Coronatest – Covid-19, antikroppar (Q)

Coronatest – Covid-19, antikroppar, kvantitativ analys (Q) för ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion. Analysen påvisar mängden antikroppar i siffror och utifrån detta tolkas resultatet som negativt eller positivt. Testet tas som ett venöst blodprov. Följande ingår:

  • Kvantitativ analys av antikroppar mot coronavirus Covid-19 S-SARS-CoV-2-ak IgG Q
  • Ett läkarkommenterat provsvar online inom 2 till 6 dagar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • Testet har en specificitet på > 99.5% och en sensitivitet på > 90% 3 veckor efter symtomdebut
  • Prestandan på testet är godkänt av Folkhälsomyndigheten
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Resultat visas som negativt eller positivt
  • Mäter upp till 5680 BAU/mL (binding antibody unit per mL)
  • Unilabs använder Abbott och analysen sker på en Architect
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Allmän information om Coronatestet

Det finns begränsad kunskap om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.

Observera att IgG-antikroppar vanligen upptäcks först 1 till 4 veckor efter symtomdebut. Detta innebär att du skall vänta med att ta provet från det datum då du fick symptom. Tar man det för tidigt efter ett sjukdomsutbrott finns risk för att man inte ännu har utvecklat antikroppar. Du skall känna dig frisk och vara utan symtom när du tar ditt blodprov. Du behöver ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna ta blodprovet.

En individ som nyligen (inom 3 till 6 månader) genomgått en covid-19 infektion har sannolikt en grund immunitet. Trots vetskapen om ett påvisat antikroppssvar skall detta inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller privat.

Du kan läsa mer om testet, hur resultatet tolkas samt samt om immunitet och smittsamhet längre ner på sidan under Frågor & Svar.

Provtagning på följande orter

Efter beställning är remissen giltig i 3 månader och blodprovet kan tas på följande orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping.

Följande blodmarkör ingår i Coronatest – Covid-19, antikroppar (Q)

Analysgrupp Analys
Antikroppar

S-SARS-CoV-2 IgG Q

Frågor & Svar

Vad är det för ett typ av Coronatest för antikroppar Medisera erbjuder?

Det test som Medisera erbjuder genomförs på ackrediterade laboratorium och är ett så kallat plattformsbaserat test. Provet tas som ett venöst blodprov på provtagningsställen av medicinsk personal. Du kan läsa mer om testet här.

Det finns olika typer av Coronatester

Pågående infektion – när man känner sig sjuk

Det finns olika typer av tester med olika syften. För att se om man har en pågående virusinfektion svabbas svalget med en lång tops, ett så kallat PCR-test (Polymerase Chain Reaction). Testet påvisar eventuell arvsmassa från viruset som orsakar infektionen.

Upptäckt av antikroppar – efter genomgången infektion

Den andra typen av tester är detektion av antikroppar i blodet. Detta används för att se om immunförsvaret har skapat antikroppar som en reaktion på en redan genomgången infektion efter det att man blivit frisk. Det är denna typ av test som Medisera erbjuder.

Vad är antikroppar?

Antikroppar, även kallat immunglobuliner, är proteiner formade som ett ”Y” som tillverkas av immunförsvaret när kroppen blivit angripet av ett antigen, till exempel Coronavirus Covid-19. Antikroppar gör det möjligt för de vita blodkropparna att oskadliggöra viruset och rensa bort det från kroppen. Kroppen producerar alltså antikroppar vid infektioner och efter vaccination. Finns antikropparna i blodet har man alltså haft en infektion och klarat av denna, med mer eller mindre akut sjukdomsbild, alltifrån milda förkylningssymtom till allvarligt förlopp med behov av sjukhusvård. Antikropparna skapar ett visst skydd mot en ny virusattack.

Här kan du läsa om fler olika antikroppar att analysera via blodprov

Immunglobulin A, (lgA)

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som främst förekommer i kroppens slemhinnor (även kallat det mukosala immunförsvaret). IgA finns framför allt i mag-tarmkanalen och luftvägarna, samt i utsöndrade vätskor såsom tårar, saliv och bröstmjölk. Cirka 15-20 procent av blodets immunglobuliner utgörs av Immunglobulin A och det är den vanligaste antikroppen att ha brist på. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin G (IgM) via Medisera. Läs mer om Immunglobulin A (IgA).

Immunglobulin G, (lgG)

Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som ingår i det så kallade adaptiva immunförsvaret. Antikroppen bildas av B-lymfocyter som är en vit blodkropp. IgG skyddar mot infektioner genom bland annat neutralisering av mikrober och toxiner genom att direkt binda sig till dem. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin G (IgM) via Medisera. Läs mer om Immunglobulin G (IgG).

Immunglobulin M, (igM)

Immunglobulin M (IgM) ingår i det primära immunförsvaret vilket är det som först aktiveras vid en infektion. En ökning av immunglobulin M är ett ett tydligt tecken på infektion. IgM är den största av alla antikroppar. Immunglobulin M (IgM) produceras av B-celler som är en typ av vit blodkropp.  Ytan är klädd med antikroppar som är specialiserade på ett specifikt smittoämne. Det går att utföra blodprov för att testa Immunglobulin M (IgM) via Medisera. Läs mer om Immunglobulin M (IgM).

Mer om Coronatest – Covid-19, antikroppar (Q)

Vilken metod används för att analysera blodet?

Analysmetoden kallas CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) och detekterar antikroppar mot den spikereceptorbindandedomänen (RBD). Denna kvantitativa metod (Q) besvaras med enhet BAU/mL, en numerisk enhet “binding antibody unit per mL” förkortat till BAU/mL enligt WHO-standard.

Vilken specificitet och sensitivitet har testet?

Testet har en specificitet på > 99.5% och en sensitivitet på > 90% 3 veckor efter symtomdebut. Enligt Unilabs som distribuerar testet i Sverige har det har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 3 veckor efter symtomdebut. Läs mer här.

Uppfyller coronatestet Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Detta test för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 uppfyller prestanda rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som finns specificerade i Vägledning för antikroppspåvisning. Läs mer om Unilabs prestanda gällande antikroppstestet här.

Vad betyder svaret?

Det finns två olika svar som du kan få efter analysen: positivt eller negativt.

Positivt

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppstest är positivt talar det för genomgången covid-19-infektion eller vaccination.

Negativt

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppstest är negativt talar det i första hand emot genomgången covid-19- infektion. Men ett negativt resultat kan även bero på för tidigt taget prov, utebliven detekterbar antikroppsproduktion eller att antikroppsnivåer har sjunkit under detekterbar nivå efter genomgången infektion eller vaccination. Ett negativt test utesluter inte tidigare genomgången covid-19.

Analysen är ett kvantitativt test (Q) och påvisar antikroppar efter genomgången infektion eller vaccination. Resultatet besvaras numeriskt i en enhet som heter “binding antibody unit per mL” förkortat till BAU/mL enligt WHO-standard enligt nedan:

< 7,1 negativ

7,1 – > 5680 positiv

Nivån av antikroppar som ger immunitet mot covid-19 inte är klarlagd, man kan inte använda ett positivt resultat och dra slutsatsen att man är immun. Det kvantitativa värdet kan endast jämföras med andra metoder som har en angiven korrelation till WHO-standarden BAU/mL. Ett fåtal falskt positiva provsvar kan ses gällande värdena 7,1 –  < 14.

Vad gäller avseende immunitet & smittsamhet?

Det är viktigt att du som patient är införstådd med informationen avseende immunitet och smittsamhet samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Notera att IgG-antikroppar vanligen detekteras 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Alla individer utvecklar inte påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19. Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. Folkhälsomyndighetens bedömning är dock att antikropparna ger ett skydd mot återinfektion med allvarliga symtom och att skyddet varar åtminstone ett halvår från sjukdomstillfället.

Är jag immun om jag har ett positivt svar på Coronatest – Covid-19, antikroppar?

Man kan inte dra slutsatsen att man är immun vid ett positivt svar. Man kan idag inte ge ett exakt svar på frågan om immunitet. Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. En individ som nyligen (inom 3 till 6 månader) genomgått en covid-19 infektion har sannolikt en grundimmunitet. Trots vetskapen om ett påvisat antikroppssvar skall detta inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller privat. Resultatet på testet får heller inte påverka smittsamhetsbedömningen. Att man har påvisade IgG-antikroppar betyder inte att man är icke-smittsam – även om man inte har aktuella symtom. Använd inte resultatet på testet för att motivera minskade skyddsåtgärder. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning oavsett resultat på testet.

Varför skall jag ta ett Coronatest – Covid-19, antikroppar hos Medisera, vad är syftet?

Syftet är att detektera en eventuell förekomst av antikroppar som i de flesta fall finns i blodet en tid efter genomgången infektion. Syftet är inte att upptäcka en pågående infektion, alltså en pågående sjukdom. Känner du dig sjuk och har symtom är detta inte ett test för dig. Läs mer om Covid-19 här.

Är det ett säkert test & när skall man ta detta prov?

Testet har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 3 veckor efter symtomdebut. Tar man blodprovet för tidigt efter ett sjukdomsutbrott finns risk för att man inte ännu har utvecklat antikroppar. Du skall känna dig frisk och vara utan symtom när du tar ditt blodprov. IgG antikroppar detekteras vanligtvis 1 till 3 veckor efter symtomdebut. Det spelar ingen roll vilken tidpunkt på dagen du tar provet och du behöver inte fasta.

Hur går provtagningen till?

Provtagningen sker genom ett venöst blodprov med ett stick i armvecket. Provtagningen genomförs av medicinskt utbildad personal och det krävs ett rör med 7 ml. blod. Sedan skickas blodet till laboratorium för analys.

Vad skall jag tänka på vid provtagningen?

Följ provtagningsställets instruktioner vid ankomst för att undvika trängsel och för att hålla avstånd. Du skall inte gå och ta provet om du har symtom eller känner dig sjuk. Tag provet när du är frisk och helt utan symtom tidigast 3 veckor efter symtomdebut.

Hur lång tid tar det innan jag får resultatet?

Laboratorieanalysen tar 1 till 4 dagar och sedan skall Mediseras läkare kommentera ditt provsvar. Du kan räkna med att det tar 2 till 6 vardagar att få ditt resultat. Medisera reserverar sig för eventuellt längre leveranstid.

Vad får jag från Medisera?

Du får ditt provresultat kommenterat av våra läkare. Vi kan inte ställa diagnos eller göra en helhetsbedömning utifrån tidigare sjukdomshistoria eller anamnes.

Vilka konsekvenser får resultatet för mitt beteende, vad skall jag göra med resultatet?

Denna fråga är väldigt viktig att beakta innan man bestämmer sig för att ta provet. Man behöver som individ ta ett personligt ansvar för hur ett eventuellt positivt resultat påverkar ens beteende och man skall inte dra slutsatser om sådant som det inte finns kunskapsunderlag för. Det går med dagens kunskapsläge inte att garantera att man efter ett positivt svar inte är smittsam, trots att man är frisk utan symtom. Man rekommenderas alltså inte att använda detta resultat för att motivera minskade skyddsåtgärder oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller privat. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller oavsett resultat på Coronatest – Covid 19, antikroppar.

På vilka orter kan man ta blodprov för Corona Covid-19?

På följande orter kan Medisera erbjuda Coronatest – Covid-19, antikroppar: Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping.

Kan jag ta detta test i Linköping, Norrköping, Uppsala, Hallstavik, Norrtälje och Umeå?

Tyvärr kan vi inte erbjuda testet på dessa orter för tillfället.

Samtycke, Biobanken

När du beställer detta test samtycker du till att ditt resultat/provmaterial lagras i Biobanken. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Läs mer här om vad en Biobank är.

Varför erbjuder Medisera Coronatest – Covid-19, antikroppar?

Medisera stödjer sig på skrivningarna i detta dokument från Folkhälsomyndigheten: Nationell strategi för utökad provtagning.

Riskbedömning

Folkhälsomyndigheten tar med följande aspekter i sin riskbedömning avseende en utökad provtagning och laboratorieanalys; undanträngningseffekter, ansvarsområde, patientsäkerhet, bristande kvalité och ekonomisk vinst, personuppgiftsincidenter, kvalité på analysmetod, provtagningsindikation, feltolkning av analysresultat samt innebörden av resultatet för patienten. Nedan kan du läsa om hur Medisera arbetar för att minimera riskerna.

– För att undvika undanträngningseffekter har vi löpande dialog och god samverkan med våra leverantörer.

– Det är tydliggjort vad varje aktörs ansvarsområde är, Medisera är registrerad vårdgivare och står under samma lagstiftning som den svenska sjukvården generellt. Medisera ansvarar för att delge patienten provsvar med en läkarkommentar.

– Mediseras styrs med trovärdighet, professionalitet och patientsäkerhet som ledord. Det är vår kärnverksamhet att hantera patientprover gällande blodanalys. Vi är ett privat vårdföretag men det innebär inte att ekonomisk vinst sätts före kvalitet eller patientsäkerhet. Vi utövar löpande intern tillsynsverksamhet.

– Medisera har system som är tydliga och lättillgängliga och arbetar löpande med att minimera risken för personuppgiftsincidenter.

– Vi har genom Unilabs säkerställt att metoden håller hög kvalité, Unilabs ingår i Folkhälsomyndighetens nätverk av laboratorier.

– Vi säkerställer att informationen når patienten gällande provtagningsindikationen samt vad resultatet innebär för individen, hålla sig till de nationella rekommendationerna och kommunicera detta tydligt till patienten.

– Feltolkning av analysresultat: tydlig information till patienten gällande vad resultatet innebär.

Kan testerna tillföra ett värde på samhällsnivå?

Folkhälsomyndigheten skriver:

”På individnivå kan det för dem som tillhör någon riskgrupp för svår sjukdom vara av värde att veta om de genomgått covid-19 infektion, då resultatet kan göra att behovet av isolering minskar och att tillvaron normaliseras.”

Mediseras bedömning är att under personligt, individuellt ansvar och med adekvat information kan människor själva bedöma om de tar ett “Coronatest – Covid-19, antikroppar” samt ta ansvar för hur resultatet påverkar beteendet. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning oavsett resultat på testet.

Beställ Coronatest - Covid-19, antikroppar - 795 kr

Så fungerar Min Journal