HerCares lilla hälsokontroll för kvinnor

HerCares lilla Hälsokontroll för kvinnor innehåller totalt 11 blodanalyser inklusive FSH, östradiol, järn, ferritin och blodstatus.

  • 11 st analyser: hormoner kopplat till kvinnliga hormoner, mineralbrist och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa HerCares lilla Hälsokontroll för kvinnor?

Du som kvinna får en hälsokontroll specifikt framtagen i samarbete med HerCare inför ditt besök hos deras specialistteam.

Vad behöver jag tänka på inför provtagningen?

Tag blodprovet innan kl. 10.00 på dagen pga. dygnsvariation av vissa markörer tex. järn.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Blodprovet skall tas dag 3-5 i din menscykel. Har du ingen mens längre spelar dagen du tar blodprovet ingen roll.

Övriga provtagningsinstruktioner

Denna Hälsokontroll skall tas innan kl. 10:00 på dagen.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Om du har/tar preventivmedel eller läkemedel innehållande hormoner rekommenderar vi inte denna Hälsokontroll, om det inte är så att du vill undersöka dina nivåer när du tillför hormoner.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring.

HerCares team hjälper dig vidare

Ta med dina provresultat till ditt bokade besök hos HerCare för en mer djupgående analys av din situation.

Bra att veta

Ta ditt blodprov i god tid innan ditt bokade läkarbesök, gärna 7-10 dagar innan. Du behöver ha BankID för att kunna ta del av dina provresultat.

Hur går det till?

Du beställer HerCares Hälsokontroll för kvinnor hos Medisera. Du väljer ett provtagningsställe nära dig och går och tar ditt blodprov enligt de instruktioner du får vid beställning. Vi rekommenderar att du tar ditt blodprov minst 7-10 dagar innan ditt bokade läkarbesök. Läkarbesöket hos HerCare bokar du separat och för detta tillkommer det en kostnad. Ditt resultat från blodprovsanalysen tar du med dig till läkarbesöket, antingen skriver du ut detta på papper eller tar skärmdumpar på resultatet. Du kan logga in med ditt BankId och se resultatet via Min journal under besöket. Då behöver du ha med dig din smart-phone / läsplatta /android eller liknande med tillgång till internet och Mobilt BankID. Kontrollera gärna innan ditt besök så att det tekniska fungerar.

Följande blodmarkörer ingår i HerCares lilla Hälsokontroll för kvinnor:

Analysgrupp Analys
Hormon

FSH

Östradiol

Vitaminer & Mineraler

Järn

Ferritin

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ HerCares lilla hälsokontroll för kvinnor - 1190 kr

Så fungerar Min Journal