Prostata

Förstå PSA- och Stockholm3-testen

Blodprov för att övervaka prostatans hälsa har blivit en viktig del av preventivvård och tidig diagnos av prostatarelaterade sjukdomar. Två av de mest använda testerna för detta ändamål är PSA-testet och Stockholm3-testet. Dessa tester ger värdefull information för att identifiera potentiella problem och avgöra om ytterligare utredning är nödvändig.

PSA-testet (Prostataspecifikt antigen)

PSA är ett protein som produceras av celler i prostatan och utsöndras i blodet. En PSA-test mäter nivån av detta protein i blodet. Höga nivåer av PSA kan indikera olika tillstånd i prostatakörteln, inklusive prostatacancer.

Förebyggande vård

PSA-test används för att screena för prostatacancer, särskilt hos män över 50 år eller de med ökad risk.

Tidig diagnos

Ett förhöjt PSA-resultat kan indikera behovet av ytterligare tester, inklusive vävnadsbiopsier, för att fastställa en eventuell diagnos.

Följa upp behandling

Efter behandling för prostatacancer används PSA-testet för att övervaka effektiviteten av behandlingen och identifiera eventuell återkomst.

Stockholm3-testet

Stockholm3-testet är ett mer omfattande blodprov som inte bara mäter PSA-nivåer utan också inkluderar andra biomarkörer och genetisk information. Detta test är mer raffinerat och kan ge en mer precis bedömning av risken för prostatacancer.

Mer exakt riskbedömning

Stockholm3-testet kombinerar PSA-nivåer med andra faktorer som ålder, familjens historia och genetisk information för att ge en mer individuell bedömning av risken för prostatacancer.

Minskar onödiga biopsier

Genom att minska antalet onödiga biopsier kan Stockholm3-testet hjälpa till att undvika obehag och komplikationer för patienter.

Tidig upptäckt

Genom att bättre identifiera personer med hög risk kan testet möjliggöra tidig upptäckt och tidigare behandling.

För vem är blodproven relevanta?

Blodprov för prostatan är relevanta för män, särskilt de över 50 år eller de med ökad risk på grund av familjehistoria eller andra faktorer. Dessa tester kan vara avgörande för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede när behandlingen är mest effektiv.