Allergitest vete

Allergitest för vete är för dig som vill veta om du är allergisk mot vete. Följande ingår:

 • 1 st allergitest för vete
 • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot vete

Veteallergi är den vanligaste formen av spannmålsallergi. Vid veteallergi har kroppen producerat allergiantikroppar, kända som IgE-antikroppar, mot proteiner som finns i vete, särskilt i vetemjöl och dess derivat. När en individ med veteallergi konsumerar något som innehåller vete, utlöses en allergisk reaktion. Denna typ av allergi förekommer oftare hos barn och kan ibland växa bort med åldern. Det är lätt att förväxla veteallergi med glutenintolerans eller celiaki, men dessa är olika medicinska tillstånd.

Vete innehåller en rad olika proteiner, varav gluten är ett. Det är värt att notera att personer som är allergiska mot vete kan i vissa fall tolerera gluten, men ändå uppleva allergiska reaktioner från andra proteiner i vete. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom många felaktigt använder termen “glutenallergi” när de egentligen avser glutenintolerans, som är en autoimmun sjukdom som utlöses av gluten från vete och andra gluteninnehållande spannmål.

Dessutom kan en allergisk reaktion mot veteproteiner också ha samband med korsallergi, där grundorsaken till allergin är en reaktion mot gräspollen. Det innebär att personer som är allergiska mot gräspollen kan uppleva allergiska symtom när de äter vete eller veteinnehållande produkter, på grund av likheten mellan vissa proteiner i gräspollen och vete.

Följande ingår i Allergitest vete

Analysgrupp Analys
Allergi

Vete IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot vete

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot vete?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot vete kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med vete. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på veteallergi?

Vid veteallergi är kroppens reaktion snabb och kan inträffa direkt efter att någon som är allergisk har intagit veteprotein från maten. Men det är också möjligt att uppleva reaktioner genom inandning av vetemjöl. Symtomen vid veteallergi varierar från person till person, men inkluderar ofta:

 • Hudutslag: En vanlig manifestation av veteallergi är hudutslag, som kan vara röda, kliande och obehagliga.
 • Irritation och klåda i mun och hals: När veteprotein kommer i kontakt med slemhinnorna i munnen och halsen kan det utlösa irritation och klåda.
 • Magbesvär: Smärta i magen, uppblåsthet, och obehag är också vanliga symtom på veteallergi.
 • Diarré: Vissa personer kan uppleva diarré som en reaktion på veteallergi.
 • Kräkningar: Kräkningar är en annan möjlig reaktion när kroppen försöker bli av med det främmande ämnet.
 • Rinnsnuva: Liksom andra allergier kan veteallergi manifestera sig som rinnsnuva.
 • Astma: För personer med astma kan veteallergi förvärra deras astmasymtom och orsaka andningssvårigheter.

För vissa individer kan veteallergi utlösa en mycket allvarlig och potentiellt livshotande allergisk reaktion som kallas anafylaxi eller allergisk chock.  Veteallergi är en allvarlig allergisk reaktion som kräver omedelbar uppmärksamhet och medicinsk vård.

Beställ Allergitest vete - 395 kr

Så fungerar Min Journal