Hälsoundersökning i Sundsvall

Välj och beställ hälsokontroll
Vill du göra en hälsoundersökning i Sundsvall? Medisera erbjuder möjlighet till hälsoundersökning genom ett enkelt blodprov. I Sundsvall samarbetar vi med Encia som ligger i närheten av centralstationen. Efter beställningen behöver du boka en tid för provtagning på Enicas hemsida.

Vårt provtagningsställe i Sundsvall

Provtagningsstället är enkelt att besöka och hälsoundersökningen ger dig tillgång till information om ditt hälsotillstånd via olika hälsomarkörer, som analyseras utifrån blodprovet. Flera vanliga sjukdomar märks inte förrän symtomen blivit så besvärliga att du behöver uppsöka läkarvård. Du har möjlighet att vara proaktiv och upptäcka eventuella förstadier till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. På så sätt kan du lättare göra kloka livsstilsval avseende kost, motion och övrigt livspussel. På en vanlig vårdcentral är möjligheterna ofta mer begränsade när det kommer till provtagning. Det är läkaren som styr vilken uppföljning som behövs i samband med besöket. Mediseras provtagning är i stället tillgänglig för vem som helst över 18 år och när som helst. Du behöver inte ha en specifik anledning för att vända dig till oss. Mediseras hälsokontroll låter dig göra klokare val genom att sätta din hälsa i centrum.