Graviditetstest via blodprov hCG

Graviditetstest via blodprov

29 oktober 2020

Det vanligaste är att graviditetstest (hCG-test) genomförs via mätning i urin. Fördelen med att genomföra testet via blodprov är dock att det ger ett exakt värde på hormonet hCG jämfört med mätning i urin (där hormonet endast detekteras). Blodprovet kan genomföras under graviditetsvecka 5-6, det vill säga två till tre veckor efter utebliven mens vid en normal menstruationscykel på 28 dagar. Tar man provet för tidigt finns det risk att det visar ett lågt värde trots att man är gravid.

hCG (humant koriongonadotropin)

Hormonet hCG produceras i moderkakan och frisätts vid en graviditet. Hormonets uppgift är att stimulera gulkroppen vilken i sin tur producerar progesteron. Progesteron håller tillbaka menstruationscykeln vilket innebär att graviditeten kan fortgå. Eftersom hCG når ut både till blodet och urinen kan nivån mätas på olika sätt för att påvisa graviditet, det som skiljer är att blodprovet är mer exakt.

hCG och graviditetsvecka

Provtagning av hCG kan genomföras för att fastställa graviditet samt för att bedöma vilken vecka i graviditeten som kvinnan är i.

Följande referensintervall anges av Karolinska sjukhuset.

Enhet: IE/L (Ej gravida < 5)

Ej gravida < 5
Graviditets-vecka (v):
v. 5 100-5 000
v. 6 1 500-53 000
v. 7 24 000-120 000
v. 8 36 000-170 000
v. 9 41 000-200 000
v. 10 41 000-210 000
v. 11 38 500-200 000
v. 12 34 500-180 000
v. 13 29 500-157 000
v. 14 24 500-131 000
v. 15 19 200-106 000
v. 16 14 300-81 000
v. 17 12 000-59 000
v. 18 6 900-41 500

Hur tidigt ger blodprovet utslag om man är gravid?

Redan i graviditetsvecka 5 börjar hormonet stiga avsevärt i kroppen, se tabell ovan. Innan dess kan det vara osäkert om man får ett säkert resultat och tar man testet för tidigt finns det risk att det visar låga värden trots att man är gravid.

Felkällor

Biotin kan vara en orsak till felaktigt provresultat. Det finns i vissa kosttillskott samt kan ges i samband med vissa neurologiska sjukdomar. I detta fall är det viktigt att provtagning tidigast sker 24 timmar efter intaget. Det bör även gå minst 72 timmar mellan testtillfällena om flera tester önskas genomföras, i annat fall finns det risk för missvisande resultat. Det är även viktigt att man väljer samma laboratorium för analys av blodprovet om man vill jämföra resultatet, då metodik och referensvärde kan skilja sig åt och därför ej vara direkt jämförbara. Tar man provet för tidigt finns det risk att det visar låga värden trots att man är gravid. Ett förhöjt hCG-värde betyder inte alltid att kvinnan är gravid. Ett högre värde kan även bero på sjukdom som utsöndrar hCG, men det är ovanligt.

Beställ blodprov för graviditetstest här