HÄLSOKONTROLL VIA BLODPROV
BESTÄLLNING & PROVSVAR ONLINE

Välj och beställ hälsokontroll
Är du sjuk rekommenderar vi att du söker läkarkontakt inom vården. Se www.1177.se, dvs. vårdguiden, för mer information. Vid akut sjukdom ring 112.

Beställ din hälsokontroll

Se alla våra hälsokontroller