Förklimakteriet hormoner blodprov

Förklimakteriet – hormonnivåer och blodprov

26 mars 2020

Bilden visar en översikt av hormoncykeln under 6 månader under förklimakteriet. Den är tagen från Mia Lundins bok ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”.

Vad är förklimakteriet?

Mia Lundin kallar tiden innan klimakteriet för förklimakteriet (premenopaus). Perioden inträffar för de flesta kvinnor i 40–50 års åldern. Då äggstockarnas produktion av östrogen och progesteron gradvis minskar påverkas hela det reproduktiva systemet genom att gradvis sänka sin aktivitet, cykeln kan bli utan ägglossning (anovulatoriska) och äggreserven blir mindre. Mensen kan bli oregelbunden, rikligare eller knappt någonting, komma tätare, ofta med blodklumpar. Symtom som kan uppstå under denna fas är oro, ilska, irritation, nattsvettningar, trötthet/håglöshet, kraftigt ökad/minskad sexlust. Du kan få järnbrist, få ömma/tunga bröst och få en tendens att samla på dig vätska. Detta beror på att det uppstår en obalans mellan progesteron och östrogen, inte den faktiska mängden av östrogen utan relationen dem emellan. Detta innebär att man kan ha för mycket östrogen i relation till progesteron trots låga östrogennivåer. Den normala balansen mellan dessa hormoner är nu rubbad och nivåerna oberäkneliga och instabila. Mia Lundin skriver i sin bok om hur kvinnor i denna fasen kan uppleva att de endast känner sig “som sig själva” en vecka i månaden.

Progesteron, östrogen, AMH, FSH och LH

Progesteron och östrogen nivåerna börjar sjunka först, men för vissa kvinnor börjar förklimakteriet genom höjda nivåer av östrogen.  Även AMH (anti-müllerskt hormon) som speglar antalet äggblåsor, börjar sjunka i takt med att äggreserven minskar. FSH (follikelstimulerande hormon) och luteiniserande hormon (LH) höjs. Det kan finnas andra orsaker bakom förändrade hormonnivåer som preventivmedel med hormoner eller sjukdom.

Är jag i förklimakteriet eller i klimakteriet?

Mia Lundin skriver i sin bok: den hormonella resan från den fertila fasen, till förklimakterie och klimakterie till postmenopaus är inte linjär. Detta innebär att man kan kastas lite fram och tillbaka mellan de olika faserna. Detta kan göra det svårt att avgöra vilken fas man befinner sig i. Hon nämner olika metoder som kombineras för att undersöka detta: blodprover, symtombild, gynekologisk undersökning och ultraljud av livmoder och äggstockar. I Mediseras Klimakterietest ingår till exempel östrogen/östradiol och FSH, som är användbara blodprover för att fastställa vilken hormonell fas man befinner sig i.

Blodprov och hormonell obalans – kan ett blodprov ge mig svaret?

Endast ett blodprov kan inte ge dig svar på din hormonella balans. Blodprovsresultatet från Medisera ger dig ditt värde i relation till referensvärdet. Frågan om hormonell obalans kräver en mer omfattande utredning för att kunna bedöma om man behöver behandling. Detta kan vi tyvärr inte erbjuda endast utifrån ett blodprov. Blodprovet är en del i en sådan bedömning och ger värdefull information att gå vidare med.

Behandling med hormoner

I Sverige råder det inte konsensus gällande förklimakteriet avseende till exempel hormonbehandling. Mia Lundin skriver i sin bok ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”, om begreppet ”evidens” och att vårddebatten i Sverige har blivit alltför snäv, som om evidens är ett vattentätt argument för olika behandlingar och metoder. Risken med detta är att det begränsar sjukvården till resultat från randomiserade studier (inte sällan bekostade av läkemedelsindustrin), designat likt ett experiment, där man skall kunna visa att det endast är en sak som leder till effekt, när människan betraktad ur ett helhetsperspektiv är allt för komplex och mångfacetterad för att kunna förstås och förklaras endast ur detta vetenskapliga perspektiv. Helhetssyn och beprövad erfarenhet får inget utrymme i dessa studier.

Källor

Kurera: Nej du är inte galen, du är i förklimakteriet!

Mia Lundins ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”

Läs mer om HerCares blodprover här