Kalium

Denna analys mäter mängden kalium i blodet. Följande ingår i kaliumtestet:

  • 1 analys av kalium
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Vad är kalium?

Kalium är ett mineral i kroppen som finns i alla kroppsvätskor. Den bistår vid flera viktiga processer och funktioner, bland annat vid regleringen av vätskebalansen och vatten-syrabalansen i kroppen. Kalium är även viktig för att musklerna ska fungera optimalt. Vi får vanligtvis i oss kalium när vi äter mat. På engelska kallas kalium för potassium.

Varför behövs analysen?

Genom att mäta hur mycket kalium det finns i ditt blod, antingen i plasma eller serum, kan läkaren undersöka din njurfunktion och ifall olika läkemedel fungerar som de skall. Det tas även om läkaren misstänker att du har ett högt blodtryck eller om du äter medicin mot högt blodtryck.

Följande ingår i kaliumtestet

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Kalium

Frågor och svar om kalium

Vad innebär ett högt värde av kalium?

Kroppen eftersträvar naturligt att ha en god balans mellan natrium och kalium. Om kroppen skulle ha för mycket kalium försöker kroppen få dig att förtära något med natrium, det vill säga något med salt. Det kan även göra sig av med kalium genom att njurarna tar in ämnet. Höga kaliumvärden kan bero på flera saker, exempelvis njursjukdom, skador, infektioner eller uttorkning. Höga värden leder oftast till att kroppen känns svag och att hjärtat slår oregelbundet.

Vad innebär ett lågt värde av kalium?

För lite kalium gör också att kroppen känns svag och trött. Många läkemedel sänker kaliumhalten i kroppen, speciellt vätskedrivande läkemedel. En del sjukdomar som drabbar njuren kan också visa sig i sänka kaliumhalter. Ett lågt värde av kalium i blodet kan leda till flera besvär, exempelvis att hjärtat får problem att pumpa blod. Det är värt att notera att du får lägre kaliumhalter i blodet om du äter mycket lakrits.

Beställ Kalium - 175 kr

Så fungerar Min Journal