Diabetes_blodprov

15 tecken på diabetes     

15 augusti 2019

Diabetes är ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika sjukdomar med en gemensam nämnare – förhöjt blodsocker. Orsaken är att kroppens förmåga att producera och/eller använda det blodsockerreglerande hormonet insulin har minskat eller upphört. Läs mer om Mediseras blodsockertest.

Diabetes typ 1

Typ 1-diabetes, ungdomsdiabetes, orsakas av att immunförsvaret bildar autoantikroppar som attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Därmed upphör kroppens förmåga att producera eget insulin.

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes, ålders- eller vuxendiabetes, kan kroppen fortfarande producera insulin, men i minskad mängd och/eller så har kroppen utvecklat resistens, vilket gör att insulinet har reducerad effekt på cellernas glukosupptag.

Hur vanligt är diabetes?

Ungefär en halv miljon svenskar är idag diagnostiserade med någon form av diabetes. Majoriteten av dessa har diabetes typ 2. Därutöver finns det sannolikt några hundra tusen som ännu inte har upptäckt sjukdomen.

Hur kan jag veta om jag har diabetes?

Vid diabetes typ 1 kommer symptomen ofta plötsligt och insjuknandet sker vanligtvis inom loppet av några veckor. Diabetes typ 2 brukar däremot ge mer diffusa symptom och har en tendens att smyga sig på under en längre period. Ibland uppfattar man inte att någonting är fel förrän blodsockernivån blir kritiskt hög, vilket kan resultera i ketoacidos, syraförgiftning. Ett akut tillstånd som kan vara dödligt om man inte får vård snabbt. För att öka chanserna till tidig upptäckt av diabetes finns dock vissa tecken man bör vara uppmärksam på.

15 vanliga tecknen på diabetes

 • Trötthet och kraftlöshet
 • Konstant törst
 • Urinerar ovanligt ofta och mycket
 • Torra ögon, synförsämring och dimsyn
 • Upprepade urinvägsinfektioner, svampinfektioner och klåda i underlivet hos kvinnor
 • Förhudsinfektion (balanit) hos män
 • Snabb viktminskning
 • Torr och irriterad hy, hudförändringar, utslag, mörka fläckar
 • Långsammare sårläkning
 • Blödande tandkött, muntorrhet, svampinfektion i mun/svalg
 • Acetondoftande andedräkt
 • Svullnad, smärta, kramper, domningar och stickningar i extremiteterna
 • Känselnedsättning
 • Muskelsvaghet
 • Buksmärta, illamående och kräkningar

Hur kan jag förebygga diabetes?

Typ 1-diabetes går i dagsläget inte att förebygga. Har man anlag för diabetes typ 2 går det emellertid att hindra sjukdomen från att bryta ut genom att motionera och äta nyttigt. Så länge det insulin som kroppen producerar räcker till att fylla behovet behöver man inte medicinera. Men om balansen rubbas, exempelvis via viktuppgång, kan diabetes triggas.

Kan ett blodprov visa om man har diabetes?

Vill man undersöka om man har diabetes finns det primärt två olika blodprover som läkaren kan ordinera: P-Glukos och HbA1c.

Glukos – blodsocker

P-Glukos tas för att kontrollera blodsockerhalten ”just nu”. Värdet kan variera kraftigt beroende på om provtagningen sker på fastande mage eller ej, men referensvärdet för friska personer brukar ligga på mellan 4,0 och 6,0 mmol/L vid fasta. Om ditt faste värde överstiger 7 mmol/L vid upprepade tillfällen är det sannolikt att du har diabetes.

HbA1c – långtidsblodsocker

HbA1c är ett protein som bildas när glukos reagerar med hemoglobin. Genom att analysera HbA1c-mängden i blodet kan man avgöra hur blodsockernivån har sett ut under upp till tre månader före provtillfället. Friska personer under 50 år brukar ligga på max 42 mmol/mol. Om flera prover i rad överstiger 48 mmol/mol ställs i regel diagnosen diabetes typ 2. Gränsen för diabetes typ 1 går vid 52 mmol/mol.

Finns det behandling för diabetes?

Diabetes går inte att bota, men med rätt behandling kan blodsockret hållas på en stadig nivå. Vid diabetes typ 1 krävs kontinuerliga insulininjektioner livet ut, antingen via pump eller sprutor/pennor. Diabetes typ 2 går i många fall att hålla i schack med goda levnadsvanor och eventuell tilläggsmedicinering som stimulerar kroppens egen insulinproduktion, ökar insulinkänsligheten eller sänker blodsockerhalten genom urinutsöndring. Men periodvis kan även diabetes typ 2-patienter behöva insulintillförsel via injektioner.

Källor

Diabetes typ 1

Typ 1 diabetes

Diabetes typ 2

Om typ 2 diabetes

www.diabetes.se

Blodprov P-glukos

Blodprov Hba1c

Beställ blodsockertest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.