Allergitest äpple

Allergitest för äpple är för dig som vill veta om du är allergisk mot äpple. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för äpple
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot äpple

Allergi mot äpple är en relativt vanlig företeelse i Skandinavien, där många också är allergiska mot björkpollen. Pollenallergiker kan utveckla så kallad korsallergi eftersom äpple innehåller ett protein som liknar ett allergiframkallande protein i björkpollen. Denna likhet gör att antikropparna mot björkpollenallergenet även binder till proteinet i äpple. Symtomen kan variera från milda till mer allvarliga och inkluderar ofta klåda i munnen, halsen eller öronen. Vissa människor med korsallergi kan uppleva svullnad i ansiktet, nässelutslag eller magbesvär.

Allergiska reaktioner mot äpple, liksom mot många andra allergener, följer vanligtvis ett mönster där kroppen först måste exponeras för allergenet för att sedan utveckla en allergisk reaktion. Vid den första exponeringen bildas antikroppar mot allergenet. Nästa gång personen kommer i kontakt med samma allergen, binder antikropparna till det och frigör ämnen, inklusive histaminer, som utlöser den allergiska reaktionen.

Följande ingår i Allergitest äpple

Analysgrupp Analys
Allergi

Äpple IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot äpple

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot äpple?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot äpple kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk mot äpple.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med äpple. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på äppleallergi?

Symptomen på en allergisk reaktion mot äpple kan variera från person till person. De kan variera från milda till mer allvarliga och inkluderar ofta klåda i munnen, halsen eller öronen. Vissa människor med korsallergi kan uppleva svullnad i ansiktet, nässelutslag eller magbesvär.

Det är viktigt att vara medveten om dessa allergiska reaktioner och vid behov konsultera en allergolog eller läkare för att fastställa rätt diagnos och få råd om hur man hanterar allergi mot äpple eller andra korsreaktiva ämnen.

Beställ Allergitest äpple - 395 kr

Så fungerar Min Journal