TIBC (Järnbindande kapacitet)

Denna analys mäter TIBC (järnbindande kapacitet) i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av TIBC (järnbindande kapacitet)
  • Blodprovstagning på Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter). Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder ej TIBC.
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen på grund av naturlig dygnsvaraiation. OBS! Tas blodprovet på ett Karolinska provtagningsställe svaras Transferrin ut istället för TIBC (Total Iron Binding capacity).

Vad är TIBC?

TIBC står för Total Iron Binding capacity och betyder den totala mängden järn som blodets plasma kan binda, det vill säga järnbindande kapacitet. TIBC korrelerar med Transferrin.

Varför behövs analysen av TIBC?

Analysen kan vara en del i utredningen avseende blodbrist med oklar orsak samt vid misstanke om hemokromatos eller järnbrist. Hemokromatos är en genetisk sjukdom där kroppens järnupptag inte fungerar som det skall med följden att man lagrar för mycket järn i sina depåer.

Analysen bör tolkas tillsammans med andra relevanta värden då faktorer som till exempel järnbrist, inflammation, hormoner (p-piller), graviditet, alkohol, malnutrition (näringsbrist) och malabsorption (svårigheter att ta upp ämnen från maten) kan påverka värdet av TIBC.

Följande ingår i TIBC testet

Analysgrupp Analys
Järnpanel

TIBC (Järnbindande kapacitet)

Frågor och svar om TIBC

Vad innebär ett högt värde av TIBC?

Förhöjda värden av TIBC kan ses vid till exempel järnbrist och vid hormonanvändning (p-piller) Kan även ses vid graviditet.

Vad innebär ett lågt värde av TIBC?

Låga värden av TIBC kan ses vid till exempel inflammation, näringsbrist och nedsatt förmåga att absorbera olika ämnen.

Beställ TIBC - 295 kr

Så fungerar Min Journal