Blodbild

Värdefulla indikatorer

Medisera erbjuder en omfattande uppsättning blodprov som är utformade för att mäta och utvärdera blodbilden, till exempel blodstatus, b-celler, blodgrupp, blodstatus, hemoglobin, blodkoagulering, komplett blodräkning (CBC) och differentiella blodräkningar. Dessa tester ger t.ex. information om antalet blodkroppar, deras storlek och form, och kan hjälpa till att identifiera potentiella avvikelser.

Blodbilden är en uppsättning värdefulla indikatorer på din övergripande hälsa och kan avslöja information om ditt blod och hälsotillstånd.

Olika komponenter

Blodbilden består av flera olika komponenter, t.ex. röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Dessa komponenter har var och en sina egna funktioner och är avgörande för att kroppen ska fungera. Förändringar i blodbilden kan indikera olika sjukdomar och tillstånd, inklusive anemi, infektioner och blödningsrubbningar.

Upptäck störningar

Med hjälp av blodbilden kan man upptäcka olika störningar i kroppen, till exempel tecken på olika slags blödningar, inflammationer, störningar av blodbildningen i ryggmärgen samt flera faktorer i anslutning till intag och upptagning av näring.

Vem är blodproven relevanta för?

Blodproven är relevant för dig som vill övervaka ditt hälsotillstånd och få insikt i din blodbild. De kan vara särskilt värdefulla för personer med kända blodsjukdomar eller kroniska tillstånd.