Information om provtagning i samband med Coronavirus Covid-19

Beställning av Coronatestet för antikroppar görs här varvid elektronisk remiss skickas direkt till provtagningsstället. Du behöver bara ta med legitimation.

Våra provtagningsställen har riktlinjer kring hur de hanterar sin verksamhet gällande Coronavirus Covid-19. De följer myndigheternas rekommendationer och är noga med att informera om att man ska stanna hemma när man har tecken på luftvägsinfektion exempelvis snuva, hosta eller feber. Det gäller även om man bara har lindriga symtom, det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vi förstår att det kan finnas oro, och patienter som misstänks vara smittade med coronavirus (covid-19) ska hanteras av infektionsklinik.

Kan man ta sin hälsokontroll nu?

Man kan besöka våra allmänna provtagningsställen och ta sitt blodprov om man inte har några symtom. Man kan även välja att avvakta med att ta sitt blodprov, remissen är giltig i 3 månader från det datum man lagt sin beställning.

Observera att provtagningsstället kan ha förändrade öppettider eller vara stängt. Exempelvis har Unilabs i Almedal, Göteborg, stängt from 2020-03-17 och provtagningen på Carlanderska i Göteborg stänger en timme tidigare måndag till torsdag. Här hänvisar vi till respektive provtagningsställe för information om öppettider.

Denna information gäller tills vidare om inte myndigheterna fattar andra beslut.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information om covid-19 och vad som kan vara bra att tänka på.

Beställ Coronatest för Covid-19 antikroppar

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.