blodprov fördelar och nackdelar

Blodprov och PSA

27 februari 2020

”Alla män över 50 år bör kolla sitt PSA för att ta reda på hur det står till med prostatan”

Det är Prostatacancerförbundet som rekommenderar alla män över 50 år att genomföra provet för att därmed upptäcka eventuella förhöjda värden tidigt. Har många i släkten drabbats av prostatacancer rekommenderar Cancerfonden att tester redan bör genomföras vid 40 års ålder. Ett förhöjt värde måste inte vara ett tecken på cancer – men cancer medför mycket ofta förhöjda PSA-värden. Den absolut vanligaste orsaken till PSA-test via blodprov är alltså att upptäcka tecken på prostatacancer. Endast ett blodprov kan inte vara en enskild faktor för diagnos, för detta behövs det kompletterande undersökningar.

PSA-värden via blodprov

PSA (Prostataspecifikt antigen) produceras i prostatakörteln och finns framförallt i sädesvätskan. En mindre mängd av PSA ”läcker” ut i blodet och därmed skapas en låg koncentration av PSA i blodet. Alla män har alltså nivåer av PSA men vid exempelvis inflammation eller begynnande cancer uppstår förhöjda värden. Vid cancer bryts prostatavävnaden ner vilket är orsaken till att mer PSA läcker ut till blodet.

Nivån påverkas av ålder

Hur höga nivåer av PSA som är inom medelvärdet varierar beroende på ålder. Efter medelåldern är det vanligt att prostatakörteln förstoras vilket innebär en ökad nivå av PSA. Medianvärdet ökar alltså med åldern och därmed även nivåerna för normalvärden.

Vad händer vid prostatacancer?

Det som sker vid prostatacancer är att membranens barriärfunktion minskas och högre nivåer av PSA når blodet. Detta sker även vid inflammationer i kroppen. En onormalt hög nivå av PSA kan alltså vara ett tecken på begynnande prostatacancer men det kan även finnas andra orsaker.

När kan man se förhöjda värdet av PSA i blodet?

Man kan se förhöjda värden av PSA i blodet vid en godartad prostataförstoring (som blir vanligare med åldern), vid urinvägsinfektion eller inflammation i prostatan. Förhöjda värden ses även vid prostatacancer.

Att upptäcka prostatacancer tidigt

Prostatacancer kan utvecklas relativt långt innan man märker några tydliga symtom. I ett senare skede kan det resultera i ryggsmärtor, blod i urinen och svårigheter med att kissa. Det går däremot att se förhöjda värden av PSA redan på ett tidigt stadium. Det sker genom ett enkelt blodprov som exempelvis kan ske med en årlig regelbundenhet. För många blir det därmed ett test som ger en extra trygghet. Skulle provet visa för höga värden är det viktigt att man kontaktar läkare som kan göra vidare undersökning. Kom ihåg att de flesta män med förhöjt PSA-värde INTE har prostatacancer. Ett högt värde bör däremot undersökas vidare av läkare.

Här kan du läsa mer om vad Socialstyrelsen anser om PSA-prov.

Beställ PSA prov via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.