Seniortestet

Seniortestet är för dig som är äldre och som vill upptäcka eventuella besvär i ett så tidigt skede som möjligt. Följande ingår i Seniortestet:

  • 32 st analyser inkl. bl.a. kortisol, d-vitamin, vitamin B12/kobalamin, magnesium, kalcium, järn och blodstatus.
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att läsa information från Socialstyrelsen innan du bestämmer dig, du hittar mer här (scrolla ner på sidan) broschyren heter: Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar. Den innehåller information för män som funderar på att göra en hälsokontroll med PSA-prov för att minska sin risk att drabbas av allvarlig prostatacancer. Broschyren beskriver de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov, och ger underlag för en personlig värdering av dessa.

Följande blodmarkörer ingår i Seniortestet

Analysgrupp Analys
Stress

Kortisol

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - total

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Vitaminer

Kobalamin - B12

D-vitamin

Mineraler

Järn

Magnesium

Folat (bara för kvinnor)

Sköldkörtelrubbning

TSH

T4 (fritt)

T3 (fritt) (bara för kvinnor)

Prostata/Testosteron

PSA (bara för män)

Testosteron (bara för män)

Beställ Seniortestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Seniortestet

Om provet

För vilka passar Seniortestet?

Seniortestet passar för dig som är 50+. Testet kan användas för att tidigt upptäcka avvikande värden som kan påvisa förhöjd risk för vissa sjukdomar eller fysiska problem.

Vad är skillnaden mot exempelvis Hälsokontroll Stor?

Vilken hälsokontroll som bör väljas beror både på ålder och kön. Vid en högre ålder är exempelvis risken större för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes m.m. Seniortestet består därför av analyser utifrån de vanligare åldersrelaterade sjukdomarna.

Vilka analyser ingår i seniortestet?

I Seniortestet ingår 32 olika analyser. Se högre upp i texten för en detaljerad beskrivning av vad som analyseras.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

Efter beställning av ett blodprov skickas ett bekräftelsemail ut med all information om provtagningen. Det enda som behöver tas med till provtagningen är ID-handling då remissen automatiskt skickats dit digitalt.

Går det att ge bort presentkort?

Ja, det går att beställa presentkort på specifika blodprov. När presentkortet aktiveras väljs på vilket provtagningsställe som provtagning önskas genomföras.

Går det att beställa årlig hälsokontroll?

Många väljer att genomföra en hälsokontroll varje år. Detta för att tidigt upptäcka avvikande värden. Medisera erbjuder enbart prenumerationstjänst på ”Hälsokontroll Stor”, men självklart går det att manuellt köpa Seniortestet varje år.

Om resultatet

Vad visar provresultatet?

Varje analys presenteras utifrån referensvärde samt med en kort kommentar från läkare. Är däremot resultaten gravt avvikande kommer läkaren att kontakta dig via telefon.

Kan provresultaten påvisa orsak till avvikande värden?

Nej, ett enskilt blodprov kan inte avgöra orsaken till avvikande värden. Medisera kan alltså inte ställa diagnos. Om du är orolig över avvikande värden bör tid bokas hos hälsocentral för samtal med läkare.

Kan jag se tidigare provresultat?

Ja, alla analyssvar som beställts via Medisera finns tillgängliga under ”Min Journal”. Många väljer därför att göra en årlig hälsokontroll för att kunna jämföra och följa utvecklingen av olika värden över tid.

Beställ Seniortestet - 1345 kr

Så fungerar Min Journal