Medel Cell Volym (MCV)

Denna analys mäter medel cell volymen på röda blodkroppar. Följande ingår:

  • 1 analys av Medel Cell Volym (MCV)
  • Blodprovstagning på Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen. Kan ej provtas på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Vad är MCV?

MCV är ett värde som anger de röda blodkropparnas genomsnittliga volym. Det är med andra ord ett värde som visar hur stora dina röda blodkroppar är.

Varför behövs analysen?

MCV är ett av flera test som utförs för att få en bild av blodstatus. De röda blodkropparnas storlek kan bland annat ge en indikator på typ av anemi (blodbrist). Olika anemier påverkar blodkropparnas volym.

Följande ingår i Medel Cell Volym (MCV) testet

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Medel Cell Volym (MCV)

Frågor och svar om Medel Cell Volym (MCV)

Vad innebär ett högt värde av MCV?

Ett förhöjt värde kan innebära brist på vitaminerna folatsyra eller B12. Höga MCV-värden kan även förekomma hos personer med alkoholism utan att kroppen har någon anemi. När de röda blodkropparna är större än vanligt kallas detta för makrocytär anemi.

Vad innebär ett lågt värde av MCV?

Ett lågt MCV-värde kan bero på järnbrist eller att det förekommer kronisk blödning. Järnbrist förekommer ofta hos kvinnor som har kraftig menstruation eller som är havande. Det kan även förekomma hos personer som har en obalanserad kost. När de röda blodkropparna är mindre än vanligt kallas det för mikrocytär anemi.

Beställ Medel Cell Volym (MCV) - 175 kr

Så fungerar Min Journal