Allergitest gåsfjäder

Allergitest gåsfjäder är för dig som vill veta om du är allergisk mot gåsfjäder. Följande ingår:

  • 1 st test av gåsfjäder
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att man överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen fastnar de lätt i slemhinnorna i ögonen och näsan samt halsen, och kan framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot gåsfjäder

Allergi mot gåsfjäder är inte så vanligt förekommande som andra typer av allergier, men för de som är drabbade kan det vara en källa till besvär och obehag. Symtom på allergi mot gåsfjäder varierar från milda till mer allvarliga reaktioner, och det är viktigt att vara medveten om dessa om du misstänker att du har en sådan allergi.

Följande ingår i allergitestet för gåsfjäder

Analysgrupp Analys
Allergi

Gåsfjäder IgE-antikroppar

Frågor och svar om gåsfjäderallergi

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot gåsfjäder?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot gåsfjäder kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med gåsfjäder. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på allergi mot gåsfjäder?

  • Klåda och Utslag: Många personer som är allergiska mot gåsfjäder upplever klåda och utslag på huden. Detta kan vara särskilt påtagligt om du sover på kuddar eller täcken som innehåller gåsfjäder.
  • Nästäppa: Nästäppa är ett vanligt symtom på allergi och kan också förekomma vid allergi mot gåsfjäder. Detta kan leda till nattlig andningsbesvär och sömnproblem.
  • Hosta: Allergi mot gåsfjäder kan orsaka hosta, särskilt om fjädrarna finns i kuddar eller täcken som du andas in luft från.
  • Andningssvårigheter: I vissa fall kan allergi mot gåsfjäder leda till allvarligare andningssvårigheter, särskilt om du har astma eller andra luftvägsproblem.

Behandling för allergi mot gåsfjäder

Det första steget är att undvika exponering för gåsfjädrar. Detta kan innebära att du behöver byta ut dina kuddar eller täcken mot allergivänliga alternativ. Din läkare kan också rekommendera antihistaminer för att hantera symtomen. Vid allvarliga andningsproblem kan din läkare föreslå användning av inhalatorer eller andra andningsstödjande behandlingar.

Beställ Allergitest gåsfjäder - 395 kr

Så fungerar Min Journal