Transferrinmättnad

Denna analys mäter transferrinmättnad i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av transferrinmättnad
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen på grund av naturlig dygnsvaraiation.

Vad är transferrinmättnad?

Transferrinmättnad är kvoten mellan järn och TIBC (järn/TIBC). TIBC står för Total Iron Binding capacity och betyder mängden järn som blodets plasma kan binda. Man kan även kalla det järnmättnad. Transferrin är den normala transportformen för järn i kroppen.

Varför behövs analysen av transferrinmättnad?

Kontroll av transferrinmättnad kan ingå i bedömning och uppföljning av behandling gällande tex. blodbrist (anemi), järnbrist samt hemokromatos. Hemokromatos är en genetisk sjukdom där kroppens järnupptag inte fungerar som det skall med följden att man lagrar för mycket järn i sina depåer.

Observera att tillförsel av hormoner (tex. p-piller) och graviditet kan påverka parametrarna som ingår i att räkna fram transferrinmättnad. Även inflammation, näringsbrist och nedsatt förmåga att absorbera olika ämnen i kroppen kan påverka värdet.

Följande ingår i transferrinmättnad testet

Analysgrupp Analys
Järnpanel

Transferrinmättnad

Frågor och svar om transferrinmättnad

Vad innebär ett lågt värde av transferrinmättnad?

Ett lågt värde av transferrinmättnad kan ses vid järnbrist.

Om man har ett lågt värde av transferrinmättnad kan det innebära att en liten del av transferrinet i blodet är mättat av järn, vilket kan indikera järnbrist. Ett lågt värde kan även vara ett tecken på inflammation, kronisk sjukdom, leversjukdom eller njursjukdom. Undernäring är en annan möjlig orsak, då otillräckligt intag av järn och proteiner leder till minskad transferrinmättnad.

Varför sjunker transferrinmättnaden vid inflammation?

Vid inflammation sjunker transferrinmättnaden eftersom kroppen aktiverar en akutfasreaktion. Akutfasreaktionen ökar produktionen av ett hormon som kallas hepcidin, som reglerar järnmetabolismen. Den ökade mängden hepcidin minskar järnabsorptionen i tarmen, vilke leder till en minskad järnmängd i blodet och sänker transferrinmättnaden eftersom det finns mindre järn tillgängligt att binda till transferrin.

Kroppen gör detta som en försvarsmekanism för att begränsa tillgången till järn för patogener, som behöver järn för att växa och föröka sig. Genom att minska järntillgängligheten i blodet försöker kroppen begränsa infektionen och kontrollera inflammationen. Därför sjunker transferrinmättnaden som en del av kroppens försvar mot infektioner och inflammationer.

Vad innebär ett högt värde av transferrinmättnad?

Ett förhöjt värde kan ses vid järnöverskott.

Ett högt värde av transferrinmättnad innebär att en stor andel av transferrinet i blodet är mättat med järn och indikerar ett järnöverskott i kroppen. Ett högt värde kan bland annat observeras vid hemokromatos, leversjukdom eller vissa typer av anemi. Höga nivåer kan leda till organskador på grund av järnöverskottets toxiska effekter. Därför är det viktigt att identifiera och behandla orsaken till högt transferrinmättnadsvärde för att förhindra komplikationer.

Varför blir transferrinmättnaden högre vid hemokromatos?

Hemokromatos är en sjukdom som leder till överdriven ackumulering av järn i kroppen. Den vanligaste formen är hereditär hemokromatos, som är en genetisk sjukdom orsakad av mutationer i gener som reglerar järnupptag.

Vid hemokromatos sker en ökad absorption av järn från kosten, vilket leder till höga nivåer av järn i blodet. När det finns ett överskott av järn i blodet, blir en större andel av transferrinet mättat med järn. Detta resulterar i en hög transferrinmättnad.

Beställ Transferrinmättnad - 290 kr

Så fungerar Min Journal