HÄLSOKONTROLL VIA BLODPROV
BESTÄLLNING & PROVSVAR ONLINE

Välj och beställ hälsokontroll
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning, på ett provtagningsställe nära dig
  • Digitalt läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” via Bank-ID, snabbt, enkelt & patientsäkert. Du behöver inte skapa ett konto.
  • Blodprovstagning med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet
  • Analysen konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Legitimerad läkare kommenterar dina provsvar och ringer upp om de är gravt avvikande
Är du sjuk rekommenderar vi att du söker läkarkontakt inom vården. Se www.1177.se, dvs. vårdguiden, för mer information. Vid akut sjukdom ring 112.

Beställ din hälsokontroll

Se alla våra hälsokontroller