Hormoner i normal menscykel

Progesteron och östrogen under en normal menstruationscykel

19 mars 2020

I en normal menscykel under kvinnans fertila period i livet, är hormonerna östrogen och progesteron i balans och kompletterar varandra gällande olika funktioner. Det är äggstockarna som producerar dessa hormoner. Syftet är att framkalla en ägglossning och att förbereda din kropp för en graviditet.

Ägglossning

Kvinnan har menstruation ungefär 450 gånger och i puberteten har man ungefär 400 000 omogna äggceller. Det är ett litet antal av dessa som kommer att utvecklas till mogna ägg och vara tillgängliga för befruktning under den fertila fasen i kvinnans liv.

Östrogen

Östrogenet ökar successivt under de två första veckorna av cykeln, denna fas kallas även follikelfasen. Detta påverkar slemhinnan på livmoderväggen så att den blir tjockare för att ägget skall kunna fästa. Initialt är ökningen liten, men ökar rejält strax innan ägglossningen. Ägglossningen kommer normalt runt dag 12-14 i en cykel på ca 28 dagar. Efter ägglossningen minskar östrogenet igen.

Progesteron

Efter ägglossningen ökar istället progesteronet. Äggblåsan skrumpnar och bli en så kallad gulkropp, som producerar hormon tillfälligt. Därav namnet gulkroppshormon som är synonymt med progesteron. Progesteronets funktion är att inleda lutealfasen, som är den andra halvan av menstruationscykeln. Det bidrar även till att slemhinnan blir enklare att fästa på om ägget blir befruktat.

När är progesteronet som högst?

Sju dagar efter ägglossning ligger progesteronnivån på topp och om ägget inte blir befruktat kommer nivån att sjunka snabbt igen, slemhinnan stöts ut, du får menstruation och det börjar om igen.

Kontrollera nivåer av progesteron och östrogen

Hos Medisera kan du undersöka dina nivåer av östrogen och progesteron via blodprov. Läs mer om och beställ Mediseras progesterontest eller östrogentest. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Andra hormoner påverkar

Utöver progesteron och östrogen påverkar även andra hormoner, bland annat FSH och LH. Läs artikeln menstruationscykeln och hormonnivåer i blodet.

Hormonell obalans, kan ett blodprov ge svar?

Endast ett blodprov kan inte ge dig svar på din hormonella balans. Blodprovsresultatet från Medisera ger dig ditt värde i relation till referensvärdet. Frågan om hormonell obalans kräver en mer omfattande utredning för att kunna bedöma om man behöver behandling. Detta kan vi tyvärr inte erbjuda endast utifrån ett blodprov. Blodprovet är en del i en sådan bedömning och ger värdefull information att gå vidare med. Inte sällan behöver man ta flera olika prover i olika faser på menstruationscykeln och komplettera bedömningen med anamnes, symtom och andra undersökningar.

Läs mer om blodprov och östrogen och progesteron och blodprov.

Källor

Mia Lundin ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”. Bilden är tagen därifrån.

Beställ Mediseras Progesteron & Östrogentest här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.