FSH och blodprov

FSH och blodprov

16 april 2020

Vid svårigheter att bli gravid kan blodprov som visar FSH-värde genomföras på både män och kvinnor. Avvikande värden kan exempelvis förklara låg produktion av spermier eller en lägre funktion i äggstockarna.

Vad är FSH?

FSH är förkortning för Follikelstimulerande hormon, en synonym till FSH är även follitropin. FSH är ett hormon som bland annat påverkar produktionen av progesteron och östrogen vilket därmed påverkar människans fortplantningsförmåga.

Kan man ta blodprov för att mäta FSH?

Enklaste sättet att undersöka FSH är via blodprov, du får ditt resultat i förhållande till referensvärden.

Hos Medisera finns följande blodprov som innefattar FSH-värden:

Varför skall man mäta FSH i blodet?

Mätning av FSH, via blodprov, kan ske för att hitta förklaringar till infertilitet. Hos män kan proverna påvisa nedsatt funktion i testiklarna eller att spermierna är defekta. Hos kvinnor kan proverna påvisa nedsatt funktion i äggstockarna. Utöver detta kan värden påvisa att hypofysen har fullgod funktion.

Vad är normalt värde av FSH?

Då laboratorier kan analysera FSH på flera sätt kan olika värden ges mellan olika laboratorier. Däremot anges alltid ett värde i förhållande till deras referensvärde. Värdena nedan är de som Sahlgrenska använder:

Kvinnor:

Follikulär fas: 3,0 – 8,1 IU/L

Cykelns mitt: 2,5 – 17 IU/L

Luteal fas: 1,3 – 5,5 IU/L

Postmenopausala kvinnor: 26 – 134 IU/L

Män:

För män gäller nivån 0,9 – 12.

Vilka faktorer kan påverka värdet?

Ålder, pubertetsutveckling, när i menstruationscykeln som provet tas samt om kvinnan äter P-piller kan påverka nivåerna. Även sjukdom och medicinering kan påverka värdet. Ungefär 5 % kan ha avvikande värden utan att detta behöver påvisa sjukdom eller annan diagnos.

Hos män är nivån av FSH konstant vilket innebär att blodprovet kan genomföras när som helst. För kvinnor varierar nivån i förhållande till menstruationen. Tydligaste resultat ges om provtagning sker 3–5 dagar in på menstruationscykeln.

Vad innebär ett högt värde av FSH?

Hos kvinnor kan högt värde vara ett resultat av att kvinnan har en ovanligt liten äggreserv, vilket därmed påverkar chansen att bli gravid negativt. Det kan även påvisa att kvinnan är på väg in i klimakteriet.

Hos män kan högt värde visa att testiklarna inte fungerar optimalt alternativt att spermieproduktionen är rubbad.  Hos ungdomar kan höga värden visa att de är på väg in i puberteten alternativt redan är där.

Ett högt värde kan även orsakas av Turners sjukdom och Klinefelters syndrom.

FSH och klimakteriet

Förhöjda nivåer av FSH är mycket vanligt i början av klimakteriet. Däremot kan detta inte fastställas enbart med FSH då det även kan finnas andra orsaker bakom de förhöjda nivåerna.

Vilka andra blodprover är bra att komplettera med?

Utöver FSH finns andra hormoner som är kopplade till fertilitet. Bland annat testosteron och SHBG. Även nivåer på LH och östradiol kan förklara svårigheter att bli gravid. Hos Medisera finns bland annat följande prover:

Läs mer om Mediseras blodprover för kvinnor här