Coronatest – Covid-19, antikroppar

Coronatest – Covid-19, antikroppar: för ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion, via blodprov. Observera att IgG-antikroppar vanligen upptäcks först 1 till 3 veckor efter symtomdebut. Detta innebär att du skall vänta 3 veckor med att ta provet från det datum då du fick symptom. Tar man det för tidigt efter ett sjukdomsutbrott finns risk för att man inte ännu har utvecklat antikroppar. Du skall känna dig frisk och vara utan symtom när du tar ditt blodprov. Om du inte misstänker att du har haft Covid-19 bör du för närvarande avstå från att ta detta test. Du behöver ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna ta blodprovet.

Följande ingår:

  • Analys av antikroppar mot coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG))
  • Ett läkarkommenterat provsvar online inom 2 till 6 dagar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • Testet som tas via blodprov har en specificitet på 99.6% och en sensitivitet på 100% enligt följande studie. Enligt Unilabs har testet har en specificitet på över 99% och en sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut på över 90%.
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (du behöver inte boka tid)
  • En analys som konstaterar positivt, negativt eller reaktivt antikroppstest. Se “Tolkning av provsvar” för mer information.
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.

En individ som nyligen (inom 3 till 6 månader) genomgått en covid-19 infektion har sannolikt en grundimmunitet. Trots vetskapen om ett påvisat antikroppssvar skall detta inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller privat.

Provtagning

Efter beställning är remissen giltig i 3 månader och blodprovet kan för närvarande tas i följande städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping.

Gå gärna och lämna blodprovet på eftermiddagen om möjligt, då tidpunkt som provet tas ej spelar någon roll. I Malmö är det endast tidsbokning.

Specificitet och sensitivitet

Testet som tas via blodprov har en specificitet på 99.6% och en sensitivitet på 100% enligt följande studie: Läs studie. Enligt Unilabs som distribuerar testet i Sverige har det har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 3 veckor efter symtomdebut. Läs mer här.

Prestanda, antikroppstest

Detta antikroppstest uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer enligt denna artikel från Unilabs Mikrobiologi. Läs mer om Unilabs prestanda gällande antikroppstestet här.

Tolkning av svar

Du kan få tre olika svar, antingen är blodprovet positivt, negativt eller reaktivt.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa talar det emot genomgången covid-19 infektion, men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är reaktiva (dvs. varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet.

Immunitet & smittsamhet

Det är viktigt att du som patient är införstådd med informationen nedan avseende immunitet, smittsamhet samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Man kan inte dra slutsatsen att man är immun vid ett positivt svar. Man kan idag inte ge ett exakt svar på frågan om immunitet. Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. En individ som nyligen (inom 3 till 6 månader) genomgått en covid-19 infektion har sannolikt en grundimmunitet. Trots vetskapen om ett påvisat antikroppssvar skall detta inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller privat.

Resultatet på testet får heller inte påverka smittsamhetsbedömningen. Att man har påvisade IgG-antikroppar betyder inte att man är icke-smittsam – även om man inte har aktuella symtom. Använd inte resultatet på testet för att motivera minskade skyddsåtgärder.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning oavsett resultat på testet.

Läs mer nedan under Frågor & Svar.

Följande blodmarkör ingår i Coronatestet

Analysgrupp Analys
Antikroppar

S-SARS-CoV-2-ak (IgG)

Frågor & Svar

Vad är det för ett typ av Coronatest för antikroppar Medisera erbjuder?

Det test som Medisera erbjuder genomförs på ackrediterade laboratorium och är ett så kallat plattformsbaserat test. Provet tas som ett venöst blodprov på provtagningsställen av medicinsk personal. Testet är framtaget av Abbott Laboratories. Läs mer här.

Olika typer av Coronatester

Det finns olika typer av tester med olika syften. För att se om man har en pågående virusinfektion svabbas svalget med en lång tops. Den andra typen av tester är detektion av antikroppar i blodet. Detta används för att se om immunförsvaret har skapat antikroppar som en reaktion på en redan genomgången infektion efter det att man blivit frisk. Det är denna typ av test som Medisera erbjuder.

Vad är antikroppar?

Antikroppar, även kallat immunglobuliner, är proteiner formade som ett ”Y” som tillverkas av immunförsvaret när kroppen blivit angripet av ett antigen, till exempel Coronavirus Covid-19. Antikroppar gör det möjligt för de vita blodkropparna att oskadliggöra viruset och rensa bort det från kroppen. Kroppen producerar alltså antikroppar vid infektioner och efter vaccination. Finns antikropparna i blodet har man alltså haft en infektion och klarat av denna, med mer eller mindre akut sjukdomsbild, alltifrån milda förkylningssymtom till allvarligt förlopp med behov av sjukhusvård. Antikropparna skapar ett visst skydd mot en ny virusattack.

Vilken metod används för att analysera blodet i Mediseras “Coronatest – Covid-19, antikroppar”?

Testet detekterar förekomst av antikroppar mot coronaviruset, en så kallad kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar. Analysmetoden heter CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antigen mot nukleokapsidprotein och/eller CLIA (Chemiluminescent Immunoassay) som detekterar antigen mot spikeproteinet.

Varför skall jag ta ett Coronatest – Covid-19, antikroppar hos Medisera, vad är syftet?

Syftet är att detektera en eventuell förekomst av antikroppar som i de flesta fall finns i blodet en tid efter genomgången infektion. Syftet är inte att upptäcka en pågående infektion, alltså en pågående sjukdom. Om du inte misstänker att du har haft Covid-19 bör du för närvarande avstå från att ta detta test. Känner du dig sjuk och har symtom är detta inte ett test för dig. Läs mer om Covid-19 här.

Är det ett säkert test & när skall man ta detta prov?

Testet har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 3 veckor efter symtomdebut. Unilabs skriver att testet har en specificitet på >99% och en sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut på >90%. Tar man blodprovet för tidigt efter ett sjukdomsutbrott finns risk för att man inte ännu har utvecklat antikroppar. Du skall känna dig frisk och vara utan symtom när du tar ditt blodprov. IgG antikroppar detekteras vanligtvis 1 till 3 veckor efter symtomdebut. Det spelar ingen roll vilken tidpunkt på dagen du tar provet och du behöver inte fasta.

Hur går provtagningen till?

Provtagningen sker genom ett venöst blodprov med ett stick i armvecket. Provtagningen genomförs av medicinskt utbildad personal och det krävs ett rör med 7 ml. blod. Sedan skickas blodet till laboratorium för analys. Vi vill be om överseende för att det just nu är högt tryck på de flesta provtagningsställen. Detta kan innebära att provtagningen är full trots drop-in och att du behöver göra ett nytt försök en annan dag. Gå gärna och lämna detta blodprov på eftermiddagen, då tidpunkt som provet tas ej spelar någon roll.

Vad skall jag tänka på vid provtagningen?

Följ provtagningsställets instruktioner vid ankomst. I Stockholm finns det ett provtagningsställe utomhus om man vill undvika väntrum.

Hur lång tid tar det innan jag får resultatet?

Laboratorieanalysen tar 1 till 4 dagar och sedan skall Mediseras läkare kommentera ditt provsvar. Du kan räkna med att det tar 2 till 6 vardagar att få ditt resultat. Medisera reserverar sig för eventuellt längre leveranstid.

Vad betyder mitt resultat?

Det finns tre olika typer av svar på blodanalysen av detta Coronatest; positivt, negativt och reaktivt.

Positivt svar

Betyder att man har detekterat SARS-CoV-2 IgG-antikroppar i blodet. Detta pekar mot att man har haft en genomgången infektion av covid-19 eller alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.

Negativt svar

Betyder att man inte kan detektera SARS-CoV-2 IgG-antikroppar i blodet. Detta kan innebära att man tagit provet för tidigt och att antikroppar ej har hunnit bildas eller att man inte har haft en antikroppsproduktion alls. Detta resultat indikerar alltså att man sannolikt inte har haft covid-19 infektion.

Reaktivt svar

Detta svar är ett osäkert svar, det indikerar varken ett klart negativt eller ett klart positivt resultat gällande förekomsten av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar. Orsaken till detta kan vara att man tagit provet för tidigt eller så kan det tyda på en ospecifik reaktion som kors-reagerar med antigenen. Vid reaktivt svar går laboratoriet vidare med ett kompletterande test, man gör alltså ett test till. Detta kommer då visa positivt, negativt eller reaktivt på nytt. Får man ett negativt eller reaktivt svar på detta kompletterande test kan man inte dra någon slutsats av resultatet.  Laboratoriet kommer då att rekommendera att man tar om blodprovet efter att minst 2 veckor har gått.

Vad får jag från Medisera?

Du får ditt provresultat kommenterat av våra läkare. Vi kan inte ställa diagnos eller göra en helhetsbedömning utifrån tidigare sjukdomshistoria eller anamnes.

Är jag immun om jag har ett positivt svar på Coronatest – Covid-19, antikroppar?

Nej, man kan inte dra slutsatsen att man är immun vid ett positivt svar. Man kan idag inte ge ett exakt svar på frågan om immunitet. Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

“Serologisk antikroppspåvisning används för att visa om en individ har genomgått covid-19 infektion. När i infektionsförloppet antikroppar uppträder varierar från person till person. Kunskapsläget är oklart kring hur länge antikroppar finns kvar hos individen och hur väl de skyddar mot återinfektion. Utifrån den kunskap som finns om antikroppar och immunitet efter att ha infekterats av andra coronavirus gör Folkhälsomyndigheten i likhet med andra organisationer bedömningen att genomgången covid-19 ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid.”

Vad säger Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten godkänner inte specifika tester utan ger rekommendationer och riktlinjer. Unilabs som tillhandahåller laboratorieanalysen ingår i det nationella nätverk som gemensamt tittar på olika metoder med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Vilka konsekvenser får resultatet för mitt beteende, vad skall jag göra med resultatet?

Denna fråga är väldigt viktig att beakta innan man bestämmer sig för att ta provet. Man behöver som individ ta ett personligt ansvar för hur ett eventuellt positivt resultat påverkar ens beteende och man skall inte dra slutsatser om sådant som det inte finns kunskapsunderlag för. Det går med dagens kunskapsläge inte att garantera att man efter ett positivt svar inte är smittsam, trots att man är frisk utan symtom. Man rekommenderas alltså inte att använda detta resultat för att motivera minskade skyddsåtgärder oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller privat. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller oavsett resultat på Coronatest – Covid 19, antikroppar.

På vilka orter kan man ta blodprov för Corona Covid-19?

På följande orter kan Medisera erbjuda Coronatest – Covid-19, antikroppar: Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping.

OBS! Malmö endast tidsbokning! Du behöver själv boka en tid efter beställning.

Vill du ta ditt blodprov i Malmö lägger du din beställning först. I den informationen du får med bekräftelsen får du kontaktuppgifter för att boka en tid för blodprovstagning.

När kan ni erbjuda detta i Linköping, Norrköping, Uppsala, Hallstavik, Norrtälje och Umeå?

Vi hoppas kunna erbjuda detta test på dessa orter längre fram.

Samtycke, Biobanken

När du beställer detta test samtycker du till att ditt resultat/provmaterial lagras i Biobanken. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patient­organisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Läs mer här om vad en Biobank är.

Vad stödjer sig Medisera på gällande beslutet att börja erbjuda Coronatest – Covid-19, antikroppar?

Medisera stödjer sig på skrivningarna i detta dokument från Folkhälsomyndigheten: Nationell strategi för utökad provtagning.

Riskbedömning

Folkhälsoinstitutet tar med följande aspekter i sin riskbedömning avseende en utökad provtagning och laboratorieanalys; undanträngningseffekter, ansvarsområde, patientsäkerhet, bristande kvalité och ekonomisk vinst, personuppgiftsincidenter, kvalité på analysmetod, provtagningsindikation, feltolkning av analysresultat samt innebörden av resultatet för patienten. Nedan kan du läsa om hur Medisera arbetar för att minimera riskerna.

– För att undvika undanträngningseffekter har vi löpande dialog och god samverkan med våra leverantörer.
– Det är tydliggjort vad varje aktörs ansvarsområde är, Medisera är registrerad vårdgivare och står under samma lagstiftning som den svenska sjukvården generellt. Medisera ansvarar för att delge patienten provsvar med en läkarkommentar.
– Mediseras styrs med trovärdighet, professionalitet och patientsäkerhet som ledord. Det är vår kärnverksamhet att hantera patientprover gällande blodanalys. Vi är ett privat vårdföretag men det innebär inte att ekonomisk vinst sätts före kvalitet eller patientsäkerhet. Vi utövar löpande intern tillsynsverksamhet.
– Medisera har system som är tydliga och lättillgängliga och arbetar löpande med att minimera risken för personuppgiftsincidenter.
– Vi har genom Unilabs säkerställt att metoden håller hög kvalité, Unilabs ingår i Folkhälsmyndighetens nätverk av laboratorier.
– Vi säkerställer att informationen når patienten gällande provtagningsindikationen samt vad resultatet innebär för individen, hålla sig till de nationella rekommendationerna och kommunicera detta tydligt till patienten.
– Feltolkning av analysresultat: tydlig information till patienten gällande vad resultatet innebär.

Kan testerna tillföra ett värde på samhällsnivå?

Folkhälsomyndigheten skriver:

”På individnivå kan det för dem som tillhör någon riskgrupp för svår sjukdom vara av värde att veta om de genomgått covid-19 infektion, då resultatet kan göra att behovet av isolering minskar och att tillvaron normaliseras.” s.26

Mediseras bedömning är att under personligt, individuellt ansvar och med adekvat information kan människor själva bedöma om de tar ett “Coronatest – Covid-19, antikroppar” samt ta ansvar för hur resultatet påverkar beteendet. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning oavsett resultat på testet.

Beställ Coronatest - Covid-19, antikroppar - 990 kr

Så fungerar Min Journal