Allergi & Intolerans

Misstänker du att du lider av någon form av allergi eller intolerans? Då kan det vara lämpligt att göra ett allergi eller intoleranstest via blodprov för att utröna om du är allergisk eller intolerant och mot vad.

Allergi och intoleranstest via blodprov

Allergi uppstår när vårt immunsystem reagerar mot något ämne som den har stött på tidigare och släpper ifrån sig histamin som försvar. Det finns olika typer av allergi och de vanligaste drabbar näsa, ögon och andningsvägar.

Intolerans mot vissa livsmedel är en reaktion som kan orsaka symtom såsom illamående, ont i magen och diarré. Intolerans skiljer sig från allergier där kroppen istället reagerar med en immunologisk respons.

Allergi

Genom att lämna ett blodprov kan du få reda på om du har förhöjda värden vilket är ett tecken på allergi. För att ställa en helt korrekt diagnos behöver du dock kontakta en läkare som gör en helhetsbedömning utifrån provsvaren och de kliniska symptomen.

Celiaki

Celiaki kallas ofta för glutenintolerans eller glutenallergi vilket inte är helt korrekta benämningar. Vid celiaki börjar immunförsvaret i kroppen att bekämpa några av de proteiner som finns i gluten. Detta kallas för en autoimmun reaktion. Reaktionen är riktad mot enzymet transglutaminas och leder till en inflammation i tunntarmens slemhinna.

Vilken typ av allergiprov ska jag välja?

Om du vill ta ett blodprov för att undersöka blodvärden kopplade till allergi skall du välja det test som överensstämmer med det du misstänker att du reagerar mot. Vet du inte säkert finns det allergitester som är mer övergripande och täcker ett större område.

Allergiutredning inom vården

Inom vården använder man sig av flera metoder för att utreda allergi. Ett av de viktigaste momenten i utredningen är samtalet med läkaren, där du berättar om vilka besvär du har, när och var du får besvär. Pricktest och blodprov är vanligt.

Symptom på allergi

Olika allergi ger olika symptom. Symptomen kan vara en allergisk reaktion i form av svullna ögon, nysningar och klåda. Andra allergisymptom kan vara nästäppa, rinnande näsa, andningssvårigheter, utslag, eksem eller problem med mage och tarmar.

Rinnande och kliande ögon

Allergi som ofta ger rinnande och röda ögon som kliar är de mot björk- och gräspollen, samt pälsdjur och kvalster. De ingår i kategorin allergisk rinit.

Trötthet

Allergi kan vara en orsak till trötthet som är ett vanligt symptom vid t.ex. pollenallergi. Du kan också lida av trötthet på grund av allergimedicin.

Hudutslag

Hudutslag i form av eksem, klåda, rodnad och flagnande hud förekommer ofta vid födoämnesallergi eller pälsdjursallergi. Knottror och blåsor kan också förekomma.

Feber

Feber är inget symptom på allergi, även om det kan förekomma en viss förhöjning av temperaturen. Pollenallergi kan lätt tas för en långvarig förkylning, men utan feber.

Rethosta

Vid allergi som drabbar luftvägar är det inte ovanligt med hosta och trånga luftvägar. Hostan kan vara torr och irriterande, som rethosta.

Huvudvärk

Vid allergi som orsakar rinnande och kliande ögon är huvudvärk vanligt, även yrsel kan förekomma.

Beställ testet via blodprov

Vänta inte tills symptomen förvärras. Beställ ett allergitest och lämna blodprov samma dag, då har du svaret inom en vecka.