Hälsokontroll Stor

Hälsokontroll Stor är för dig som vill göra en omfattande hälsokontroll genom kartläggning och analys av blodvärden, ta kontroll över din hälsa genom medicinsk information och undersöka om du är i riskzonen för vissa sjukdomar. Följande ingår i Hälsokontroll Stor:

  • 35 st analyser som bl.a. undersöker blodvärde och som kan indikera diabetes, metabolstörning, hjärtsjukdom, bristande njur- och leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer och inflammation
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför ska du beställa en stor hälsokontroll?

På lång sikt kan alla drabbas av till exempel hjärtinfarkt, diabetes och stroke. Dessa sjukdomar har en tydlig korrelation till livsstilsfaktorer såsom motion, rökning och kost. Genom att kartlägga dina blodvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur dina värden ser ut jämfört med referensvärden och få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom eller lider av brist på ex. vitaminer eller mineraler.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att läsa information från Socialstyrelsen innan du bestämmer dig, du hittar mer här (scrolla ner på sidan) broschyren heter: Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar. Den innehåller information för män som funderar på att göra en hälsokontroll med PSA-prov för att minska sin risk att drabbas av allvarlig prostatacancer. Broschyren beskriver de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov, och ger underlag för en personlig värdering av dessa.

Om testosteron-prov

Även testosteron ingår för män i vår stora hälsokontroll. Är du intresserad av att läsa mer om testosteron rekommenderar vi att du tar del av följande information: Om testosteronbrist hos män Det räcker inte att ha låg testosteronhalt, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen testosteronbrist.

Följande blodmarkörer ingår i Hälsokontroll Stor

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - total

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Vitaminer

D-vitamin

B12 - Kobalamin

B9 - Folat (bara för kvinnor)

Mineraler

Järn

Magnesium

Ferritin

Sköldkörtelrubbning

TSH

T4 (fritt)

T3 (fritt) - (bara för kvinnor)

Prostata/testosteron

PSA (bara för män)

Testosteron (bara för män)

Inflammation

CRP

Beställ Hälsokontroll Stor

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Varför skall jag göra en stor hälsokontroll via blodprov?

Om du vill få en grundlig analys genom en bred uppsättning av blodmarkörer eller om du upplever symtom som kan bero på höga eller låga värden men du inte själv misstänker något specifikt kan du beställa en stor hälsokontroll.

Om provet

För vem passar Hälsokontroll Stor?

Hälsokontroll Stor passar för dig som vill göra en mycket bred analys av din hälsa. Det kan ske för att få se på avvikande värden som eventuellt påvisar förhöjd risk för vissa sjukdomar. Avvikande värden kan även visa att ändrad livsstil behöver ske för att nå ett bättre mående.

Många väljer att beställa Hälsokontroll Stor en gång per år för att därmed göra en regelbunden kontroll. Därmed går det även att tydligt se hur förändringar i livet påverkar kroppens värden. Är ett värde avvikande kan ett blodprov ske på enbart detta mätvärde, i ett senare skede, för att kontrollera att värdet har ändrats genom en ändrad livsstil.

Vad innefattar provet?

Hälsokontroll Stor är Mediseras mest omfattande hälsokontroll. Via ett blodprov genomförs 35 olika analyser. Ett flertal av dessa kan indikera begynnande sjukdomar så som diabetes, sköldkörtelrubbning och vissa hjärtsjukdomar. I tabellen ovan presenteras samtliga blodmarkörer som analyseras.

Om provtagning

Vad behöver jag tänka på inför provtagning?

Oavsett vilken hälsokontroll som beställs från Medisera kommer information att skickas ut, via mail, som anger vad du bör tänka på inför en provtagning.

För Hälsokontroll Stor gäller bland annat att provtagning bör ske på fastande mage och före 10:00 på morgonen. Detta då vissa av de värden som mäts kan bli mindre tillförlitliga om mätningar sker senare på dagen.

Kan provtagning räknas in i friskvårdsbidrag?

Nej, enligt Skatteverket ingår inte allmänna hälsokontroller inom motion och därmed får inte friskvårdsbidraget användas. Däremot är det många företagare som ger sina anställda en årlig hälsokontroll som ett led i deras friskvårdsarbete.

Om resultatet

Vad händer om jag har avvikande värden?

Dina värden kommer att presenteras under Min Journal som nås längst upp på webbplatsen. Inloggning sker med Bank-ID. Efter alla värden finns en kort läkarkommentar. Alla värden presenteras i förhållande till referensvärdet för detta prov.

Vid kraftigt avvikande värden kommer en ansvarig läkare att kontakta dig via telefon för att ge råd om hur du bör gå vidare.

Kan jag se tidigare provresultat och jämföra över tid?

Ja, samtliga provresultat en person fått från Medisera sparas och kan nås via Min Journal. De som väljer att göra en årlig hälsokontroll jämför ofta sina värden mot tidigare år för att se vad som ändrats över tid.

Hur presenteras resultaten vid för höga eller låga värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör i Hälsokontroll Stor på ett visuellt tilltalande sätt som tydligt visar om dina värden är höga, låga eller normala i relation till fastställda referensvärden. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Hälsokontroll Stor - 1390 kr

Så fungerar Min Journal