249 kr

Så fungerar Min Journal