PSA (total)

Denna analys mäter PSA (total) i blodet. Följande ingår i PSA testet:

  • 1 analys av PSA (total)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är PSA total?

PSA (total) står för prostataspecifikt antigen och är ett enzym som män har. Inuti prostatan produceras PSA och det finns i en hög koncentration i mannens sädesvätska. Sjukdomar i prostatakörteln kan leda till att halten av PSA i blodet ökar, men ett förhöjt PSA-värde i blodet behöver inte betyda att man har en sjukdom.

Att ha ett lågt värde PSA i blodet är normalt, de flesta har låga halter i blodet. Ett lågt värde av PSA innebär en liten risk för allvarlig sjukdom och rekommendationen vid låga värden är att mäta PSA-halten igen efter 2–6 år beroende på hur lågt värdet av PSA i blodet var.

PSA-analysen ger inte ett entydigt svar, man kan inte tala om “ett normalt värde” utan istället se det som en riskbedömningsmarkör. Bedömningen behöver ta hänsyn till fler faktorer än PSA-värdet i blodet. För en diagnos behövs det kompletterande undersökningar och inhämtande av din sjukdomshistorik för en bredare bedömning av vad ditt blodvärde betyder.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att undersöka om det finns sjukdom/risk för sjukdom i prostatan.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att ta del av denna information innan du bestämmer dig: Om PSA via blodprov på 1177.se Här kan du läsa om de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov och få ett underlag för en personlig värdering av dessa.

Följande ingår i PSA total testet

Analysgrupp Analys
Prostata

PSA (total)

Frågor och svar om PSA (total)

Vad innebär ett högt värde av PSA?

Ett förhöjt värde av PSA kan vara en indikator på sjukdom/risk för sjukdom i prostatan. Ett förhöjt värde kan även bero på att det skett en prostataförstoring som är godartad. Alla män får förstorad prostata med åldern. Om prostatan är inflammerad eller infekterad kan den uppvisa ett förhöjt värde av PSA. Även akut urinretention, det vill säga svårigheter att tömma urinblåsan när man kissar, kan leda till ett förhöjt värde.

Vad innebär ett lågt värde av PSA?

Att ha ett lågt värde av PSA indikerar att risken för sjukdom i prostatan är liten. De allra flesta män har låga halter av PSA i blodet och värdet ökar med åldern.

Beställ PSA (total) - 345 kr

Så fungerar Min Journal