Transferrinmättnad

Denna analys mäter transferrinmättnad i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av transferrinmättnad
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen på grund av naturlig dygnsvaraiation.

Vad är transferrinmättnad?

Transferrinmättnad är kvoten mellan järn och TIBC (järn/TIBC). TIBC står för Total Iron Binding capacity och betyder mängden järn som blodets plasma kan binda. Man kan även kalla det järnmättnad. Transferrin är den normala transportformen för järn i kroppen.

Varför behövs analysen av transferrinmättnad?

Kontroll av transferrinmättnad kan ingå i bedömning och uppföljning av behandling gällande tex. blodbrist (anemi), järnbrist samt hemokromatos. Hemokromatos är en genetisk sjukdom där kroppens järnupptag inte fungerar som det skall med följden att man lagrar för mycket järn i sina depåer.

Observera att tillförsel av hormoner (tex. p-piller) och graviditet kan påverka parametrarna som ingår i att räkna fram transferrinmättnad. Även inflammation, näringsbrist och nedsatt förmåga att absorbera olika ämnen i kroppen kan påverka värdet.

Följande ingår i transferrinmättnad testet

Analysgrupp Analys
Järnpanel

Transferrinmättnad

Frågor och svar om transferrinmättnad

Vad innebär ett högt värde av transferrinmättnad?

Ett förhöjt värde avseende transferrinmättnad kan ses vid järnöverskott.

Vad innebär ett lågt värde av transferrinmättnad?

Lågt värde av transferrinmättnad kan ses vid järnbrist.

Beställ Transferrinmättnad - 290 kr

Så fungerar Min Journal