PEth prov – alkoholkonsumtion

PEth provet/alkoholkonsumtionstestet kan användas för att bedöma konsumtionen av alkohol. Följande ingår i PEth testet:

  • 1 st analys av PEth för att mäta konsumtion av alkohol
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

I vissa fall kan provsvaret dröja upp till 10 dagar.

Provtagningsanvisningar: Du behöver inte fasta eller ta detta blodprov vid en specifik tidpunkt på dygnet.

Vad är PEth?

PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som normalt inte förekommer i kroppen utan som enbart bildas i närvaro av etanol varför mätning av PEth i blodprov används som en specifik alkoholmarkör.

En enstaka berusning ger ingen förhöjning av B-PEth, mätvärdet stiger dock vid regelbundet intag av alkohol.

Följande blodmarkör ingår i PEth provet

Analysgrupp Analys
Alkoholkonsumtion

PEth

Beställ PEth test

Du kan ta blodprovet för PEth testet minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om PEth provet

Om provet

För vem passar PEth provet?

Alkoholkonsumtionstestet PEth passar för dig som vill kontrollera hur stor mängd alkohol som konsumeras och om du eventuellt är inom gränsen för riskbruk.

Vad är skillnaden mellan PEth och CDT?

Både PEth och CDT kan analyseras för att påvisa konsumtion av alkohol. PEth bildas vid regelbunden förtäring av alkohol medan CDT påvisar hur mycket av alkoholen som brutits ner av blodet. Bägge kan användas för att påvisa hög konsumtion (riskbruk).

Kan provet användas för att kontrollera berusning?

Nej, för att kontrollera en persons berusning bör en alkomätare användas. Högre nivåer av PEth uppnås enbart vid längre tids förtäring av alkohol.

Om provtagningen

Hur fungerar beställning och provtagning?

1. Beställ PEth provet
Vid beställning väljs även i vilken stad och hos vilket provtagningsställe som provtagning önskas utföras.

2. Gå på Drop-in tid
Kontrollera öppettiderna för valt provtagningsställe och gå dit under dess Dropin-tider.

3. Svar inom 4 – 6 vardagar
Inom 4 – 6 vardagar kommer svaret att bli tillgänglig under ”Min Journal”. Ett sms/mail skickas ut med information om att provsvaret är klart. Inloggning sker då via Medisera.se med Bank-ID.

Hur länge är remissen giltig?

Tre månader efter att en provtagning beställts förfaller remissen. Inom denna tid behöver alltså provtagning ske.

Jag har fler frågor – hur når jag kundtjänst?

Medisera nås enklast via e-post på info@medisera.se. Det går även att nå kundtjänst på telefon 013-150 261.

Om resultatet

Vad påvisar ett högt PEth-värde?

Höga nivåer påvisar att personen haft en hög konsumtion av alkohol under de senaste veckorna före provtagningen. Därmed kan ett riskbruk upptäckas.

Betyder högt värde alltid alkoholmissbruk?

Nej, det högre värdet påvisar enbart en konsumtion som är inom riskbruk under de senaste veckorna. Däremot är det flera faktorer som avgör om en person lider av alkoholmissbruk. Vid förhöjda värden bör däremot personen reflektera över sin alkoholkonsumtion.

Var kan jag vända mig vid alkoholmissbruk?

Hjälp kan ges via lokal hälsocentral, företagshälsovård och socialtjänst. För direkt stöd via samtal kan Alkohollinjen kontaktas på 020 – 84 44 48. Både AA och Ala-non för anhöriga rekommenderas.

Beställ PEth prov - 890 kr

Så fungerar Min Journal