Hälsokontroll Stor

Hälsokontroll Stor är för dig man eller kvinna som vill göra en omfattande hälsokontroll genom kartläggning och analys av blodvärden. För kvinnor ingår fritt T3 och vitamin B9 (folat) och för män ingår PSA och testosteron. Få kunskap om dina blodvärden, undersök om du är i riskzonen för vissa sjukdomar och följ dina blodvärden över tid. Följande ingår i Hälsokontroll Stor:

  • 36 st analyser som bl.a. undersöker blodvärde och som kan indikera diabetes, hjärtsjukdom, bristande njur- och leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer och inflammation
  • För kvinnor ingår fritt T3 och vitamin B9 (Folat), och för män ingår PSA och testosteron
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning (innan kl. 10:00)

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen. Du behöver också fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Varför ska du beställa en stor hälsokontroll?

På lång sikt kan alla drabbas av till exempel hjärtinfarkt, diabetes och stroke. Dessa sjukdomar har en tydlig korrelation till livsstilsfaktorer såsom motion, rökning och kost. Genom att kartlägga dina blodvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur dina värden ser ut jämfört med referensvärden och få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom eller lider av brist på ex. vitaminer eller mineraler.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att ta del av denna information innan du bestämmer dig: Om PSA via blodprov på 1177.se Här kan du läsa om de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov och få ett underlag för en personlig värdering av dessa.

Om testosteron-prov

Även testosteron ingår för män i vår stora hälsokontroll. Är du intresserad av att läsa mer om testosteron rekommenderar vi att du tar del av följande information: Om testosteronbrist hos män Det räcker inte att ha låg testosteronhalt, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen testosteronbrist.

Följande blodmarkörer ingår i Hälsokontroll Stor

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

Kolesterol - total

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Non-HDL kolesterol

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Vitaminer

D-vitamin

B12 - Kobalamin

B9 - Folat (bara för kvinnor)

Mineraler

Järn

Magnesium

Ferritin

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

T3 (fritt) - (bara för kvinnor)

Prostata/testosteron

PSA (bara för män)

Testosteron (bara för män)

Inflammation

CRP

Blodstatus

Blodstatus är en grupp analyser som ger en övergripande bild över blodets olika celler. En analys av blodstatus kan visa om du lider av blodbrist, som innebär att det finns för få röda blodkroppar i blodet. Blodbrist kan ge symtom som yrsel, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Blodstatus kan även påvisa om de blodceller som har hand om kroppens immunförsvar ligger inom referensvärdet.

Diabetes

Förekomst av diabetes ökar samtidigt som mörkertalet är stort. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som innebär att blodet tillförs för mycket socker. Man brukar dela upp diabetes i typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 påverkar främst barn, medan diabetes typ 2 drabbar fler vuxna. Vid diabetes typ 2 kan inte kroppen hålla blodsockerhalten tillräckligt låg. Konsekvenser av diabetes kan vara om försämrad syn, viktnedgång och utmattning.

Hjärta/kärl

Hjärt- och kärlsjukdom drabbar fler än 2 miljoner människor i Sverige. Fetter i blodet är en känd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Blodfetter har en viktig funktion i kroppen, men vid för höga halter lagras fettet inne i blodkärlen och täpper igen dem. I många fall beror för högt blodfett på livsstilsvanor som rökning, alkoholintag och dålig kost. Genom blodprov går det att upptäcka avvikande värden av blodfetter.

Njurfunktion

Njurarna arbetar likt hjärtat dygnet runt utan vila och utför flera livsviktiga uppgifter. De kallas för kroppens reningsverk då de filtrerar blodet. Det finns flera orsaker till varför människor drabbas av njursjukdomar. Det handlar om bland annat ärftlighet, rökvanor, diabetes och/eller övervikt.

Leverfunktion

Efter huden är levern kroppens största organ. Levern lagrar vitaminer och mineraler och producerar även ämnen som glukos och olika hormoner. Genom blodprov kan du få information om du har höga levervärden.

Vitaminer

Genom den mat du äter får du i dig huvuddelen av de vitaminer som krävs för att upprätthålla kroppens funktioner. Om du inte får i dig tillräckligt med vitaminer kan kroppen lida av vitaminbrist. Konsekvenserna av vitaminbrist kan visa sig på olika sätt beroende på vilken vitamin det handlar om. D-vitaminbrist kan leda till muskelvärk, medan brist på B12 kan orsaka försämrad syn. Vissa känner av symtom, men många lider av vitaminbrist utan att veta om det.

Mineraler

Du får i dig mineraler genom maten du äter. Mineraler behövs för att kroppen skall fungera och må bra. Likt vitaminbrist kan du ha mineralbrist utan att veta om det. Vissa upplever symptom som koncentrationsproblem, huvudvärk och yrsel.

Sköldkörteln

Sköldkörteln har livsviktiga funktioner och sköter om flera av kroppens funktioner, t.ex. ämnesomsättningen. Vissa drabbas av så kallad sköldkörtelrubbning, som innebär en underfunktion eller överproduktion i sköldkörteln. Symptom vid sköldkörtelrubbning kan handla om hjärtklappning, trötthet och nedstämdhet.

Prostata/testosteron

Prostatan går att mäta bl.a. genom att mäta PSA-värdet i blodet. PSA-värdet i blodet ökar vid olika sjukdomar som uppstår i prostatan. Provet går att använda för att hitta tidiga tecken som kan tyda på sjukdom i prostatan. Testosteron är det viktigaste könshormonet för män. Vid brist av testosteron kan symptom som minskad sexlust, nedstämdhet och viktuppgång förekomma.

Inflammation

CRP är ett protein som finns i blodet. Genom att mäta CRP via blodprov kan du få reda på om du har en infektion eller inflammation i kroppen. Ett högt CRP innebär infektion eller inflammation. Om CRP-värdet är högre än referensvärdet kan det innebära ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Beställ Hälsokontroll Stor

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Tidsbokning gäller på vissa provtagningsställen. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas. Gör din hälsokontrollen i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Alternativt besök någon av våra andra städer för att kontrollera din hälsa.

Frågor och svar

Varför skall jag göra en stor hälsokontroll via blodprov?

Om du vill få en grundlig analys genom en bred uppsättning av blodmarkörer eller om du upplever symtom som kan bero på höga eller låga värden men du inte själv misstänker något specifikt kan du beställa en stor hälsokontroll.

Om provet

För vem passar Hälsokontroll Stor?

Hälsokontroll Stor passar för dig som vill göra en bred analys av dina blodvärden och din hälsa. Upptäck avvikande värden som eventuellt påverkar din hälsa och påvisar förhöjd risk för vissa sjukdomar. Avvikande värden kan även visa att ändrad livsstil behöver ske för att nå ett bättre mående.

Många väljer att göra Hälsokontroll Stor en gång per år för att göra en regelbunden kontroll. Syftet är att följa blodvärden över tid. Är ett värde avvikande kan ett blodprov ske på enbart detta mätvärde, i ett senare skede, för att kontrollera om värdet har ändrats.

Vad innefattar provet?

Hälsokontroll Stor är en av Mediseras mest omfattande hälsokontroller. Via ett blodprov genomförs 36 olika analyser. Ett flertal av dessa kan indikera begynnande sjukdomar så som diabetes, sköldkörtelrubbning och vissa hjärtsjukdomar. I tabellen ovan presenteras samtliga blodmarkörer som analyseras.

Om provtagning

Vad behöver jag tänka på inför provtagning?

Oavsett vilken hälsokontroll som beställs från Medisera kommer information att skickas ut, via mail, som anger vad du bör tänka på inför provtagningen.

För Hälsokontroll Stor gäller bland annat att provtagning bör ske på fastande mage och före 10:00 på morgonen. Detta då vissa av de värden som mäts kan bli mindre tillförlitliga om mätningar sker senare på dagen. Se också följande sida för mer information.

Kan provtagning räknas in i friskvårdsbidrag?

Nej, enligt Skatteverket ingår inte allmänna hälsokontroller inom motion och därmed får inte friskvårdsbidraget användas. Däremot är det många företagare som ger sina anställda en årlig hälsokontroll som ett led i deras friskvårdsarbete.

Om resultatet

Vad händer om jag har avvikande värden?

Dina värden kommer att presenteras under Min Journal som nås längst upp på webbplatsen. Inloggning sker med Bank-ID. Efter alla värden finns en läkarkommentar. Alla värden presenteras i förhållande till referensvärdet för detta prov.

Vid kraftigt avvikande värden kommer en ansvarig läkare att kontakta dig via telefon för att ge råd om hur du bör gå vidare.

Kan jag se tidigare provresultat och jämföra över tid?

Ja, samtliga provresultat en person fått från Medisera sparas och kan nås via Min Journal. De som väljer att göra en årlig hälsokontroll jämför sina värden mot tidigare år för att se vad som ändrats över tid.

Hur presenteras resultaten vid för höga eller låga värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör i Hälsokontroll Stor på ett visuellt tilltalande sätt som tydligt visar om dina värden är höga, låga eller normala i relation till fastställda referensvärden. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Hälsokontroll Stor - 1390 kr

Så fungerar Min Journal