Allergitest chilipeppar

Allergitest för chilipeppar är för dig som vill veta om du är allergisk mot chilipeppar. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för chilipeppar
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot chilipeppar

Allergi mot chilipeppar är en ovanlig men möjlig allergisk reaktion mot denna hetta producerande växt. Chilipeppar används i matlagning över hela världen för att ge kryddning och hetta åt olika rätter. Allergin inträffar när immunsystemet reagerar överdrivet på proteiner i chilipeppar, vilket kan leda till en rad olika allergiska symtom.

Korsreaktioner kan också vara en oro för dem med chilipepparallergi, och det är viktigt att vara medveten om möjliga liknande proteiner i andra kryddor och växter.

Följande ingår i Allergitest chilipeppar

Analysgrupp Analys
Allergi

Chilipeppar IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot chilipeppar

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot chilipeppar?

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot chilipeppar kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk. Om allergin bekräftas är den primära behandlingen att undvika chilipeppar och produkter som innehåller det.

Vilka är de vanligaste symtomen på allergi mot chilipeppar?

Symtom på allergi mot chilipeppar kan inkludera klåda, rodnad och svullnad runt munnen och ansiktet. För vissa personer kan detta utvecklas till mer allvarliga reaktioner som andningssvårigheter och i sällsynta fall anafylaxi.

Att leva med allergi mot chilipeppar innebär att vara medveten om matvanor och göra medvetna val för att undvika allergenet. Vid misstanke om chilipepparallergi är det viktigt att söka professionell medicinsk hjälp för att få en korrekt diagnos och för att utveckla en lämplig plan för hantering och förebyggande av allergiska reaktioner.

Beställ Allergitest chilipeppar - 395 kr

Så fungerar Min Journal